Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Butikklogistikk

Netthandelen integreres mer og mer i butikkvirksomheten (og motsatt) og blir en naturlig del av dette miljøet, samtidig som butikkens rolle endres. Det innebærer at spørsmål som gjelder butikklogistikken, blir stadig mer sentrale innen Supply Chain. Dette white paperet tar for seg den problematikken og de mulighetene dette innebærer for detaljhandlere og netthandelsaktører.

En ny form for butikk er i ferd med å bli født. Butikken har tradisjonelt vært et sted der forbrukerne kjøper varene sine, men blir nå mer og mer en distribusjonskanal og en plattform for å skape kundeopplevelser og engasjement gjennom samhandling på stedet. Bedriftene må forholde seg strategisk til dette.

Det er fremdeles et grunnleggende prinsipp at produkter som kundene etterspør, skal finnes i "hyllene". Men man må finne nye måter å takle den hyppige påfyllingen i butikken på. Personalet skal jo helst bruke mest mulig tid på møtet med kunden, og ikke på lagerrelaterte spørsmål.

Det er også et spørsmål om layout. Et "lager i butikk" stjeler dyrebar plass fra salget. Løsningen er ofte å finne i forskjellige former for samarbeid. Leverandører og partnere kan på forskjellige måter forenkle flyten og forberede varene før de når butikken.

Et sentralt spørsmål som flere og flere bedrif­ter må stille seg, er hvordan man skal forholde seg til Click & Collect og håndtere returflyten i butikkene. Dette styrer i stor grad hvordan man bygger fremtidens butikker. Internet of Things har allerede fått innpass i – og kommer fortsatt til å endre – detaljhandelen. Trenden er helt tydelig: Fremtidens butikk kommer til å være oppkoblet. Teknologien kommer til å spille en viktig rolle når det gjelder å øke kundeopplevelsen.

Butikklogistikk: Den raske endringstakten stiller nye krav til Supply Chain

Få tilgang til fullstendig white paper, og les de 8 scenarioene innen butikklogistikk.

Last ned white paper

Flere white papers

Synlighet: Gir oversikt og kontroll over Supply Chain

Ved å skape synlighet i hele leveringskjeden kan et produkt følges fra råvare til forbruk. Dette gir bedre kontroll, overblikk og mulighet ti å optimalisere kundens opplevelse og bekvemmelighet.

Forbrukerdrevet logistikk: Sikrer forbrukeropplevelsen

Forbrukerdrevet logistikk, dvs. logistikkløsninger som er sterkt drevet frem av forbrukernes ønsker, er nøkkelen til suksess innen netthandel.

Produkttilgjengelighet: Forutsetter et nytt syn på Supply Chain

En direkte avgjørende faktor når forbrukerne tar sine beslutninger om kjøp, er produktenes tilgjengelighet. Dagens kunder gjør ingen forskjell på om kanalen er fysisk eller på nettet.

Kundeinnsikt: Drivkraften bak en effektiv Supply Chain

En effektiv Supply Chain må alltid baseres på en grundig forståelse av hva det er som driver kundene. Ved å ta utgangspunkt i kundeinnsikt kan man utarbeide troverdige prognoser, bygge riktig tilbud i relevante kanaler, formulere et attraktivt kundeløfte og skape en bærekraftig logistikkvisjon.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger