Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
PostNords klimaomstilling - fossilfri innen 2030

Dette er veien til fossilfrihet 

Verden rundt oss er i endring, men målet vårt forblir det samme. Innen 2030 skal PostNords transport og drift være fossilfrie. Og vi har et konkret veikart for hvordan vi skal komme dit. 

Logistikkbransjen er en stor miljøforurenser, og mesteparten av forurensningen kommer fra veitransport, som står for 76 prosent av utslippene i den europeiske transportsektoren. Men hvis du er en del av problemet, kan du også være en del av løsningen. 

Nima Ghaviha er ansvarlig for PostNords veikart for å nå selskapets ambisiøse klimamål. Innen 2030 skal både transport og drift være fossilfrie. Og innen 2025 skal karbonutslippene reduseres med 40 prosent sammenlignet med 2020.

"Det er viktig at vi går over til fossilfritt av tre grunner. For det første ser vi en økende etterspørsel etter grønne leveranser fra kundene våre. For det andre kan det totalt sett være billigere å bruke grønn teknologi. Og for det tredje er dette det rette å gjøre. For PostNord, for planeten og for fremtidige generasjoner", sier Nima Ghaviha. 

PostNords klimamål er ambisiøse og godkjent av Science Based Targets initiative. Det betyr at de er vitenskapelig forankret og i tråd med Parisavtalen. 

"Jeg er stolt over at klimaomstillingen vår ligger i forkant. Som en ledende logistikkaktør i Norden spiller PostNord en viktig rolle. Vi kan og vil være klimaledere, og for oss er det klart at dette er veien å gå." 

 

"Som en ledende logistikkaktør i Norden spiller PostNord en viktig rolle."

En tydelig plan 

Veikartet er en konkret beskrivelse av hvilke endringer som er nødvendige for å nå PostNords klimamål. En del av arbeidet omfatter bygninger og ulike transportformer, men hoveddelen av veikartet gjelder veitransport, som står for mesteparten av utslippene. Det er også her teknologien utvikler seg raskt, og det er her vi trenger betydelige investeringer. 

"Vi jobber intenst med å redusere utslippene våre fra veitransport. Og flere tilgjengelige teknologier kan gjøre at vi lykkes. Først og fremst handler det om å gå over til elkjøretøy og biogasskjøretøy eller å bruke biodiesel, HVO100, i våre konvensjonelle kjøretøy", sier Nima Ghaviha. 

Utfordringer på veien mot omstilling 

Elektrifisering og biodrivstoff er avgjørende for å redusere utslipp. Arbeidet er imidlertid komplekst og fullt av utfordringer. Per i dag fungerer elektrisk kraft bedre for lettere kjøretøy som kjører kortere distanser. Ladeinfrastrukturen må bygges ut, og forholdene varierer mellom de nordiske landene. 

Rundt 30 prosent av PostNords vognpark på over 10 000 kjøretøy er elektrisk, og 2 prosent går på biogass. Omtrent 30 prosent av kjøretøyene våre går på biodiesel, og vi kan dermed redusere utslippene med opptil 90 prosent sammenlignet med fossilbasert diesel. 

Politisk pålagte reguleringer legger i stor grad premissene, noe som byr på vesentlige utfordringer. Denne samfunnsviktige sektoren, som krever betydelige investeringer og langsiktig satsing, står overfor et politisk landskap preget av uforutsigbarhet når det gjelder insentiver og krav. 

 

"Det råder stor usikkerhet, så vi satser ikke bare på én teknologi, men på en blanding av dem."

 

En verden i stadig endring er også en av grunnene til at PostNords veikart oppdateres årlig og innarbeides i selskapets forretningsplan. 

"Veikartet vårt tar for seg hva vi skal investere i, hvor mye, og i hvilket tempo vi skal gjennomføre omstillingen. Det dreier seg om å avgjøre hvilke teknologier det er hensiktsmessig å investere i, og når. Det råder stor usikkerhet, så vi satser ikke bare på én teknologi, men på en blanding av dem." 

Betydelig fremgang mot PostNords mål 

"Vi har allerede klart å redusere utslippene fra transport og drift med 30 prosent sammenlignet med 2020. Opptil 40 prosent av de lette last mile-kjøretøyene våre er elektriske, og mesteparten av PostNords tungtransport benytter biodrivstoff." 

For Nima Ghaviha handler det også om personlig engasjement. 

"Det føles bra at vi har kommet så langt som vi har. Sosial likhet er en av mine viktigste motiveringer, og jeg mener det er helt essensielt å ta tak i klimakrisen for å oppnå likhet", mener han. 

"PostNord kan virkelig gjøre en positiv forskjell."