Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Pallutveksling - utveksling av EUR-paller

Pallutveksling er økonomisk og miljømessig gunstig, og er derfor en tjeneste vi yter overfor våre kunder.

Ordningen gjelder kun godkjent EUR-pall.

Unntatt fra ordningen er når EUR-pallen er tydelig merket med oblat "IKKE UTVEKSLINGSPALL", og godset samtidig er plastret/stroppet til pallen slik at sendingen går ubrutt til mottaker.

Eventuelle avvik fra anbefalingen vil være nedfelt i PostNords avtaler med kunder og transportører.

PostNord fører reskontro over alle parter som benytter selskapets pallkvitteringer. Alt oppgjør av reskontro skal skje ved tilbakelevering av godkjent EUR-pall, med mindre partene er enige i annen oppgjørsform.

Hvordan skal pallkvitteringen fylles ut?

​Kun pallkvittering med selskapets logo er gyldig dokumentasjon på krav.

Krav til pallkvittering:

 • Pallkvittering skal føres ved all utveksling av pall
 • Kvitteringen skal signeres av både avsender og mottaker av kvitteringen
 • Det skal kun fylles ut 2 parter
 • Benytt enten bilens registreringsnummer eller sjåførnummer
 • Antall paller skal fylles ut i leverende parts felt
 • Kvitteringen fylles ut tydelig med mørk penn
 • Pallkvitteringens del 1, "Samlasters original", skal sendes/leveres til PostNord uten unødig opphold, og senest innen 1 måned

Henvend deg til PostNord ved spørsmål om utfylling.

Utydelige eller sent innkomne kvitteringer vil kunne bli belastet den som har fylt ut kvitteringen, eventuelt ikke bli akseptert av PostNord.

For delvis dekning av PostNords kostnader for pallutveksling og returleveranse, faktureres avsender med en kostnadsdel.

Avsender har kun anledning til å fakturere mottaker for pall når denne, sammen med gods, utgjør ett kolli og er tydelig merket med "IKKE UTVEKSLINGSPALL"-oblat.

Hva er kravene til en godkjent EUR-pall?

En godkjent EUR-pall er trafikkdugelig. Det vil si at den ikke har skader eller tilgrising som skader godset, og at den innehar ale stempler som sikrer at den er produsert etter standard.

EUR-pall skal ikke godkjennes dersom pallen har én eller flere av følgende defekter:

 • Et bord mangler eller er sterkt oppfliset/brukket
 • Ett eller flere topp- eller bunnbord har sprekker som gjør at spikere/skruer stikker frem
 • En kloss mangler eller har sprekker som gjør at spiker/skruer stikker frem
 • De nødvendige stemplene mangler
 • Pallen lukter og/eller er tilgriset

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundeservice.