Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Stor økning i nullutslippsbiler

Tall fra Statens Vegvesen viser at næringslivet har en offensiv strategi for å gjøre bilparkene utslippsfrie.

– Det er motiverende å se at flere i bransjen jobber mot det samme målet, sier May-Kristin Willoch, miljøsjef i PostNord.

Statens vegvesen sin oversikt viser at 29 prosent av nye varebiler var nullutslippskjøretøy i 2022. Med nullutslipp regnes elektriske og hydrogendrevne biler.

I henhold til nullutslippsmålene fra Nasjonal transportplan skal alle nye, lette varebiler være nullutslippskjøretøy i 2025.

Ved utgangen av 2022 var i overkant av 40 prosent av PostNords varebiler elektriske.

– PostNords klimagassutslipp er i størst grad knyttet til transporten vår. Det er der vi kan kutte mest. Vi har en offensiv målsetning om å bli fossilfrie i 2030, og er allerede på god vei dit. Først og fremst sørger vi for at vår egen bilpark består av både elektriske og biogassdrevne biler, sier May-Kristin Willoch.

Ved utgangen av 2022 hadde PostNord i Norge ca. 100 elektriske varebiler og i overkant av 30 lastebiler på biogass. Totalt har PostNord rundt 1 300 kjøretøy som henter og bringer pakker i Norge, og de eier bare 120 av dem selv. Planen er at alle disse skal være byttet, eller satt i bestilling med nullustlippsbiler innen 2025.

– For å nå målene våre må vi også ha med oss underleverandørene. Derfor er det ekstra gøy å se tallene fra Statens Vegvesen, sier May-Kristin.

I 2022 ble NHO Logistikk og Transport sin miljøpris tildelt PostNord. Juryens begrunnelse vektla den helhetlige miljøstrategien i alle ledd av virksomheten, samt flere konkrete resultater å vise til. PostNord lyktes med sitt mål om å redusere utslippene med 40 prosent i 2020, sammenlignet med 2009.

– Vi ble både glade og stolte av denne prisen. Den er en bekreftelse på at vi er på riktig vei, sier May-Kristin.