Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Ønsker du å bli leverandør til PostNord?

For å bli leverandør til PostNord kreves det at du oppfyller våre krav og har det beste tilbudet hva gjelder totalkostnad, kvalitet og leveringspålitelighet.

PostNord har en sentral innkjøpsfunksjon for hele selskapet. Målsettingen er - gjennom enkle, effektive og enhetlige innkjøpsprosesser - å bidra til vår lønnsomhet.

PostNord kjøper hvert år varer og tjenester for store beløp. Det er vår politikk å behandle våre leverandører med respekt og ærlighet. Vi skal også ha en høy moral og etikk i vårt innkjøpsarbeid.

Våre leverandører skal ha tillit til PostNord som kunde. Vi skal være objektive og forretningsmessige i vår atferd. Vi skal ha god kunnskap om våre innkjøp og relasjoner til leverandørene gjennom statistikk og oppfølging.

PostNord-konsernets kode for leverandører beskriver de vikigste områdene for oss hva gjelder ansvarlige leverandører.

PostNord-konsernets bærekraftskrav til leverandører av transporttjenester.

Fakturainformasjon

Her finner du all informasjon om og krav til faktura.

Bli leverandør?

Registrer deg her for å bli leverandør til PostNord.