Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
Et white paper om:

Forbrukerdrevet logistikk

Digitaliseringstakten øker raskt, og med det styrkes forbrukermakten. En viktig dimensjon i dette er at siden logistikken utgjør en viktig del av kjøpsopplevelsen, må den være basert på forbrukernes behov. For netthandelsaktører og detaljhandlere som ønsker å lykkes er det derfor et virksomhetskritisk spørsmål å oppfylle forbrukernes ønsker når det gjelder valgfrihet, samt praktiske og smidige løsninger.

Valgfrihet, praktiske og smidige løsninger og transparens skaper vinnere.

En vellykket forbrukerdrevet logistikk bør alltid ta utgangspunkt i forbrukernes behov og prøve å oppfylle disse. Begrepet "kunden har alltid rett" stemmer bedre her enn i de fleste tilfeller. I dag er det mange nettkjøp som ikke blir noe av, rett og slett fordi leveringsalternativene er for dårlige.

Kundene ønsker ikke å måtte tilpasse seg leveringen. De vil ha full kontroll selv. Det handler om å kunne velge en levering som er individuelt tilpasset, både når det gjelder pris, raskhet, tidspunkt og måte.

I tillegg til at kundene ønsker å kunne følge hvor i leveringsprosessen produktet befinner seg, må det være enkelt å returnere produktet. Tid er hard valuta i dag, og leveringene må oppfylle de nye kravene som forbrukerne har til praktiske og smidige løsninger, valgfrihet og kontroll. De detaljhandelsbedriftene som øker valgfriheten og gjør det enklere og tryggere for kunden, vil bli vinnerne på dette området.

Forbrukerdrevet logistikk

Forbrukerne vil i stadig større grad selv bestemme når, hvor og hvordan varene kjøpes og leveres. Les mer om hvordan du sikrer forbrukeropplevelsen i vårt whitepaper.

Mer om forbrukerdrevet logistikk

Flere white papers

Synlighet: Gir oversikt og kontroll over Supply Chain

Ved å skape synlighet i hele leveringskjeden kan et produkt følges fra råvare til forbruk. Dette gir bedre kontroll, overblikk og mulighet ti å optimalisere kundens opplevelse og bekvemmelighet.

Produkttilgjengelighet: Forutsetter et nytt syn på Supply Chain

En direkte avgjørende faktor når forbrukerne tar sine beslutninger om kjøp, er produktenes tilgjengelighet. Dagens kunder gjør ingen forskjell på om kanalen er fysisk eller på nettet.

Kundeinnsikt: Drivkraften bak en effektiv Supply Chain

En effektiv Supply Chain må alltid baseres på en grundig forståelse av hva det er som driver kundene. Ved å ta utgangspunkt i kundeinnsikt kan man utarbeide troverdige prognoser, bygge riktig tilbud i relevante kanaler, formulere et attraktivt kundeløfte og skape en bærekraftig logistikkvisjon.

Butikklogistikk: Den raske endringstakten stiller nye krav til Supply Chain

Netthandelen integreres mer og mer i butikkvirksomheten (og motsatt) og blir en naturlig del av dette miljøet, samtidig som butikkens rolle endres. Det innebærer at spørsmål som gjelder butikklogistikken, blir stadig mer sentrale innen Supply Chain.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger