Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

Nordisk Logistikkbarometer

Nordisk logistikkbarometer er utarbeidet av PostNord og bygger på en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra PostNord.

Undersøkelsen blir besvart av logistikk-, innkjøpsansvarlige, eller ledere i forskjellige bedrifter. Alle respondentene har en omsetning på over NOK 50 millioner. Respondentene tilhører bransjene detaljhandel (inkludert agenturer og grossistvirksomhet), dagligvarehandel og industri.​

Nordisk logistikkbarometer 2016/2017

Nordisk Logistikkbarometer 2016/2017

Denne utgaven av Nordisk logistikkbarometer tar for seg kritiske suksessfaktorer, forskjeller mellom bransjer og hvordan nordiske bedrifter som oppfatter seg som fremgangsrike innen logistikk, opptrer.

Last ned rapporten
Nordisk logistikkbarometer 2014

Nordisk logistikkbarometer 2014

Nordiske vareeiere presterer totalt sett bedre innen logistikk i 2014 enn året før. Størst fremgang har norske vareeiere, mens finske har hatt en svak negativ utvikling. Svenske og danske selskaper er mest like hverandre og følger hverandre tettere enn de andre nordiske landene.

Last ned rapporten
Nordisk logistikkbarometer 2013

Nordisk logistikkbarometer 2013

Rapporten forteller at finske logistikkjøpere inntar en særstilling, partnerskap viktig for å bli konkurransedyktig, samarbeid skaper effektivitet, logistikkjøperne har bedre oversikt over leveringskvaliteten, virksomheter med ansatte med høyere utdanning gjør det bedre, åpenhet i leveringskjeden gir konkurranseforsprang, det er økt fokus på miljøvennlige løsninger og svenske logistikkleverandører er mest attraktive.

Last ned rapporten