Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Sverige i fokus: 70% netthandlet. Handlet for 88 mrd.
netthandel i norden - oppsummering 2019

Sverige i fokus: Et detaljhandelsmarked i endring

De svenske netthandelsforbrukerne anslår at de handlet på nettet for cirka NOK 88 milliarder i 2019, noe som gjør Sverige til det største netthandelsmarkedet i Norden. Nærmere 7 av 10 svensker i undersøkelsen oppgir at de kjøpte varer på nettet i en gjennomsnittsmåned i 2019.

Dette kan sammenlignes med at knapt 3 av 10 (27 prosent) oppga at de handlet på nettet på tilsvarende måte for seks år siden.

I 2019 skjedde 55 prosent av den totale svenske veksten i utvalgsvarehandelen på nettet. I 2019 har det også skjedd betydelige endringer på det svenske detaljhandelsmarkedet – delvis som en konsekvens av det milliardforbruket som har tilfalt netthandelen de siste årene.

Året startet med Top-Toys' konkurs som påvirket et hundretalls butikklokasjoner i Sverige. Hjemmeelektronikkforhandleren Teknikmagasinet gikk også konkurs i løpet av året. Motekjeden KappAhl ble kjøpt ut fra børsen for å kunne omstille virksomheten, og motekjeden MQ endret hele sitt konsept.

Det har også skjedd endringer på betalingssiden i Sverige. Digitaliseringen har påvirket måten forbrukerne velger å betale for varene på. Betalingstjenester som Klarna premierer og forenkler kredittkjøp, noe som har medført at andelen smågjeld har økt kraftig.

Den svenske regjeringen har derfor til hensikt å innføre en ny lovgivning fra og med 2020 som setter en stopp for kredittbetaling som forhåndsavkrysset alternativ i nettbutikkassen. Dette er tenkt å bidra til å redusere andelen kredittbetalinger og endre svenskenes netthandelsatferd.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Populære Swish vokser også innen netthandelen

Svenske privatpersoner har swishet penger til hverandre i flere år. 2019 ble året da betalingstjenesten også begynte å nå ordentlig ut til bedriftene.

Statistikk fra Swish (tilsvarer Vipps i Norge) viser at antall betalinger med Swish innen handelen økte med hele 94 prosent i løpet av året. Det ble swishet for cirka 50 milliarder svenske kroner blant bedrifter og innen handelen i 2019, mens summen var tilnærmet null i 2015.

Også i E-barometerets måling har Swish økt i popularitet i løpet av året. 15 prosent oppgir at de helst betaler med Swish når de handler på nettet, sammenlignet med 12 prosent året før.

Ifølge undersøkelsen er det særlig kvinner som swisher (20 prosent). Også i de andre betalingsmåtene har det skjedd endringer. Det er betaling med faktura som har gått mest ned (5 prosentenheter). Også direktebetaling har gått ned med et par prosentenheter, mens betaling med kort har økt noe.

Reduksjonen i antall fakturabetalinger kan delvis skyldes debatten om svenske kredittbetalinger i 2019, samt regjerningens lovforslag som har som mål å redusere svenskenes småkreditter.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Svenske forbrukere foretrekker en bærekraftig levering

Hvilket av følgende leveringsalternativer hadde du foretrukket for en generell netthandelsvare?
Hvilket av følgende leveringsalternativer hadde du foretrukket for en generell netthandelsvare?

Bærekraftig levering har de siste årene blitt et stadig viktigere spørsmål for de svenske forbrukerne. Bærekraftig transport og riktig dimensjonerte emballasjestørrelser har vært gjenstand for debatt. Enkelte medier har også gransket nettbutikkenes bærekraftarbeid.

29 prosent av svenskene, den høyeste andelen i Norden, oppgir at de foretrekker en bærekraftig levering når dette settes opp mot raskhet, fleksibilitet og presisjon. Dette til tross for at leveringen da tar 4–5 dager.

40 prosent av de svenske forbrukerne oppgir også at de er innstilte på å betale for en klimakompensert levering.

På andreplass kommer rask levering, det vil si at leveringen skjer innen 1–2 dager. Blant de nordiske landene er det Sverige som har den høyeste andelen som foretrekker det raske alternativet.

Det er mulig at ønsket i høy grad er tilbudsdrevet. Levering innen en dag er «in» blant nettaktører i Sverige og spesielt blant aktører som selger forholdsvis små produkter, for eksempel skjønnhetsprodukter og apotekvarer.

Når det gjelder pakkeautomater, er de foreløpig ikke like vanlige i Sverige som for eksempel i Finland og Danmark. Det er mulig at denne leveringsmåten vil bli mer populær i takt med at antall automater øker.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Like viktig med fri frakt som frie returer i Sverige

Når det gjelder leveringsmåte, har det skjedd mye i Sverige de siste årene. Det har kommet på plass nye leveringsmetoder, for eksempel pakkeautomater, samt nye typer samarbeid som hjemlevering med for eksempel Budbee.

Nytt i 2019 er at svenske nettbutikker i høyere grad enn før etterstreber lønnsomhet og bærekraft, blant annet har moteaktører som H&M, Zalando og Boozt innført strengere frakt- og returregler. Noe som har ført til diskusjoner i media om hvorvidt det returneres for mye.

Det er mulig at forbrukerne er blitt påvirket av mediedebatten – i årets måling mente nemlig færre forbrukere at det var viktig med fri retur. Til gjengjeld mener flere svensker at det er mer og mer viktig med fri frakt.

I 2019 ble fri frakt og fri retur for første gang ansett som like viktig i Sverige. Utviklingen kan virke merkelig. En forklaring kan imidlertid være endringen i sammensetning som har skjedd på det svenske netthandelsmarkedet: Nye delbransjer som skjønnhet og helse plukker netthandelsandeler i stadig større grad. I disse bransjene er det standard med fri frakt, og returandelen er lavere (legemidler kan for eksempel ikke returneres).

Den andelen som motehandelen med sin høye returgrad utgjør av netthandelsforbruket, har gått ned, og dermed også til en viss grad behovet for fri retur.

Last ned hele Netthandel i Norden her.

Det svenske netthandelsåret

Det svenske netthandelsåret var svært begivenhetsrikt og preget av både bærekraftspørsmål og en enormt sterk utvikling når det gjelder mobiltelefonens rolle. Hele 41 prosent av bedriftene i E-barometeret svarte at mer enn halvparten av salget kommer fra kjøp direkte i mobilen. Denne andelen har gått opp med 10 prosentenheter siden året før og med 28 prosentenheter på tre år!

Andelen forbrukere som har handlet fra mobilen, er nå oppe i 51 prosent, og den kommer fortsatt til å vokse. I tiden fremover vil vi trolig se flere og flere nettbutikker som prioriterer å utvikle nettstedene sine for mobiltelefon.

Når det gjelder bærekraftspørsmålet, ser man tydelig at forbrukerne, særlig de yngre, i stadig større grad forventer at bedrifter og varemerker viser hva de gjør. Pris, sortiment og effektiv logistikk kommer selvfølgelig til å være enormt viktige parametere for å fange forbrukerne, men etter hvert vil det kreves et tydelig bærekraftarbeid for å vinne lojaliteten til fremtidens forbrukere.

For mange nettbutikker gjenstår det fremdeles mye arbeid på det området, men det innebærer store muligheter for de som klarer å overbevise sine kunder om at de mener alvor.

I det store og det hele var 2019 et sterkt netthandelsår med en tosifret vekst nok en gang. Nå er vi i gang med et nytt år med enorme utfordringer i skyggen av koronavirusets herjinger, noe som garantert får enorme konsekvenser for netthandelen. Akkurat hvordan forskjellige produktkategorier påvirkes, må vi komme tilbake til senere.

Netthandel i Norden - oppsummering 2019

Få tilgang til hele rapporten

Last ned rapporten og få innsikt i netthandelstrender, forbrukerpreferanser og utsikter.

Last ned Netthandel i Norden

Andre funn i rapporten

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

Netthandel for NOK 225 milliarder i 2019

I 2019 ble det tydelig at den voksende netthandelen begynner å få reelle markedskonsekvenser og i stadig større grad påvirker den nordiske detaljhandelen. Netthandelsforbruket har vokst markant og utgjorde totalt NOK 225 milliarder.

Redusert handel fra utlandet i 2019

Redusert handel fra utlandet i 2019

Netthandelen fra utlandet var svakere i 2019 enn året før. Andelen nordiske netthandelsforbrukere som oppgir at de har handlet fra utenlandske nettsteder, gikk ned fra 29 til 25 prosent.

Handel på mobiltelefon eksploderer

Handel på mobiltelefon eksploderer

Flere enn noen gang bruker mobiltelefonen til å handle på nettet. Aldersgruppen som handler mest er 30-49 år, men det er de eldste aldersgruppene som har økt andelen mobilhandel mest det siste året.

Levering - Slik vurderer forbrukerne

Levering - Slik vurderer forbrukerne

I de nordiske landene er mange vurderinger og vaner noenlunde like. Det er generelt viktig å få tydelig informasjon, både når det gjelder levering og returrutiner. Det er imidlertid enkelte aspekter som skiller de nordiske landene fra hverandre.

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

Bærekraftige leveringer må leve opp til kundenes krav

I undersøkelsen i 2019 kunne forbrukerne velge mellom 4 leveringsscenarioer, der det mest bærekraftige alternativet var det som tok lengst tid. Det bærekraftige leveringsalternativet var vanligst i Sverige og Norge.

Norge i fokus

Netthandelen setter spor i norsk detaljhandel

De norske netthandelsforbrukerne oppgir at de handlet varer på nettet for tilsvarende NOK 53 milliarder i 2019. I en gjennomsnittsmåned oppgir cirka 2 av 3 nordmenn at de har handlet varer på nettet.

Danmark i fokus

Kraftig gjennomslag for netthandel via mobilen

Danmark ligger i forkant når det gjelder digitalisering, og har en infrastruktur som gir gode forutsetninger for netthandel. Netthandel via mobiltelefonen har fått et kraftig gjennomslag i landet, og app-kjøp med MobilePay er også populært.

Finland i fokus

Forbereder seg for økt netthandel

I Finland oppgir 50 prosent av respondentene at de har handlet på nettet den siste måneden, noe som er lavest i Norden. Til tross for dette kan det være en endring på gang – flere tegn peker nemlig mot en økning i den finske netthandelen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.