Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren
Sende / priser og vilkår

Priser og vilkår

Når du kjøper tjenester av oss kan det være viktig for deg å vite hvilke vilkår og fraktpriser som gjelder. Her finner du alle våre tjenestevilkår, prislister og produktspesifikasjoner, slik at du raskt finner den informasjonen du søker.

Prisliste

Last ned vår fullstendige prisliste. 

Vilkår og produktspesifikasjoner

I Brukerguiden finner du oversikt over vårt samlede logistikktilbud, samt spesifikasjoner og transportvilkår.

Faste pristillegg

Her finner du oversikt over våre faste pristillegg.

Energitillegg

Basert på prisutvikling for diesel og strøm, beregnes det et variabelt energitillegg. Tillegget justeres hver måned i henhold til løpende pris- og kostnadsutvikling.

Valutatillegg

Valutatillegget gjelder for eksport og import innen termotransport.

Vei- og baneavgift

Vei- og baneavgift gjelder for offentlige avgifter for å fase inn myndighetenes innføring av nye avgifter for bruk av jernbanen, samt bompengeavgifter for transport på vei.

Din faktura

I Kundeportalen kan du se og hente kopi av din faktura. Der kan du også laste ned fakturakopi i excel-format.

Har du spørsmål til fakturaen din?

Her har vi listet opp de vanligste faktura-spørsmålene vi får.

Kontakt fakturaavdelingen

Digital henvendelse på Kundeportalen (krever innlogging)
E-post: faktura.no@postnord.com
Tlf: 987 09 300

Husk å oppgi fakturanummer og eventuelt sendingsnummer henvendelsen gjelder. Reklamasjon på faktura må skje senest 10 dager etter fakturadato.