Hopp over navigering og søk

Driftsmeldinger

20.03.2023

Forsinkelser i togtrafikken

Det er meldt om forsinkelser i togtrafikken til og fra Bergen og Stavanger grunnet begrenset fremkommelighet.

Forsinkelser i distribusjon kan oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

17.03.2023

Uvær og forsinkelser

Det er kommet mye snø og det er uvær i Øst og Vest.

Flere fjelloverganger har vært helt eller delvis stengt, og det har vært ras på Bergensbanen som skapet kraftige forsinkelser i togtrafikkene til og fra Bergen.

Forsinkelser på gods må påregnes.

 

15.03.2023

Togforsinkelse til Bergen

Det er meldt om skinnebrudd mellom Gulsvik og Flå.

På grunn av dette er våre enheter forsinket fremført til Bergen, og vil påvirke dagens distribusjonskjøring.

Noen sørgående enheter er også påvirket.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder

 

14.03.2023

Snø og Vær på Østlandet

Glatte veier og snø skaper store problemer i trafikken mandag ettermiddag. Det meldes om store forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslo og Viken. Dette vil forsinke gods til og fra våre terminaler i Oslo og på Østlandet.

 

28.02.2023

Forsinkelse til Trondheim og uvær i Finnmark:

På grunn av en ulykke på Heimdal Stasjon er flere av våre enheter forsinket til vår avdeling i Trondheim.
Dette vil påvirke noe av dagens distribusjon.

I Vest Finnmark er det flere stengte veier på grunn av dårlig vær.
Det vil påvirke distribusjon i dette området.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

23.02.2023

Forsinkelser på Nordlandsbanen og ARE-banen

Det er meldt om forsinkelser på Nordlandsbanen og ARE-banen på grunn av lokomotiv problemer og mye trafikk. 

Dette vil berøre våre avdelinger i Bodø, Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana. 

Forsinkelser i distribusjon og følgeforsinkelser på grunn av samtidighet vil dessverre oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

21.02.2023

Forsinkelser 21. februar

Det har vært og er fremdeles stengte fjelloverganger fra Øst til Vest på grunn av værforhold.Dette har påvirket fremføring til våre avdelinger i Bergen, Haugesund, Voss og til Skei, og vi påvirke dagens distribusjon.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

20.02.2023

Forsinkelser 20. februar

Det er meldt om forsinkelser på tog til Kiruna og Narvik grunnet problemer med lokomotiv.
Dette vil forsinke gods til distribusjon ut fra våre avdelinger i Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

15.02.2023

Forsinkelse på tog til Bergen:

Det er meldt om forsinkelse i fremføring på bane til Bergen på grunn av lokhavari. Dette vil påvirker dagens distribusjon ut fra vår avdeling i Bergen.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

10.02.2023

Forsinkelser 10. februar:

Det er store forsinkelser til Møre på grunn av sterk vind og snø. Veier har vært stengt, og flere ulykker i området.

Det meldes at det fremdeles er forsinkelser på ARE-banen.

Over Haukelifjellet har det vært kolonne og stengte veier på grunn av værforhold i natt. Og alle tog til Bergen er forsinket på grunn av uvær over fjellet.

Dette vil påvirke våre avdelinger i Åndalsnes, Ålesund, Skei, Voss, Haugesund, Bergen, Mo I Rana, Bodø, Stokmarknes, Harstad, Tromsø, Alta og Tana.

Gjelder også fremføring sørover, og vi må belage oss på følgeforsinkelser.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder, og våre avdelinger gjør det de kan for å minimere forsinkelsene.

 

03.02.2023

Vanskelig kjøreforhold

Det er vanskelig kjøreforhold i Sør og enkelte steder i Øst på grunn av store snømengder. Våre avdelinger i Drammen, Larvik og Gol er spesielt berørt.

Dette påvirker utkjøring, innhenting og fremføring til og fra disse avdelingene.

Følgeforsinkelse kan oppstå.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder, og våre avdelinger gjør det de kan for å minimere forsinkelser.

 

01.02.2023

Flere forsinkelser

Haugesund
Det er meldt om forsinkelser til Haugesund grunnet kolonnekjøring over Haukelifjell.

Bergen, Trondheim, Mo i rana og Bodø
Det er meldt om forsinkelser til Bergen og Trondheim grunnet begrensninger i sportilgang og toginstillinger.

Harstad og Tromsø
Det meldt om forsinkelser til Harstad og Tromsø grunnet hjulskade på togvogn til Narvik, samt ulykke på E6 i Nord Norge.

Våre berørte avdelinger gjør det de kan for å minimere forsinkelsene.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

27.01.2023

Overgang til ny leverandør for drift av banestrekninger:

En av våre leverandører, GreenCargo, legger ned sin virksomhet i Norge fra 31.januar 2023.

Ny avtale er inngått med aktør Onrail.

I forbindelse med overgangen mellom de to togselskapene vil det ikke bli sendt tog ut fra Alnabru 31. januar.

Strekningen det gjelder er fra Alnabru til Stavanger, Bergen og Trondheim, begge retninger.
Vi beklager ulempen dette kan medføre for våre kunder.

 

17.01.2023

Kjøreforhold i Sør-Norge 17. januar:

Det er vanskelig kjøreforhold i Sør-Norge på grunn av store snømengder. Det skal fortsette å snø utover dagen.

Dette påvirker blant annet vår avdeling i Drammen. Det vil oppstå forsinkelser i distribusjon og fremføring.

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

24.11.2022

Forsinkelse av pakker og gods til/fra Alfaset grunnet mulig gasslekkasje

En lastebil med gassflasker, blant annet acetylen, veltet torsdag ettermiddag på Alfaset. Etter snaue tre timer var eksplosjonsfaren avklart. Den mulige eksplosjonsfaren medførte at driften på Alfaset ble øyeblikkelig stanset ved 17-tiden.

Ca. 19.35 ble situasjonen avklart, og eksplosjonsfaren var over.

Denne situasjonen kan dessverre påvirke framføringstiden vår for både pakker og gods, da vi vil få et etterslep på bakgrunn av situasjonen som utspilte seg på Alfaset torsdag ettermiddag.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 

03.11.2022

Bergensbanen og tunellarbeid på E16

I perioden 16 november til 11 desember, vil Bergensbanen stenge i perioder. Det vil også i samme periode være tunellarbeid på E16.

Dette vil medføre lengre transporttid i denne perioden, både til og fra Bergen.
16.11.2022 04:00 – 22.11.2022 21:00 / Stengt til Bergen – Produksjon på Palmafoss
22.11.2022 21:00 – 08.12.2022 05:00 / Slot-kjøring til Bergen
08.12.2022 05:00 – 11.12.2022 03:00 / Helstengt Bergensbanen

Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder.

 

22.08.2022

Viktig informasjon om mulighet for streik i PostNord

I morgen formiddag, tirsdag 23. august, starter meklingen mellom Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO LT. Det ble brudd i forhandlingene mellom partene før sommeren. Nå er det satt av en dag til meklingen. Hvis partene ikke kommer til enighet innen midnatt, kan det bli streik.

Over 1 500 medarbeidere på spedisjonslagre og havner vil da gå ut i streik. Nærmere en tredjedel av disse er ansatt i PostNord. En eventuell streik vil føre til forsinkelser av forsendelser. Den delen av PostNords transport som vil rammes hardest er frakt mellom virksomheter og privatpersoner.
Vi håper at vi som arbeidsgivere kan komme til enighet med våre medarbeidere, men er samtidig forberedt på det motsatte, blant annet gjennom både direkte kommunikasjon til dem som eventuelt blir rammet og også kommunikasjon i våre kanaler for dem som vi leverer pakker til.

Vi vil også holde dere som kunder løpende orientert om situasjonen og de følger den eventuelt får for leveranser til deres kunder.

Vi følger opp med oppdatert informasjon på vår nettside www.postnord.no

 

12.08.2022

Tunnelarbeid og veiarbeid:

Fem tunneler på E16 mellom Stanghelle og Voss skal oppgraderes i løpet av de neste tre år. Dette arbeidet startet 1. august i år. Her vil det bli kolonnekjøring og stenging på kvelds- og nattestid. Dette kan og vil påvirke fremføringen til vår avdeling i Bergen.

Det er i tillegg meldt om rassikringsarbeid på E39 mellom Kristiansand og Stavanger som starter 15. august. Her vil det også bli kolonnekjøring. Dette kan og vil påvirke fremføringen til vår avdeling i Stavanger.

Våre avdelinger vil gjøre det de kan for å minimerer forsinkelser i distribusjon.

 

15.06.2022

Tidligere avganger til vår avdeling i Haugesund:

I perioden 2020–2022 skal Statens vegvesen oppgradere to tunnel og ett rasoverbygg på E134 Haukelifjell.

I perioden 15 juni til og med 15 oktober, vil vi innføre tidligere avgang fra Alfaset til Haugesund.

Det blir nattestengt for tungbiler med kolonnekjøring på dagtid. Den gamle riksvegen gjennom

Dyrskar skal være omkjøringsveg når arbeidene starter i Haukelitunnelen. Dette vil bety at sendinger, som produseres etter kl 19:00 på Alfaset, vil få inn til en dag lengre transporttid.

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/tunnelersor/tunneler-i-vestfoldtelemark/pa-e134-haukelifjell/

 

11.05.2022

Forsinkelser på grunn av brann på E6 i går, og forsinkelser på ARE og Nordlandsbanen:

På grunn av brann av en lastebil på E6 Oslo ved Bryn i går, oppsto det store forsinkelser i fremføring til og fra Oslo/Langhus.

Dette påvirket igjen fremføring videre i og med at vi ikke rakk avgang på bil og tog-tider.

Det er forsinkelser på Nordlandsbanen grunnet lokhavari, og forsinkelser på ARE-banen grunnet feil på lok, samt signalfeil.

Dette medfører store forsinkelser i distribusjon for våre avdelinger i Bodø, Mo I Rana, Stokmarknes, Harstad og Tromsø.

Vi beklager ulempen dette medfører våre kunder.

 

14.03.2022

Fanafjellet stengt i seks uker:

Fra i dag 14.mars vil Fanafjellsvegen holde stengt til 29.april på grunn av utbedring av mur langs veibanen.

Fanafjellsvegen går over fjellet fra Fana til Nordvik i Bergen Kommune i Vestland.
Dette vil påvirke distribusjon og innhenting fra og til vår avdeling i Bergen.

Vi beklager ulempen dette medfører våre kunder.

 

02.02.2022

Trafikkinformasjon Nordlandsbanen 02.02.2022

Det er meldt om forsinkelse på Nordlandsbanen på grunn av Covidsmitte blant førere samt driftsforstyrrelser.

Dette vil påvirke våre avdelinger i Bodø og Mo i Rana.

Vi beklager ulempen dette medfører, og våre avdelinger vil gjøre sitt beste for å minimere forsinkelsene.

 

12.01.2022

Ekstremværet «Gyda»:

Ekstremværet Gyda vil skape utfordringer i fremføring og distribusjon.
Det kan være stengte veier, stengte broer, innstilte ferger, ras og skred på vei og bane.

Dette gjelder fra i dag, og vil påvirke oss noen dager fremover.

Områdene Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestlandet og videre opp til Nordland vil bli berørt.

Vi beklager ulempen dette medfører våre kunder.

https://www.yr.no/nb/ekstrem/gyda