Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Fraktberegningsvekt

Fraktberegningsvekt er transportbransjens måte å regne volum om til vekt på. Normalt gjøres dette etter formelen: ((Bredde x Lengde x Høyde)/1000)/3,5.

Sendingen fraktberegnes etter sin fraktberegningsvekt og den fraktsone som gjelder mellom stedsonene i fastlands-Norge, for henholdsvis avsenders og mottakers vareadresse/stedsnummer. Eventuelle tillegg legges også til denne prisen.

Fraktberegningsvekten for ett kollo er dets virkelige vekt (justert opp til neste hele kg), men minimum 1 kg per 3,5 dm3 (DPD og Groupage) eller 1 kg per 3,0 dm3 (Partloads).

Volumet beregnes av kolloets største lengde, bredde og høyde.​

Eksempel Stykkgods:
Virkelig vekt: 86 kg.
Mål: h. 44 cm, b. 75 cm, l. 110 cm

0,44 m x 0,75 m x 1,10 m = 363 dm3
363 dm / 3,5 = 104,

Det gir 104 kg i fraktberegningsvekt.

Lastemeter

Dersom godset er av en slik beskaffenhet (f.eks. ​maskiner, apparater) at det ikke kan lastes noe ved siden eller legges noe oppå eller at det kan skade annet gods, skal det fraktberegnes etter lastemeter.

1 lastemeter er 2000 kg for PostNord Groupage og PostNord Partloads.
​Lastemeter oppgis i meter med en desimal.

Fraktberegningsvekter over 1000 kg avrundes opp til nærmeste 100 kg (gjelder pr sending).

Paller

Ved fraktberegning av gods som transporteres på stroppet/krympet pall/engangspall/EUR-pall, benyttes sendingens mål og vekt inklusive pallens mål og vekt.

Minste beregningsvekt pr. pall (gjelder kun stykkgods): 200 kg

1 EUR pall = 0,4 lastemeter = 800 kg

PostNord Parcel, Groupage og Partloads

Fraktberegningsvekten for PostNord Parcel og Groupage beregnes for hvert enkelt kollo og summeres.

PostNord Partloads: Vektene rundes alltid opp til nærmeste hele 100 kg. Maksimumsfrakt i en vektgruppe er alltid minstefrakt i neste vektgruppe.

PostNord Spesialfrakt

Det beregnes et tillegg på 25% for sendinger som kommer inn under kategori.

Flerkollitillegg

Det beregnes følgende tillegg på stykkgods-forsendelser
med et høyt antall kolli:
7 til 12 kolli: 3%
13 kolli og flere: 6%

Merverdiavgift

Alle våre priser og gebyrer er oppført uten moms.
Ved kontant betaling anføres mva i transportdokumentet eller leveranseoversikten.
Ved kreditt anføres mva i fakturaen.

Har du spørsmål om pris eller faktura?
Kontakt kundeservice

På Min side kan du både kalkulere og sjekke priser på spesifikke sendinger.
Logg inn på Min side​