Hopp over navigering og søk

Driftsmeldinger

26.09.2023 

Jordskred på E6 nord for Göteborg

Grunnet det store jordskredet nord for Gøteborg blir E6 stengt i flere måneder fremover.

Som en følge av stengningen kan dette påvirke transporttiden for enkelte forsendelser.

Vi gjør det vi kan for å minimere ulempene for våre kunder.

 

21.09.2023 

Togforsinkelser til Stavanger

Det er meldt om forsinkelser i togtrafikken til Stavanger.

Dette har forsinket gods til dagens distribusjon.

Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 

20.09.2023 

Forsinkelser til Nord-Norge

På grunn av banearbeid, er det meldt om store forsinkelser i togtrafikken til Narvik og Kiruna.

Dette vil forsinke gods til distribusjon ut fra våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana.

Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

Ellers forventes det et fuktig døgn i Sør-Norge.

 

19.09.2023 

Forsinkelser til Nord-Norge

Ettervirkningene av ekstremværet Hans gir oss fortsatt kapasitetsutfordringer og forsinkelser på Røros- og ARE-banen.

Dette skaper forsinkelser i fremføring til og fra våre avdelinger i Nord-Norge: Bodø, Mo i Rana, Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana. 

Det opprettholdes derfor et tillegg i transporttid, i tiden fremover.

Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 

08.09.2023 

Databaseproblemer i produksjon

Vi har opplevd tekniske problemer fredag ettermiddag, som har ført til forsinkede oppdateringer av vår informasjon.

De tekniske problemene er nå løst.

Vi beklager ulempene dette har medført.

 

06.09.2023 

Forsinkelser til Narvik

I forrige uke meldte vi om forsinkelser til Narvik grunnet banearbeid i Sverige, til og med 03.09.

Nye ruter fra Trafikverket i Sverige har påvirket togtrafikken, også denne uken.  

Forsinkelser til våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana må påregnes videre denne uken.

Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 

31.08.2023 

Forsinkelser til Narvik

I Sverige er det banearbeid på ARE-banen i perioden 31.08.- 03.09.23.

Det er meldt at banearbeidet vil bli mer omfattende enn tiltenkt, og som følge av dette blir tog til Narvik kraftig forsinket i perioden.

Dette vil forsinke gods til våre terminaler i Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 

29.08.2023 

Bergensbanen, forsinkelser og utfordringer med IT 

BaneNor melder at Bergensbanen er åpen for trafikk igjen, men forsinkelser må påregnes. Det er begrenset hastighet og fortsatt mye vann i området. 

Det er etter gårsdagens nedbørsmengder på Østlandet også lokale utfordringer som skaper forsinkelser i distribusjon.

Vi har i tillegg hatt problemer med kontrollpunktsetting som har påvirket sporing og manglende data i vår kvalitetsrapportering. Problemet er løst med tilbakevirkende kraft. Vi beklager ulempen dette har medført våre kunder.

 

28.08.2023 

Stenge veier og innstilte tog

Flere tog- og veistrekninger er mandag morgen påvirket av helgens enorme nedbørsmengder.

  • Flere veier på Østlandet er stengt grunnet flom. 
  • Bergensbanen er stengt, som skaper store forsinkelser på gods til Bergen.

Vi følger situasjonen og vil informere fortløpende.

For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR
For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)
For varsler om naturfarer i Norge: Varsler om naturfarer i Norge | Varsom.no

 

24.08.2023 

Fortsatt forsinket fremføring

Rørosbanen er fortsatt stengt. BaneNor melder at det foreløpig ikke er satt noen prognose for gjenåpning. 

Flere Europaveier ble stengt i går ettermiddag og natt. Dette på grunn av ras og flom etter et nytt nedbørsfall i Trøndelag.

Siden Dovrebanen også er stengt må alt gods fremføres på bil.

Vi gjør vårt beste for å skaffe nok kapasitet til fremføring på bil. Forsinkelser vil oppstå. 

For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR
For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)
For varsler om naturfarer i Norge: Varsler om naturfarer i Norge | Varsom.no

 

22.08.2023 

Rørosbanen er stengt

På grunn av store nedbørsmengder i Trøndelag ble Rørosbanen stengt i går ettermiddag. Ny prognose for åpning forventes i morgen, onsdag kl. 12.00. 

Det har også gått flere jordras på RV 30 og E6. Dovrebanen er fortsatt stengt. Vi gjør det vi kan for å fremføre gods til rett tid.

Forsinkelser til våre avdelinger i Trondheim, Steinkjer, Mo i Rana, Bodø, Stokmarknes, Harstad og Tromsø vil oppstå, og lengre fremføringstid må påregnes.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR
For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)
For varsler om naturfarer i Norge: Varsler om naturfarer i Norge | Varsom.no

 

21.08.2023 

Leveringer til CC Strandtorget

Vi oppfordrer våre kunder til å bremse utsendelse av varer til CC Strandtorget (2609 Lillehammer), da kjøpesenteret fortsatt er stengt etter skader i forbindelse med ekstremværet Hans.

Senterledelsen opplyser at de jobber med å åpne deler av senteret, men at andre deler vil fortsette å være stengt i tiden fremover.

Strandtorget - Hjem (ccstrandtorget.no)

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

18.08.2023 

Midlertidig endring av fremføring på enkelte strekninger

Vi har for tiden ingen ordinær rute til og fra Nord-Norge, som en konsekvens av Hans.

Vi må derfor endre avgangstiden til og fra våre terminaler i Nord-Norge på fremføring til og fra Sør-Norge. 

Dette gjelder for våre avdelinger i Bodø, Mo i Rana, Harstad, Stokmarknes og Tromsø. 

Når det gjelder fremføring til Trondheim via Dovrebanen benyttes Rørosbanen som fremføringsstrekning og fremføring via bil. Dovrebanen er stengt, på ubestemt tid, med blant annet brokollaps. Dette vil kunne medføre noe lengre framføringstid på strekningen. 

Grunnet banearbeid på strekningen til Bergen vil togavgang fremskyndes til kl. 19:10 gjennom neste uke. Dette vil kunne skape forsinkelser også på denne strekningen.

Vi følger situasjonen nøye, og vil komme tilbake straks vi har oppdatert informasjon.

For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no) 

For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR

 

16.08.2023 

Fortsatt forsinkelser etter Hans

Dovrebanen er fortsatt stengt og vil være det en lengre tid fremover. Vi benytter Rørosbanen, men har redusert kapasitet og jobber med å øke kapasiteten på bilfremføring ytterligere. 

Bergensbanen og de fleste hovedveier er åpen, men det kan forekomme noen omkjøringsveier og stengte småveier. 

Det er og vil bli noe forsinkelser og etterslep denne uken, og våre avdelinger gjør det de kan for å bli à jour.

For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no) 
For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR 

 

14.08.2023 

Hans gir etterslep, men det er lys i tunnelen 

Situasjonen etter ekstremværet Hans bedrer seg og vi begynner å få en mer stabil driftssituasjon.  

Men, selv etter ekstrainnsats denne helgen er det fortsatt mye etterslep i vår produksjon og forsinkelser vil fortsatt oppstå. 

De fleste hovedveier og togstrekninger er åpne. Det kjøres tog via Østerdalen da Dovrebanen er stengt. Det vil ta tid før Dovrebanen åpner. I Bergen har vi naturligvis et høyt etterslep i vår produksjon. Det samme gjelder for vår avdeling i Trondheim og våre avdelinger i Nord-Norge.  

Vi gjør det vi kan for å gå tilbake til en mer normal driftssituasjon.

For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)
For varsler om naturfarer i Norge: Varsler om naturfarer i Norge | Varsom.no
For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR

 

10.08.2023 

Ekstremværet Hans skaper utfordringer og store forsinkelser

Vær er en av faktorene PostNord og andre logistikkselskaper alltid må forholde oss til. 

Hver dag blir fremkommeligheten vanskeliggjort på grunn av regn, vind eller snø. Med Hans har vi fått langt større utfordringer enn normalt. Det har krevd og vil kreve mer kreativitet og tålmodighet. 

Selv om de siste restene av Hans nå er i ferd med å forvitre, er resultatene av store nedbørsmengder svært synlige – og det kan bli verre. I går meldte blant annet Statens vegvesen at hovedveiene mellom Oslo og Trondheim er stengt. 

For Innlandet er det gått ut en henstilling om at all tungtransport i Innlandet stanses som følge av ekstremværet. Politiet, Statsforvalteren, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune ber alle i transportbransjen vente med transport som ikke er helt nødvendig via Norges Lastebileierforbund. Det forholder vi oss til. Vi prioriterer varer som er samfunnskritiske. 

Det finnes dessverre en rekke andre eksempler på stengte veier, enten det er for kortere perioder eller det vil gjelde over noe mer tid. I tillegg er flere jernbanestrekninger blitt utsatt for av ras eller oversvømmelse. Dovrebanen og Bergensbanen vil være stengt i en periode fremover. Det har økt kompleksiteten i vår transport betydelig. Vi jobber kontinuerlig med å vurdere alternative ruter og fraktmetoder for å få pakker og gods fram til mottakerne, så godt vi kan. Men, det er knapt med tilgjengelige biler. 

Heldigvis er navene i vår infrastruktur, våre terminaler i liten grad påvirket av Hans selv om vi på Otta i dag ikke kommer frem til avdelingen, og i Drammen med omegn er det også krevende med fare for flom. 

På bil fremfører vi pakker og gods til våre avdelinger i Bergen og Trondheim, så langt det lar seg gjøre. Våre togleverandører tar sikte på delvis å kjøre tog i morgen. 

Fremføring til Ålesund, Åndalsnes, Gol og Otta vil bli utført når veien åpner igjen. Trafikker til og fra Nord-Norge vil gå via Sverige hvor lengre leveringstid må påregnes. 

Men, forutsigbarheten for når gods kommer inn og når det kan fraktes videre er blitt mindre. Derfor gjør vi hele tiden tilpasninger også på terminalene, for å sikre effektiv logistikk. 

Våre største helter akkurat nå er sjåførene, både våre egne og de som kjører for oss. Etter dager med svært vanskelig kjøreforhold, møter de nå stengte veier, omkjøringer og krevende passasjer. De må også til enhver tid forholde seg til stadig skiftende vegmeldinger og anbefalinger fra myndighetene. Det reduserer forutsigbarheten både for hvor langt de kan kjøre, hvor de kan kjøre og hvor de kan hvile. 

Vår organisasjon gjør alt vi kan for at pakker og gods skal komme fram til bestemmelsesstedet så raskt som mulig. Men, vi ber likevel om litt mer tålmodighet enn vanlig og håper at vi snart er tilbake til normale dager. 

For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)
For varsler om naturfarer i Norge: Varsler om naturfarer i Norge | Varsom.no
For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR

 

09.08.2023 

Ekstremværet Hans gir store forsinkelser

Ekstremværet Hans gir store forsinkelser lokalt og regionalt fra og til flere av våre avdelinger i landet. 
Flere veier og jernbanestrekninger forblir stengt. Ras over skinnegang gjør at baner kan bli stengt en lengre periode. 

Vi ser at våre avdelinger i Gol, Otta, Mjøs, Stavanger, Bergen, Åndalsnes, Ålesund, Trondheim, Mo i Rana, Bodø, Stokmarknes, Harstad og Tromsø er veldig påvirket og det vil ta tid før vi er i rute med det etterslep og forsinkelser som har oppstått.

På mandag var det stans på vårt sorteringsanlegg i Drammen. Det forventes at etterslepet er hentet inn i løpet av dagen.

Vi følger situasjonen med ekstremværet og informerer fortløpende.

For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)
For varsler om naturfarer i Norge: Varsler om naturfarer i Norge | Varsom.no
For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR

 

08.08.2023 

Ekstremværet Hans gir store forsinkelser

Det varslede ekstremværet Hans gir store forsinkelser lokalt og regionalt fra og til det meste av våre avdelinger i landet.

Flere veier er påvirket og jernbanestrekninger forblir stengt. Ras over skinnegang gjør at baner kan bli stengt en lengre periode.

PostNord forbeholder seg retten til å belaste kunden for ekstraordinære kostander som PostNord ikke kan påvirke fra det tidspunktet kostnaden påløper.

Vi følger situasjonen med ekstremværet og informerer fortløpende.

For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen, trykk her Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)

For trafikkmeldinger fra Bane NOR, les mer Trafikkmeldinger | Bane NOR

 

08.08.2023

Ekstremværet Hans

Det ekstreme været i Norge har ført til at flere togstrekninger er stengt. Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Bergensbanen, Kongsvingerbanen, Spikkestadbanen og Gjøvikbanen er alle stengt, og det er økt beredskap på øvrige strekninger på Østlandet og i Trøndelag.

Store forsinkelser i togtrafikk, men også lokale forsinkelser må påregnes.
Vi følger situasjonen og vil informere fortløpende.

 

07.08.23

Ekstremværet Hans gir forsinkelser

Det varslede ekstremværet Hans gir forsinkelser lokalt og regionalt flere steder i landet.

Flere jernbanestrekninger og veier er stengt.

Ekstremværet er meldt å få størst konsekvenser i Sør-Norge og spesielt Innlandet fylke. Blant annet er Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen og Bergensbanen er stengt.

Ekstremværet forsinker gods til og fra våre avdelinger på følgende steder: Bergen, Åndalsnes, Ålesund, Trondheim, Steinkjer, Mo i Rana, Bodø, Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Otta og Mjøsterminalen.

Vi følger situasjonen og informerer fortløpende.

For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen, trykk her Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)

For trafikkmeldinger fra Bane NOR, les mer Trafikkmeldinger | Bane NOR

 

07.08.23

Sorteringsanlegget i Drammen

Vårt sorteringsanlegg i Drammen stoppet i går kveld og det har ikke vært mulig å få startet opp anlegget gjennom natten. Pr nå så står anlegget fortsatt. Årsaken er ukjent og leverandør er tilkalt på stedet.

Det er iverksatt tiltak for å sortere manuelt, men avdelingen ligger langt bak og har svakt grunnlag for ordinær drift i dag.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

12.07.23

Forsinkelse på tog til Narvik

Det er meldt om forsinkelse på tog til Narvik på grunn av lokhavari.
Dette kan påvirke distribusjon ut fra våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad, Tromsø og Alta de neste dagene.

Vi beklager ulempen dette medføre for våre kunder.

 

04.07.23

Havari på Cargoskanner i Larvik

Det har vært havari på Cargoskanner i Larvik som gjør at det blir store forsinkelser i distribusjon i dag.
Feilen er lokalisert og vil bli utbedret innen kort tid, og vi forventer å være ajour i løpet av dagen i morgen, onsdag.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

04.07.23

Banearbeid på Sørlandsbanen og innstilt tog til Bergen

Det er meldt om banearbeid på Sørlandsbanen med oppstart i morgen, 5.juli og ut denne uken. Vi belager oss på bilfremføring til og fra Sørlandet denne perioden, men forsinkelser kan oppstå.

Det er meldt om innstilt tog til Bergen i går kveld som forskyver resten av fremføringen.
Dette vil påvirke dagen distribusjon ut fra vår avdeling i Bergen.

Vi beklager ulempen dette vil medføre for våre kunder.

 

30.06.23

Forsinkelse på bane til Bergen

Det er meldt om forsinkelse på tog til Bergen på grunn av følgeforsinkelser etter raset i går.
Dette vil påvirke dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Bergen.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

29.06.23

Ras på Bergensbanen og forsinkelser på bane til Fauske

Det er meldt om ras på Bergensbanen ved Vaksdal. Strekningen er åpen men store forsinkelser må påberegnes. Dette berører dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Bergen, og følgeforsinkelser kan oppstå.

Det er også meldt om forsinkelser på bane til Fauske på grunn av driftsforstyrrelser.
Dette berører dagens distribusjon ut fra våre avdelinger i Mo i Rana, Stokmarknes, Harstad og Tromsø, og følgeforsinkelser kan oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

28.06.23

Forsinkelse på tog til Narvik og Fauske

Det er meldt om forsinkelse på tog til Narvik og Fauske. Dette vil påvirke noe av dagens distribusjon ut fra våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

27.06.23

Togforsinkelser til Trondheim og Bergen

Det har vært et strømbrudd mellom Sel og Brennhaug, og som har skapt forsinkelser på togene til Trondheim i natt. Dette vil påvirke distribusjonen ut fra vår terminal i Trondheim i dag.

Det har også vært togforsinkelser til Bergen, grunnet havari av et lokomotiv. Dette vil også skape forsinkelser på distribusjonen ut i fra vår terminal i Bergen i dag.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

22.06.23

Forsinkelse på tog til Trondheim

Det er meldt om forsinkelse på tog til Trondheim på grunn av havari på annet tog på Dovrefjell.

Strekningen er åpen igjen, men det vil påvirke dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Trondheim.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

21.06.23

Forsinkelse på bane til Bergen

Det er meldt om forsinkelse på bane til Bergen på grunn av feil på signalanlegg på Voss.

Dette vil berøre dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Bergen.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

20.06.23

Forsinkelse på tog til Narvik 20.juni

Det er meldt om forsinkelse på tog til Narvik på grunn av brann langs sporet ved Långviksmoen.

Dette vil påvirke distribusjon ut fra våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad, Tromsø og Alta.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

16.06.23

Forsinkelse på bane

Det er, og har vært forsinkelse på bane til Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo på grunn av brann langs spor og solslyng.

Dette påvirker dagens distribusjon ut fra samme avdelinger.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

15.06.23

Forsinkelse på tog til Bergen, Stavanger og Narvik

På grunn av strømbrudd i Oslo har det oppstått følgeforsinkelse på bane til Bergen og Stavanger i natt.
Våre avdelinger i Bergen, Stavanger og Haugesund er berørt av dette, og det vil være forsinkelser i dagens distribusjon.

Det har vært brann langs sporet mellom Brattsbacke og Vännes i Sverige samt banearbeid.
Dette har forsinket fremføring til våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad og Tromsø, og forsinkelse i distribusjon vil oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

09.06.23

Forsinkelse på bane til Trondheim

Det har vært forsinkelse på bane til Trondheim i natt på grunn av signalfeil.
Dette påvirker dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Trondheim.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

01.06.23

Forsinkelse på tog til Stavanger og Bergen

Det har vært flere gressbranner langs toglinjene på Sørlandet som har forårsaket forsinkelse i fremføring. Dette vil påvirke distribusjon ut fra vår avdeling i Stavanger i dag.

I tillegg har det vært lokomotivproblemer som har forsinket fremføring til Bergen.
Dette vil påvirke distribusjon ut fra vår avdeling i Bergen.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

26.05.2023

NATO møte i Oslo i perioden 31.mai tom 1. juni

Norge/Oslo er vertskap for NATOs utenriksmøte, noe som vil medføre at fremkommeligheten i Oslo Sentrum blir begrenset i denne perioden. Dette vil skape lokale forsinkelser, både mht innhenting og levering.

For mer informasjon:

Nato-møte vil prege Oslo sentrum og Rådhuset - Oslo kommune - Aktuelt

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

26.05.2023

Togforsinkelser til Bergen

På grunn av brann i et lokomotiv mellom Bolstadøyri og Dale i går kveld, er det store forsinkelser i fremføring til og fra Bergen.

Dette vil skape forsinkelser i distribusjon.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

25.05.2023

Forsinkelse på bane til Bergen og Narvik

Det er meldt om forsinkelse på bane til Bergen på grunn av person i sporet, og forsinkelse til Narvik på grunn av lokhavari og banearbeid i Sverige.

Dette vil berøre våre avdelinger i Bergen, Stokmarknes, Harstad og Tromsø.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

05.05.2023 

Togforsinkelse til Narvik

På grunn av driftsproblemer på Alnabru og forsinket avgang rakk ikke toget forbi banearbeidet i Sverige, og blir derfor forsinket til Narvik.

Dette berører våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad og Tromsø.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

04.05.2023 

Forsinkelser på jernbanen

Dataproblemer hos jernbanen har ført til forsinkede tog til våre avdelinger i Bergen og Trondheim.

Dette kan påvirke dagens distribusjon.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

25.04.2023 

Vanskelig kjøreforhold på Østlandet:

På grunn av snø så er det i dag vanskelige kjøreforhold flere steder på Østlandet.

Dette kan påvirke våre trafikker og lokal distribusjon.

Vi beklager ulempen dette kan medføre for våre kunder.18.04.2023 

Forsinkelser på bane:

Det ble meldt om forsinkelser på bane på grunn av strømløst på Alnabru i går kveld.

Dette har påvirket fremføringen til våre avdelinger i Stavanger, Bergen og Trondheim, og vil påvirke dagens distribusjon.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

17.04.2023 

Fergesamband som er berørt av streik

Vi er berørt av streiken, og dette medfører forsinkelser på enkelte fergestrekninger.

Det kan være full stans eller kapasitetsutfordringer, som gjør at vi må kjøre alternative ruter og forsinkelser vil oppstå. 

Eventuelle forsinkelser som følge av en lovlig streik betraktes som en Force Majeure situasjon.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder. 

 

14.04.2023

Stengte baner

Det er meldt om flere stengte baner på grunn av jordras og overvann.

Våre avdelinger i Bergen, Trondheim, Steinkjer, Mo I Rana, Bodø, Stokmarknes, Harstad og Tromsø vil bli berørt av dette og forsinkelse i distribusjon vil oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

11.04.2023

Ras på Dovrebanen

Det er meldt om ras på Dovrebanen som gjør at våre enheter til Trondheim, Mo I Rana, Bodø, Stokmarknes, Harstad og Tromsø er forsinket.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

04.04.2023 

Forsinkelse på bane til Bergen

Det er meldt om forsinkelse på bane til Bergen på grunn av lokproblemer.

Dette vil medføre forsinkelser i dagens distribusjon av gods. 

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.30.03.2023

Forsinkelse på bane til Bergen og Fauske

Det er meldt om forsinkelse på bane til Bergen og Fauske på grunn av driftsforstyrrelser og begrensninger i sportilgang.

Dette vil påvirke distribusjon ut fra våre avdelinger i Bergen, Mo i Rana, Bodø, Stokmarknes, Harstad og Tromsø.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

29.03.2023

Forsinkelse på bane til Stavanger

Det er meldt om forsinkelse på bane til Stavanger på grunn av feil på sporveksel.
Dette vil påvirke dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Stavanger

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

29.03.2023

Forsinkelse på bane til Trondheim

Det er meldt om forsinkelse på bane til Trondheim på grunn av belegg på Melhus Stasjon. Dette vil forsinke dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Trondheim.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

28.03.2023

Forsinkelse på bane til Bergen

Det er meldt om forsinkelse på bane til Bergen gå grunn av lokproblemer og sportilgang.
Dette vil påvirke dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Bergen.
Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

27.03.2023

Innhenting onsdag 5. april

Vi informerer om at det vil være noe begrenset innhenting på onsdag den 5. april. Flere av våre kunder stenger tidlig, og det vil derfor kunne oppstå mindre avvik.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

23.03.2023

Forsinkelser i togtrafikken

Det er meldt om forsinkelser på bane til Nord Norge grunnet problem med togvogner. Dette har forsinket gods til våre terminaler i Stokmarknes, Harstad, Tromsø og Alta.

Det er også meldt om forsinkelser på vei til Bergen grunnet veiarbeid.

Forsinkelser i distribusjon vil oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

22.03.2023

Tog forsinket til Trondheim 22. mars

Det har vært feil på sporveksel som har medført redusert hastighet mellom Moelv og Lillehammer, og tog til Trondheim er forsinket. Dette vil påvirke dagen distribusjon ut fra vår avdeling i Trondheim.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

20.03.2023

Forsinkelser i togtrafikken

Det er meldt om forsinkelser i togtrafikken til og fra Bergen og Stavanger grunnet begrenset fremkommelighet.

Forsinkelser i distribusjon kan oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

17.03.2023

Uvær og forsinkelser

Det er kommet mye snø og det er uvær i Øst og Vest.

Flere fjelloverganger har vært helt eller delvis stengt, og det har vært ras på Bergensbanen som skapet kraftige forsinkelser i togtrafikkene til og fra Bergen.

Forsinkelser på gods må påregnes.

 

15.03.2023

Togforsinkelse til Bergen

Det er meldt om skinnebrudd mellom Gulsvik og Flå.

På grunn av dette er våre enheter forsinket fremført til Bergen, og vil påvirke dagens distribusjonskjøring.

Noen sørgående enheter er også påvirket.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder

 

14.03.2023

Snø og Vær på Østlandet

Glatte veier og snø skaper store problemer i trafikken mandag ettermiddag. Det meldes om store forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslo og Viken. Dette vil forsinke gods til og fra våre terminaler i Oslo og på Østlandet.

 

28.02.2023

Forsinkelse til Trondheim og uvær i Finnmark:

På grunn av en ulykke på Heimdal Stasjon er flere av våre enheter forsinket til vår avdeling i Trondheim.
Dette vil påvirke noe av dagens distribusjon.

I Vest Finnmark er det flere stengte veier på grunn av dårlig vær.
Det vil påvirke distribusjon i dette området.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

23.02.2023

Forsinkelser på Nordlandsbanen og ARE-banen

Det er meldt om forsinkelser på Nordlandsbanen og ARE-banen på grunn av lokomotiv problemer og mye trafikk. 

Dette vil berøre våre avdelinger i Bodø, Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana. 

Forsinkelser i distribusjon og følgeforsinkelser på grunn av samtidighet vil dessverre oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

21.02.2023

Forsinkelser 21. februar

Det har vært og er fremdeles stengte fjelloverganger fra Øst til Vest på grunn av værforhold.Dette har påvirket fremføring til våre avdelinger i Bergen, Haugesund, Voss og til Skei, og vi påvirke dagens distribusjon.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

20.02.2023

Forsinkelser 20. februar

Det er meldt om forsinkelser på tog til Kiruna og Narvik grunnet problemer med lokomotiv.
Dette vil forsinke gods til distribusjon ut fra våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

15.02.2023

Forsinkelse på tog til Bergen:

Det er meldt om forsinkelse i fremføring på bane til Bergen på grunn av lokhavari. Dette vil påvirker dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Bergen.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

10.02.2023

Forsinkelser 10. februar:

Det er store forsinkelser til Møre på grunn av sterk vind og snø. Veier har vært stengt, og flere ulykker i området.

Det meldes at det fremdeles er forsinkelser på ARE-banen.

Over Haukelifjellet har det vært kolonne og stengte veier på grunn av værforhold i natt. Og alle tog til Bergen er forsinket på grunn av uvær over fjellet.

Dette vil påvirke våre avdelinger i Åndalsnes, Ålesund, Skei, Voss, Haugesund, Bergen, Mo I Rana, Bodø, Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana.

Gjelder også fremføring sørover, og vi må belage oss på følgeforsinkelser.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder, og våre avdelinger gjør det de kan for å minimere forsinkelsene.

 

03.02.2023

Vanskelig kjøreforhold

Det er vanskelig kjøreforhold i Sør og enkelte steder i Øst på grunn av store snømengder. Våre avdelinger i Drammen, Larvik og Gol er spesielt berørt.

Dette påvirker utkjøring, innhenting og fremføring til og fra disse avdelingene.

Følgeforsinkelse kan oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder, og våre avdelinger gjør det de kan for å minimere forsinkelser.

 

01.02.2023

Flere forsinkelser

Haugesund
Det er meldt om forsinkelser til Haugesund grunnet kolonnekjøring over Haukelifjell.

Bergen, Trondheim, Mo i rana og Bodø
Det er meldt om forsinkelser til Bergen og Trondheim grunnet begrensninger i sportilgang og toginstillinger.

Harstad og Tromsø
Det meldt om forsinkelser til Harstad og Tromsø grunnet hjulskade på togvogn til Narvik, samt ulykke på E6 i Nord Norge.

Våre berørte avdelinger gjør det de kan for å minimere forsinkelsene.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

27.01.2023

Overgang til ny leverandør for drift av banestrekninger:

En av våre leverandører, GreenCargo, legger ned sin virksomhet i Norge fra 31.januar 2023.

Ny avtale er inngått med aktør Onrail.

I forbindelse med overgangen mellom de to togselskapene vil det ikke bli sendt tog ut fra Alnabru 31. januar.

Strekningen det gjelder er fra Alnabru til Stavanger, Bergen og Trondheim, begge retninger.
Vi beklager ulempen dette kan medføre for våre kunder.

 

17.01.2023

Kjøreforhold i Sør-Norge 17. januar:

Det er vanskelig kjøreforhold i Sør-Norge på grunn av store snømengder. Det skal fortsette å snø utover dagen.

Dette påvirker blant annet vår avdeling i Drammen. Det vil oppstå forsinkelser i distribusjon og fremføring.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

24.11.2022

Forsinkelse av pakker og gods til/fra Alfaset grunnet mulig gasslekkasje

En lastebil med gassflasker, blant annet acetylen, veltet torsdag ettermiddag på Alfaset. Etter snaue tre timer var eksplosjonsfaren avklart. Den mulige eksplosjonsfaren medførte at driften på Alfaset ble øyeblikkelig stanset ved 17-tiden.

Ca. 19.35 ble situasjonen avklart, og eksplosjonsfaren var over.

Denne situasjonen kan dessverre påvirke framføringstiden vår for både pakker og gods, da vi vil få et etterslep på bakgrunn av situasjonen som utspilte seg på Alfaset torsdag ettermiddag.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 

03.11.2022

Bergensbanen og tunellarbeid på E16

I perioden 16 november til 11 desember, vil Bergensbanen stenge i perioder. Det vil også i samme periode være tunellarbeid på E16.

Dette vil medføre lengre transporttid i denne perioden, både til og fra Bergen.
16.11.2022 04:00 – 22.11.2022 21:00 / Stengt til Bergen – Produksjon på Palmafoss
22.11.2022 21:00 – 08.12.2022 05:00 / Slot-kjøring til Bergen
08.12.2022 05:00 – 11.12.2022 03:00 / Helstengt Bergensbanen

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

22.08.2022

Viktig informasjon om mulighet for streik i PostNord

I morgen formiddag, tirsdag 23. august, starter meklingen mellom Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO LT. Det ble brudd i forhandlingene mellom partene før sommeren. Nå er det satt av en dag til meklingen. Hvis partene ikke kommer til enighet innen midnatt, kan det bli streik.

Over 1 500 medarbeidere på spedisjonslagre og havner vil da gå ut i streik. Nærmere en tredjedel av disse er ansatt i PostNord. En eventuell streik vil føre til forsinkelser av forsendelser. Den delen av PostNords transport som vil rammes hardest er frakt mellom virksomheter og privatpersoner.
Vi håper at vi som arbeidsgivere kan komme til enighet med våre medarbeidere, men er samtidig forberedt på det motsatte, blant annet gjennom både direkte kommunikasjon til dem som eventuelt blir rammet og også kommunikasjon i våre kanaler for dem som vi leverer pakker til.

Vi vil også holde dere som kunder løpende orientert om situasjonen og de følger den eventuelt får for leveranser til deres kunder.

Vi følger opp med oppdatert informasjon på vår nettside www.postnord.no

 

12.08.2022

Tunnelarbeid og veiarbeid:

Fem tunneler på E16 mellom Stanghelle og Voss skal oppgraderes i løpet av de neste tre år. Dette arbeidet startet 1. august i år. Her vil det bli kolonnekjøring og stenging på kvelds- og nattestid. Dette kan og vil påvirke fremføringen til vår avdeling i Bergen.

Det er i tillegg meldt om rassikringsarbeid på E39 mellom Kristiansand og Stavanger som starter 15. august. Her vil det også bli kolonnekjøring. Dette kan og vil påvirke fremføringen til vår avdeling i Stavanger.

Våre avdelinger vil gjøre det de kan for å minimerer forsinkelser i distribusjon.

 

15.06.2022

Tidligere avganger til vår avdeling i Haugesund:

I perioden 2020–2022 skal Statens vegvesen oppgradere to tunnel og ett rasoverbygg på E134 Haukelifjell.

I perioden 15 juni til og med 15 oktober, vil vi innføre tidligere avgang fra Alfaset til Haugesund.

Det blir nattestengt for tungbiler med kolonnekjøring på dagtid. Den gamle riksvegen gjennom

Dyrskar skal være omkjøringsveg når arbeidene starter i Haukelitunnelen. Dette vil bety at sendinger, som produseres etter kl 19:00 på Alfaset, vil få inn til en dag lengre transporttid.

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/tunnelersor/tunneler-i-vestfoldtelemark/pa-e134-haukelifjell/

 

11.05.2022

Forsinkelser på grunn av brann på E6 i går, og forsinkelser på ARE og Nordlandsbanen:

På grunn av brann av en lastebil på E6 Oslo ved Bryn i går, oppsto det store forsinkelser i fremføring til og fra Oslo/Langhus.

Dette påvirket igjen fremføring videre i og med at vi ikke rakk avgang på bil og tog-tider.

Det er forsinkelser på Nordlandsbanen grunnet lokhavari, og forsinkelser på ARE-banen grunnet feil på lok, samt signalfeil.

Dette medfører store forsinkelser i distribusjon for våre avdelinger i Bodø, Mo I Rana, Stokmarknes, Harstad og Tromsø.

Vi beklager ulempen dette medfører våre kunder.

 

14.03.2022

Fanafjellet stengt i seks uker:

Fra i dag 14.mars vil Fanafjellsvegen holde stengt til 29.april på grunn av utbedring av mur langs veibanen.

Fanafjellsvegen går over fjellet fra Fana til Nordvik i Bergen Kommune i Vestland.
Dette vil påvirke distribusjon og innhenting fra og til vår avdeling i Bergen.

Vi beklager ulempen dette medfører våre kunder.

 

02.02.2022

Trafikkinformasjon Nordlandsbanen 02.02.2022

Det er meldt om forsinkelse på Nordlandsbanen på grunn av Covidsmitte blant førere samt driftsforstyrrelser.

Dette vil påvirke våre avdelinger i Bodø og Mo i Rana.

Vi beklager ulempen dette medfører, og våre avdelinger vil gjøre sitt beste for å minimere forsinkelsene.

 

12.01.2022

Ekstremværet «Gyda»:

Ekstremværet Gyda vil skape utfordringer i fremføring og distribusjon.
Det kan være stengte veier, stengte broer, innstilte ferger, ras og skred på vei og bane.

Dette gjelder fra i dag, og vil påvirke oss noen dager fremover.

Områdene Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestlandet og videre opp til Nordland vil bli berørt.

Vi beklager ulempen dette medfører våre kunder.

https://www.yr.no/nb/ekstrem/gyda