Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Redusert handel fra utlandet i 2019
Netthandel i norden - oppsummering 2019

Redusert handel fra utlandet

Netthandelen fra utlandet var svakere i 2019 enn året før. Andelen nordiske netthandelsforbrukere som oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsteder, gikk ned fra 29 til 25 prosent.

Dette er delvis destinasjonsavhengig. I Sverige og Danmark er det særlig handelen fra Kina som har tapt andeler, mens nedgangen er jevnere i Norge og Finland.

En mulig årsak er den pågående miljødebatten og kunnskapen om hvilken miljøpåvirkning den lange transporten har – særlig fra Kina og USA. Det hersker også en usikkerhet om hvorvidt forbrukerne faktisk forstår at de netthandler fra utlandet, ettersom utenlandske nettsteder i stadig større grad tilpasser seg lokale markeder.

Til tross for en samlet sett redusert handel fra utlandet økte visse utenlandske destinasjoner i popularitet blant nordiske forbrukere i 2019. Andelen som handlet på nettet fra Tyskland, økte for eksempel med en prosentenhet sammenlignet med året før. Økningen drives i stor grad av Zalando, som etter hvert er blitt den nest mest populære nettbutikken i Sverige.

Trolig også av Amazon som tilbyr et enormt produktutvalg. Også andelen i Norden som handler fra Storbritannia, har økt noe til tross for usikkerheten rundt Brexit. I 2020 kan de nordiske forbrukerne fremdeles handle som vanlig fra Storbritannia, men etter det er det fare for at netthandelen vil gå markant ned i forbindelse med at landet trer ut av EU. Dette vil i så fall trolig skje til fordel for netthandel fra Tyskland.

En annen usikkerhetsfaktor som kan påvirke handelen fra utlandet i 2020, særlig fra Asia, er spredningen av koronaviruset.

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter.

Last ned Netthandel i Norden

Andre funn i rapporten

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

I 2019 ble det tydelig at den voksende netthandelen begynner å få reelle markedskonsekvenser og i stadig større grad påvirker den nordiske detaljhandelen. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde totalt NOK 225 milliarder.

Handel på mobiltelefon eksploderer

Handel på mobiltelefon eksploderer

Flere enn noen gang bruker mobiltelefonen til å handle på nettet. Aldersgruppen som handler mest er 30-49 år, men det er de eldste aldersgruppene som har økt andelen mobilhandel mest det siste året.

Levering - Slik vurderer forbrukerne

Levering - Slik vurderer forbrukerne

I de nordiske landene er mange vurderinger og vaner noenlunde like. Det er generelt viktig å få tydelig informasjon, både når det gjelder levering og returrutiner. Det er imidlertid enkelte aspekter som skiller de nordiske landene fra hverandre.

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

I undersøkelsen i 2019 kunne forbrukerne velge mellom 4 leveringsscenarioer, der det mest bærekraftige alternativet var det som tok lengst tid. Det bærekraftige leveringsalternativet var vanligst i Sverige og Norge.

Norge i fokus

Netthandelen setter spor i norsk detaljhandel

De norske netthandelsforbrukerne oppgir at de handlet varer på nettet for tilsvarende NOK 53 milliarder i 2019. I en gjennomsnittsmåned oppgir cirka 2 av 3 nordmenn at de har handlet varer på nettet.

Sverige i fokus

Et detaljhandels-marked i endring

De svenske netthandelsforbrukerne anslår at de handlet på nettet for cirka NOK 88 milliarder i 2019, noe som gjør Sverige til det største netthandelsmarkedet i Norden.

Danmark i fokus

Kraftig gjennomslag for netthandel via mobilen

Danmark ligger i forkant når det gjelder digitalisering, og har en infrastruktur som gir gode forutsetninger for netthandel. Netthandel via mobiltelefonen har fått et kraftig gjennomslag i landet, og app-kjøp med MobilePay er også populært.

Finland i fokus

Forbereder seg for økt netthandel

I Finland oppgir 50 prosent av respondentene at de har handlet på nettet den siste måneden, noe som er lavest i Norden. Til tross for dette kan det være en endring på gang – flere tegn peker nemlig mot en økning i den finske netthandelen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.