Hopp over navigering og søk
Tips og råd / Savnede, skadede eller forsinkede forsendelser

Savnede, skadede eller forsinkede forsendelser

Savner du en forsendelse, eller har det du har mottatt, blitt skadet underveis?

Meld ifra om skader eller mangler i leveringen

Når du mottar en sending skal du undersøke om antall kolli stemmer og at tilstanden er som forventet, og kvittere på dette hos sjåføren. Dersom sendingen din er skadet eller noe mangler, må du enten registrere dette hos sjåføren som leverte sendingen eller melde fra til oss så raskt som mulig, og senest innen 4 timer etter levering.

Dersom varen ble levert kl. 13.00 eller senere, er fristen for å melde inn skaden kl. 09.00 neste arbeidsdag.

Hvordan melde inn skader:

 1. Ta kontakt med kundeservice på nett eller ring 987 09 300. Er du en bedrift og har bruker på portalen for avtalekunder kan du også registrere skaden her.
 2. Deretter kontakter du avsenderen av varene dine for å avtale utsending av erstatningsvare.

Ikke begynn å bruke det du har mottatt før saken er avklart. La også emballasjen være intakt. Vi forbeholder oss retten til å undersøke varen ved behov.

Hvordan melde fra om manglende kolli:

 1. Ta kontakt med kundeservice på nett eller ring 987 09 300.
 2. Hvis vi ikke klarer å lokalisere varene dine, ta kontakt med din avsender. Avsender vil deretter overta den videre kommunikasjonen med oss.
 3. Dersom du ikke har mottatt varene innen 30 dager etter at vi mottok dem til transport, kan de anses som tapt. Da kan din avsender fremsette erstatningskrav overfor oss på det savnede godset, og du vil få en ny vare eller pengene tilbake.

Send inn en reklamasjon eller et synspunkt

Hvis du mener at vi har gjort en feil, oppfordrer vi deg til å sende inn en reklamasjon eller et synspunkt, slik at vi kan finne ut hva som har gått galt. Det hjelper oss med å hindre at det skjer igjen, og gir oss mulighet til å gjøre en bedre jobb.

Med reklamasjon menes en anmerkning som gjelder en spesifikk forsendelse eller sending. Synspunkt er en samlebetegnelse for forslag til endring, ros og klager på tjenester og service.

Kundservice er vår hovedkanal for reklamasjoner og synspunkter. Du kan kontakte oss via telefon, webhenvendelse, chat, Facebook eller Twitter. Vi går gjennom alle synspunkter fra kundene som kommer inn, og kontakter de aktuelle postbudene for å sikre at feil ikke gjentas.

Hvordan rette erstatningskrav

Det er normalt avsender som retter erstatningskrav til oss. Under følger en beskrivelse av hvordan dette gjøres.

Erstatningskrav skal inneholde følgende:

 • Sendingsnummer
 • Erstatningsbeløp eks. mva*
 • Kopi av handelsfaktura/kvittering på kjøp
 • Dato for mottak av sendingen
 • Antall kolli som er skadet eller mangler
 • Vekt per kolli
 • Beskrivelse av skaden og gjerne foto
 • Om reparasjon eller utbedring er mulig
 • Ved totalskade: Opplysning om hvor godset befinner seg

* Ekskluder moms dersom du som retter erstatningskravet er mva-registrert.

Siden vårt ansvar som transportør er begrenset i henhold til Lov om vegfraktavtaler, bør du vurdere å rette erstatningskravet til eget forsikringsselskap. Det blir dermed forsikringsselskapet som overtar regressrettigheten overfor oss.

Send erstatningskravet:

Registrer via web

E-post: erstatning.no@postnord.com

Post: PostNord, att Sentral Reklamasjonsavdeling
Postboks 6441, Etterstad
0605 Oslo

Erstatningskrav på gods til/fra utlandet

Har du mottatt godset fra utlandet, skal du reklamere til avsender.

Ved skade eller manko på gods fra utlandet sendt med DPD, skal erstatningskravet rettes til oss.

Ved skade eller manko på gods fra utlandet via annen speditør, skal erstatningskravet rettes direkte til speditøren.