Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
Et white paper om:

Synlighet i Supply Chain

Ved å skape synlighet i hele leveringskjeden kan et produkt følges fra råvare til forbruk. Dette gir bedre kontroll, overblikk og mulighet til å optimalisere kundens opplevelse og bekvemmelighet. Grunnprinsippet for synlighet er å identifisere hvilken informasjon som er relevant, og ut fra dette skape et felles "språk" for alle parter som er involvert i Supply Chain.

Synlighet er evnen til å kunne følge et produkt fra råvare til forbruk på aktivitetsnivå. Jo bedre synlighet, desto bedre mulighet til å få overblikk og kontroll over egen Supply Chain, og til å kunne forutse avvik tidlig og håndtere disse.

For detaljhandleren eller netthandelsaktøren dreier det seg til syvende og sist om å ha en effektiv oversikt over det komplekse nettverket av produsenter, partnere, leverandører og distributører på en slik måte at man kan oppfylle kundenes spesifikke behov. En utfordring er forskjellige IT-systemers manglende evne til å kommunisere med hverandre.

Det handler om å

  1. ha et digitalt utgangspunkt i stedet for et analogt,
  2. se på synlighet som et virksomhetskritisk verktøy, og
  3. løfte disse spørsmålene opp på ledelsesnivå ved å inkludere logistikksjefen i bedriftsledelsen.

Utgangspunktet er at all informasjon i prinsippet allerede finnes. For Supply Chain-eieren gjelder det å identifisere hvilken informasjon som trengs og begynne å samle og stille krav til leverandører og systemer for å kunne skape et felles "språk" og de grensesnittene som trengs.

En moderne måte å skape synlighet på er å bruke API-er. Disse er nøklene som gjør det mulig å samle inn og vurdere informasjon i sanntid, som deretter kan overføres til relevante beslutninger som gagner kunden og/eller egen organisasjon, f.eks. eget butikknettverk. Ved at avvik raskere kan diagnostiseres med kunstig intelligens (AI) kan også kundene få "early warning".

Med KPI-er har man hele tiden oversikt over om bedriftenes Supply Chain fungerer som den skal. KPI-ene gir også indikasjoner på når endringer må skje, og skaper et incitament til å opptre proaktivt.

Synlighet: Gir oversikt og kontroll over Supply Chain

Få tilgang til fullstendig white paper, og les 7 viktige råd for å skape synlighet.

Last ned white paper

Flere white papers

Forbrukerdrevet logistikk: Sikrer forbrukeropplevelsen

Forbrukerdrevet logistikk, dvs. logistikkløsninger som er sterkt drevet frem av forbrukernes ønsker, er nøkkelen til suksess innen netthandel.

Produkttilgjengelighet: Forutsetter et nytt syn på Supply Chain

En direkte avgjørende faktor når forbrukerne tar sine beslutninger om kjøp, er produktenes tilgjengelighet. Dagens kunder gjør ingen forskjell på om kanalen er fysisk eller på nettet.

Kundeinnsikt: Drivkraften bak en effektiv Supply Chain

En effektiv Supply Chain må alltid baseres på en grundig forståelse av hva det er som driver kundene. Ved å ta utgangspunkt i kundeinnsikt kan man utarbeide troverdige prognoser, bygge riktig tilbud i relevante kanaler, formulere et attraktivt kundeløfte og skape en bærekraftig logistikkvisjon.

Butikklogistikk: Den raske endringstakten stiller nye krav til Supply Chain

Netthandelen integreres mer og mer i butikkvirksomheten (og motsatt) og blir en naturlig del av dette miljøet, samtidig som butikkens rolle endres. Det innebærer at spørsmål som gjelder butikklogistikken, blir stadig mer sentrale innen Supply Chain.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger