Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Jobbe med logistikk?

Logistikk-konsulent, logistikk-koordinator eller kanskje logistikk-operatør. Mulighetene er mange dersom du ønsker å utdanne deg og jobbe innen logistikk.

Kort fortalt handler god logistikk om å sikre at man utnytter ressursene mest mulig effektivt ved å ha "riktig mengde, av riktig type, på riktig sted, i rett tid."

Dette fagfeltet er dermed svært viktig for alle bedrifter som håndterer større mengder varer inn og ut. Uten god planlegging og prosesser som spiller på lag går man glipp av store besparelser, jobber mindre effektivt og reduserer bedriftens konkurransekraft betydelig.

Ulike roller i bedriften

En logistikk-konsulent er en ekstern rådgiver som gir bedrifter råd om hvordan de skal organisere sin vareflyt mest mulig effektiv. Det gjelder alt fra inngående logistikk som er alle prosessene knyttet til mottak, lagring og distribusjon av varer internt i organisasjonen, til utgående logistikk som handler om levering til sluttkunde.

Logistikk-konsulenten vil her også kunne se på relevante informasjonstjenester og kundeservice som forbedrer opplevelsen hos sluttkunde.

Logistikk-koordinatoren jobber gjerne administrativt i bedriften med å planlegge, styre og følge opp strømmen av varer og tjenester.

Logistikk-operatøren jobber mer operativt. Det gjelder alt innen transporten, fra lasting til lossing og klargjøring, der man sørger for at innholdet er sikret forsvarlig underveis og kommer frem i henhold til avtale. En del av jobben for en logistikk-operatør kan også være mer administrativt som dokumentbehandling og kundeservice.

Studier for logistikk

For logistikk-operatører finnes det et eget fagbrev innen logistikkfag der man kombinerer to år på videregående skole med to år i bedrift.

I tillegg finnes det en rekke årsstudier, Bachelor- og Master-programmer på Høgskoler og Universitet, der man studere alt fra logistikk på et generelt nivå, til mer spesifikt innen områder som skipsfart og petroleum.

Klar for å jobbe med logistikk?

Se våre ledige stillinger her