Gå direkte til sidens hovedinnhold Gå til hovedmenyen Gå til språkvelgeren

EDI- og strekkodeløsninger

Barcode

Sørger for at godset blir levert raskt og med høy kvalitet.

Sikkerhet og kvalitet i fremføring av gods og informasjon økes ved strekkodemerking av godset.

De strekkodemerkede kolliene passerer flere registreringspunkter som gir:

 • Kontroll i alle ledd i transportprosessen
 • Raskere godshåndtering
 • Avviksrapportering
 • Sporingsmulighet

Kombinasjonen av strekkodemerking og EDI-overføring fører til rask flyt i godstransporten og effektiv informasjonshåndtering.

Strekkodeetiketten

Etiketten skal være av et slikt materiale at den tåler fysisk belastning og at pakkenes underliggende struktur ikke påvirker lesbarheten av kodene. Videre skal den tåle de klimatiske forholdene i Norge. Etikettleverandørene kan gi de riktige anbefalinger.

Strekkodeetiketten må plasseres på kolliets naturlige oppside. Dette fordi skannerne (strekkodeleserne) våre er plassert over transportbåndet i sorteringsanlegget på vår terminal i Oslo. Dersom det er helpaller, skal strekkodeetiketten plasseres på den ene siden av pallen.

EDI Vilkår 01012014.pdf​

Hvordan​​ effektivisere produksjon av sendingsinformasjon og etiketter?

I hovedsak finnes to alternativer; enten ved hjelp av eget system eller ved å benytte programvare fra 3.parts leverandør.

Eget system forutsetter at det er en modul i ERP-systemet som kan benyttes for elektronisk overføring av sendingsinformasjonen til transportør. Systemet må også kunne produsere strekkodeetiketter.

Programvare fra en 3.parts leverandør kan enten benyttes isolert eller integreres mot ditt ERP-system. Vår EDI-avdeling er behjelpelig med å finne den optimale løsningen ut fra din bedrifts behov og eksisterende IT-løsninger.

PostNord mottar i dag EDI informasjon fra følgende standardiserte PC/WEB baserte løsninger :​

 • Consignor, som leveres av EDI-soft AS
 • Logistra Partlink, som leveres av Logistra AS
 • Proteria Frakt, som leveres av Proteria AS
 • Edipost.no, som leveres av Edipost AS
 • tn:direct, som leveres av Transportnett AS
 • AxiaFrakt, som leveres av Axia AS
 • Unifaun Online, som leveres av Unifaun AB

Andre 3-parts leverandører har også strekkoder og EDI-oppsett med PostNord ​tilgjengelig. Ta kontakt med den enkelte leverandør direkte for hjelp eller spørsmål.