Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
Et white paper om:

Kundeinnsikt

En effektiv Supply Chain må alltid baseres på en grundig forståelse av hva det er som driver kundene. Ved å ta utgangspunkt i kundeinnsikt kan man utar­beide troverdige prognoser, bygge riktig tilbud i relevante kanaler, formulere et attraktivt kundeløfte og skape en bærekraftig logistikkvisjon. Det handler om å etablere og bruke kundeinnsikt som et strategisk verktøy på ledelsesnivå.

En effektiv Supply Chain må alltid baseres på en grundig forståelse for hva det er som driver kunden. Ved å ta utgangspunkt i kundeinnsikt kan man utarbeide troverdige prognoser, bygge riktig tilbud i relevante kanaler, formulere et attraktivt kundeløfte og skape en bærekraftig logistikkvisjon.

En virkelig kundeinnsikt oppnås bare ved systematisk innhenting og analysering av tilgjengelige data. I mange tilfeller må disse kompletteres med egne undersøkelser. Kvalitative data er viktigere enn kvantitative. Kundelojalitet kan bare skapes ved å oppfylle forventninger og leve opp til kundenes krav. De kvantitative undersøkelsene, som ofte gjenspeiler et historisk perspektiv, må derfor ofte kompletteres med kvalitative dybdeintervjuer eller andre former for analyser som gir en mer fremtidsrettet kundeinnsikt.

Oppstartsbedrifter ser med åpne øyne og et åpent sinn på sin virksomhet og kan ofte bygge bedriften direkte ut fra kundeinnsikt. For etablerte bedrifter er prosessen vanskeligere fordi gamle og inngrodde prosesser og strukturer må gjennomgås og endres. Alle interne siloer må rives.

For å lykkes er det avgjørende at alle i bedriften opptrer som et lag og følger den fastsatte spilleplanen. Dette krever et nært samarbeid og at man tenker grenseoverskridende. Det er helt avgjørende at logistikkspørsmålene løftes opp på ledelsesnivå. Koblingen mellom kundeinnsikt og Supply Chain er virksomhetskritisk. 

Undersøkelser viser at bedrifter som aktivt baserer virksomheten på kundeinnsikt, er mer fremgangsrike enn andre bedrifter. Kundeinnsikten er det limet som holder sammen aktivitetene i forskjellige interne spesialistfunksjoner, og som også bygger broer til eksterne partnere innen Supply Chain.

Med KPI-er har man hele tiden oversikt over om bedriftens Supply Chain fungerer som
den skal. KPI-ene gir også indikasjoner på når endringer må skje, og skaper et incitament til å opptre proaktivt.

Flere white papers

Synlighet: Gir oversikt og kontroll over Supply Chain

Ved å skape synlighet i hele leveringskjeden kan et produkt følges fra råvare til forbruk. Dette gir bedre kontroll, overblikk og mulighet ti å optimalisere kundens opplevelse og bekvemmelighet.

Forbrukerdrevet logistikk: Sikrer forbrukeropplevelsen

Forbrukerdrevet logistikk, dvs. logistikkløsninger som er sterkt drevet frem av forbrukernes ønsker, er nøkkelen til suksess innen netthandel.

Produkttilgjengelighet: Forutsetter et nytt syn på Supply Chain

En direkte avgjørende faktor når forbrukerne tar sine beslutninger om kjøp, er produktenes tilgjengelighet. Dagens kunder gjør ingen forskjell på om kanalen er fysisk eller på nettet.

Butikklogistikk: Den raske endringstakten stiller nye krav til Supply Chain

Netthandelen integreres mer og mer i butikkvirksomheten (og motsatt) og blir en naturlig del av dette miljøet, samtidig som butikkens rolle endres. Det innebærer at spørsmål som gjelder butikklogistikken, blir stadig mer sentrale innen Supply Chain.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger