Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
PostNords klimaomstilling - fossilfri innen 2030

En elektrifiserende reise 

Vi er på et oppdrag, raskt på vei mot vårt ambisiøse mål om å være fossilfrie innen 2030, med elektrifisering som den viktigste drivkraften.  

Det første milepælsmålet er mindre enn to korte år unna, og selv om det finnes utfordringer, blir målet om fossilfri transport og drift innen 2030 styrket av elektrifiseringen av kjøretøyparken. Hva har vi så oppnådd, og hvor går veien videre?

Nima Ghaviha, som er ansvarlig for kompetansesenteret for elektromobilitet i PostNords klimaomstillingsprogram, setter elektrifisering i perspektiv: 

"Målet om å bli fossilfri strekker seg lenger enn til PostNord og Norden, for omstillingen til elkjøretøy og kjøretøy som går på fornybart drivstoff, vil ha ringvirkninger."

"Vi arbeider ikke bare med en del av selskapet eller Norden. Vi stiller krav og påvirker hele verdikjeden, inkludert kjøretøy- og utstyrsprodusenter og leverandører av transporttjenester."  

Bransjesamarbeid driver frem endringer 

Det gir kommersielle muligheter å ha en bransjeledende posisjon og være nyskapende innen bærekraft, og vi svarer på kundenes krav og ligger et skritt foran den politiske utviklingen. Men for å kunne gjennomføre endringer på tvers av virksomheter i hvert land, hver region og hver by, må vi tilpasse oss og samarbeide med partnere. 

Både retningslinjer og utrullingen av elektriske løsninger varierer fra land til land. Lavutslippssoner, ladeinfrastruktur og størrelsen på virksomheter til partnere og underleverandører er forskjellige i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Det er imidlertid mange likhetstrekk, særlig når det gjelder kundenes forventninger. Innenfor Green by PostNord, PostNords konsernomfattende klimaomstillingsprogram, deler vi innsikt fra de ulike landene. Nima forklarer: 

"Vi vet at B2B-kundene våre ønsker å redusere transportutslippene, og i e-handelssektoren ønsker også sluttkundene bærekraftige løsninger. PostNord har flere ressurser enn mindre aktører til å investere i elektrifisering. Men det finnes også utfordringer. Det er kostbart å investere i elektriske kjøretøy, og det er også vanskelig å sikre dem fordi dagens produksjon ikke klarer å holde tritt med etterspørselen i bransjen." 

"Vi vet at hvis du ikke er bærekraftig, vil du ikke ha en levedyktig virksomhet. Derfor driver vi frem endringer sammen." 

Effekten av tiltakene gjenspeiles i de siste tallene.  

Vi har redusert karbonutslippene fra transport og drift med 30 prosent sammenlignet med referanseåret 2020, og PostNords lette segment består i dag av 39 prosent elektriske kjøretøy. 

Et veikart for kommersiell suksess 

Selv om det ikke finnes noen modell for omstilling av denne størrelsen i logistikksektoren, har vi som en av de største aktørene i Norden mulighet til å forme fremtiden. Foreløpig er en kombinasjon av ulike løsninger en del av svaret. Vi setter brikkene omhyggelig sammen. Nima forteller: 

"Vi bygger veikartet basert på nåværende og forventede forhold. Folk tror at rekkevidden til kjøretøyene er det viktigste for oss, men det handler mer om nettinfrastruktur og kapasitet og ledetider for å bygge ut nettet enn om å sikre selve lastebilene." 

PostNord har mange elektriske lastebiler av den nyeste generasjonen på vei inn i vognparken, men ventetiden har bydd på problemer. Når disse lastebilene ankommer, vil de bli testet på noen av de lengste rutene – og vi er ganske sikre på at de vil takle utfordringen. 

 

"Målet om å bli fossilfri strekker seg lenger enn til PostNord og Norden, for omstillingen til elkjøretøy og kjøretøy som går på fornybart drivstoff, vil ha ringvirkninger." 

 

De kort- og langsiktige målene har fortsatt førsteprioritet. Nima konkluderer:  

"Vi sikter mot høy grad av elektrifisering. Samtidig må vi bruke en blanding av teknologier og kjøretøy for å nå målene våre. De lette kjøretøyene vil være elektriske på kortere sikt, men det større målet om fossilfrihet vil også bli oppfylt ved hjelp av fornybart drivstoff som biodiesel. En stor del av vognparken går allerede på HVO100 og biogass, noe som bidrar til vårt nåværende mål om å bli fossilfrie."