Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

EDI - elektronisk sendingsinformasjon om dine pakker

Med elektronisk sendingsinformasjon, videre kalt EDI, sørger du for at godset blir levert raskt og med høy kvalitet. Dette er informasjon som overføres digitalt fra deg til oss når du skal sende en vare, enten via en TA-leverandør eller gjennom våre egne løsninger.

Når du bruker EDI kan du generere strekkodeetiketter som kan festes på pakkene. Gjennom å skanne disse får vi all nødvendig informasjon om hvor pakkene skal. Dette øker sikkerheten og kvaliteten i fremføring av pakkene.

De strekkodemerkede kolliene passerer flere registreringspunkter som gir:

  • Kontroll i alle ledd i transportprosessen
  • Raskere godshåndtering
  • Avviksrapportering
  • Sporingsmulighet

Kombinasjonen av strekkodemerking og EDI-overføring fører til rask flyt i godstransporten og effektiv informasjonshåndtering.

Dette kreves av strekkodeetiketten

Etiketten skal være av et slikt materiale at den tåler fysisk belastning og at pakkenes underliggende struktur ikke påvirker lesbarheten av kodene. Videre skal den tåle de klimatiske forholdene i Norge. Etikettleverandørene kan gi de riktige anbefalinger.

Strekkodeetiketten må plasseres på kolliets naturlige oppside. Dette fordi skannerne (strekkodeleserne) våre er plassert over transportbåndet i sorteringsanlegget på våre terminaler. Dersom det er helpaller, skal strekkodeetiketten plasseres på den ene siden av pallen.

EDI Vilkår 01012014.pdf​

Hvilke EDI-leverandører kan jeg bruke?

I hovedsak finnes to alternativer; enten ved hjelp av eget system eller ved å benytte programvare fra tredjepartsleverandør.

Eget system forutsetter at det er en modul i ERP-systemet som kan benyttes for elektronisk overføring av sendingsinformasjonen til transportør. Systemet må også kunne produsere strekkodeetiketter.

Programvare fra en tredjepartsleverandør kan enten benyttes isolert eller integreres mot ditt ERP-system. Vår EDI-avdeling er behjelpelig med å finne den optimale løsningen ut fra din bedrifts behov og eksisterende IT-løsninger.

Ta kontakt med den enkelte leverandør direkte for hjelp eller spørsmål.