Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
Finansielle resultater 2020-10-23 11:30

Sterk inntekts og resultatvekst PostNord Norge

PostNord forbedrer inntektene og resultatet som følge av stor vekst i netthandelen under koronapandemien, og varsler investeringer både i økt kapasitet og reduserte CO2-utslipp.

– PostNords samfunnsoppdrag er blitt enda tydeligere i et år der butikker har vært stengt ned og folk er blitt bedt om å holde seg hjemme for å unngå smitte og sykdom. Ansatte har gjort en god jobb under vanskelige forhold, slik at vi har kunnet levere godt gjennom denne krisen, sier administrerende direktør Robin Olsen i PostNord Norge. 

Driftsresultatet (EBIT) for 2020 endte på 130 millioner kroner, opp fra 70 millioner kroner i 2019. I samme periode økte inntektene fra 4 608 til 4 218 millioner.

Det tilsvarer en inntekts- og resultatforbedring på henholdsvis 9,2 og 86 prosent.

Robin Olsen, administrerende direktør PostNord Norge.
Robin Olsen, administrerende direktør PostNord Norge.

Hjemlevering opp 127 prosent

– I hovedsak skyldes dette en uvanlig sterk vekst i netthandelen drevet av smitteverntiltakene under COVID-19. Pakkeveksten forsterket seg i 4. kvartal, som alltid har høyere omsetning enn resten av året på grunn av Black Week og julehandelen, sier Olsen. 

I 4. kvartal økte antall pakker til forbruker med 39 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Samtidig økte antall pakker som ble hentet i butikk med 49 prosent, og hjemlevering med hele 127 prosent.

Tredobler kapasiteten

– PostNord forbereder seg på at netthandelen vil fortsette å øke også etter at COVID-19 er forbi. Derfor investerer vi i nye terminaler, utvikler smartere løsninger og forsterker tilbudet innen både butikk- og hjemleveringstjenester, sier Robin Olsen.

I fjor høst utvidet PostNord godsterminalen på Langhus med 10 000 kvm, og doblet med det kapasiteten til mer enn 100 000 pakker i døgnet. Planen er å tredoble sorteringskapasiteten i Norge innen 2025 med nye terminaler.

CO2-fri distribusjon

PostNord har også en ambisjon om å være utslippsfri innen 2030. I Norge vil det fases inn 100 elektriske varebiler i 2021 og ytterligere 100 i 2022. Samtidig legges en plan for hvordan tunge kjøretøy skal skiftes til null- eller lavutslippskjøretøy.

– Dette er investeringer som blir enklere å forsvare med klimameldingens forslag om å øke CO2 -avgiften med 2000 kroner per tonn innen 2030. Men det må følges opp med gode støttetiltak hos Enova, sier administrerende direktør Robin Olsen.

PostNord Norge: Inntektsvekst og sterk resultatforbedring

  4Q 2020 4Q 2019 Per 4Q 2020 Per 4Q 2019
Inntekter (MNOK) 1311 1142 4608 4218
Driftsresultat (MNOK) 61 44 130 70

 

Kilde: 4Q Kvartalsrapport PostNord 2020, www.postnord.com

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger