Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Økonomibrev

Skal du sende mange like brev som ikke haster? Med tjenesten Økonomibrev når brevene frem til mottakerne innen 3 dager.
Bli kunde

En prisgunstig brevtjeneste for bedrifter som ønsker å sende like brev til mange mottakere

Økonomibrev er distribusjon av like brev til mange, gjerne mer enn 2000 av gangen, hvor alle har samme avsender, format og vekt. Mottakeren av slike brev er som regel privatpersoner, og typisk innhold er fakturaer, inkasso, purringer, sensitiv informasjon og kredittopplysninger.

Fordeler med Økonomibrev

Prisgunstig

Litt lengre leveringstid gir lavere pris.

Enkelt

Lever brevene på en av våre terminaler, eller la oss hente dem hos deg.

Hvordan sender jeg Økonomibrev?

  1. Sjekk at sendingene er i henhold til våre retningslinjer når det gjelder format, merking og innhold.
  2. Vi henter forsendelsen hos deg eller du kan levere den til en av våre terminaler.
  3. Deretter leverer vi forsendelsen til dine mottakere, innen 3 dager i hele Norge.
  4. Mottakeren din får posten i postkassen. Utlevering mandag-lørdag.

 

Format og mål

Størrelse C5-konvolutt
Tykkelse 0,15-6,5 mm
Vekt 2-50 gram

Forbudt innhold

Brevet kan ikke inneholde verdiforsendelse, farlig gods eller annet forbudt innhold, slik som eksempelvis:

  • Eksplosiver, bannfarlige stoffer eller annet farlig gods.
  • Gods som krever kjøl eller varme.
  • Verdifullt innhold som gull, sølv, mynter og pengesedler.
  • Smittefarlig innhold og biologiske emner.
  • Narkotiskestoffer og andre ulovlige substanser.

Omslag og utseende

Forsendelsen/brevet skal være pakket i passende konvolutt som beskytter innholdet og tåler postdistribusjon. Adressebærer skal være utformet i henhold til krav som fremkommer i vår tekniske håndbok. Konvolutten og utseende skal godkjennes av PostNord.

EDI

Økonomibrev baserer seg på elektronisk overført EDI-informasjon per brev. Du må derfor opprette og sende inn EDI i henhold til vår tekniske håndbok.

Adressering

Du som avsender er ansvarlig for at mottakers navn og adresse er korrekt og tydelig angitt i brevets adressebærer. For hvert brev skal mottakers navn og adresse overføres i EDI i avtalt format. Mottakers fullstendige adresse skal også være knyttet opp mot en SSCC-strekkode i adressebærer. Se teknisk håndbok for spesifikasjon.

Merking

Hvert brev skal være merket i henhold til avtale. Hvem som er avsender skal tydelig merkes med navn eller logo. I tillegg skal brevet også merkes tydelig med returadresse.

Sortering

Brevene legges med adressebærer i samme retning i våre blå postkassetter eller annet egnet avtalt emballasje. Postkassettene samles på pall. Andre krav til presortering spesifiseres i avtale.

Henting/innlevering

Vi henter hos deg og belaster hentingen i henhold til avtale. Du kan også levere inn brevene selv på vår terminal. Adressen er Haraldrudveien 11, 0581 Oslo.

Utdeling/distribusjon

Vi distribuerer brev i mottakers postkasse. Vi har framføringstid på 2-5 virkedager fra innlevering på terminal.

Mottaker er alltid selv ansvarlig for å merke sin utleveringspostkasse med fullt navn. Dersom denne informasjonen ikke er tilgjengelig på leveringspunkt forbeholder vi oss retten til å returnere brevet.

Ikke leverbart brev og retur

Dersom det ikke er mulig å levere brevet grunnet mangelfull adresse i EDI eller fysisk merking på brev, eller mottaker ikke er å finne på leveringspunktet (tilstrekkelig merket postkasse), vil disse returbehandles.

Brev i retur kan makuleres eller returneres til avsender (deg), eller til returadressen som fremkommer på brevet. Returavtale avtales særskilt mellom deg og PostNord AS.

Oppbevaring og ettersending

Vi kan ikke oppbevare eller ettersende post. Posten Norge har oppbevaring og ettersending av post som en leveringspliktig posttjeneste, og er foreløpig eneste aktør som har denne informasjonen tilgjengelig.

Lastbærer

Våre blå lastekassetter er PostNords eiendom, og det skal per avtale etableres en prosess og regnskap for bruk av disse.

Vil du vite mer om Økonomibrev?

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg.