Ruteplan i sommer
Kontakt oss / ruteplaner

Ruteplan i sommer

Snart er det en velfortjent sommerferie i sikte for noen og enhver, og vi i PostNord vil med dette sikre en god ferieavvikling, samtidig som vi gjør det vi kan for å holde kvaliteten oppe.

I perioden som omfatter fellesferie i Norge, fra 4 juli t.om. 9 august, vil vi tilpasse vår distribusjon og våre trafikker til et lavere volum. Korona-situasjonen tilsier at mange vil feriere i Norge i år, men det forventes likevel et lavere volum enn ellers i året.

Ved lokale avdelinger tilpasses distribusjonen til forventede, sommerferie-volumer, bl.a. må en redusert utkjøringsfrekvens påregnes, særlig for destinasjoner utenfor bynære områder.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre en jevn produksjon og best mulig utnyttelse, herunder omlasting via Alfaset og færre, direkte trafikker.

  • For Nord-Norge må det forventes noe økning i transporttiden – og redusert antall avganger mellom regionene på sør- og vestlandet.
  • Hjemlevering på kveldstid vil opprettholdes i sommerukene.
  • Tjenesten med tidsvindu vil opphøre i uke 28-32.

InNight

InNight vil produsere etter normal ruteplan med enkelte tilpasninger på tidslukene. Disse endringene vil avtales med den enkelte kunde.

Direkte

Partilast vil tilpasse kapasiteten basert på kundenes volum og godssammensetning. I tillegg vil vi bli berørt av vedlikeholdsarbeidet på jernbanenettet så det vil måtte påregnes noe lengre transporttid til enkelte destinasjoner.

For ytterligere informasjon om våre framføringstider i sommer ta kontakt med din lokale Partigodsavdeling.

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god sommer!