Hopp over navigering og søk
Samfunnsansvar

PostNords whistleblowing rutine

Mange virksomheter har etablert en rapporteringsrutine, en såkalt whistleblowerordning, for å sikre, at man kan rapportere alvorlige ulovligheter, begått av en person i en ledende stilling.
PostNord har nå også opprettet en whistleblowrutine.

Rutinen er beregnet til rapportering av mistanke om, ulovligheter er begått, godkjent eller bevisst ignorert av personer i ledende stillinger eller nøkkelpersoner.

Med personer i ledende stillinger menes:

  • ​Medlemmer av PostNords konsernstyre
  • Medlemmer av PostNords konsernledelse
  • Medlemmer av ledelsesgruppen for forretningsområdene Meddelande Sverige, Logistik, Strålfors og Breve Danmark
  • Administrerende direktører i PostNord-konsernets datterselskaper

Med nøkkelpersoner menes medarbeidere, som har mulighet til å ta selvstendige beslutninger, som er avgjørende for virksomheten.

Følgende er eksempler på handlinger, som kan rapporteres via whistleblowerrutinen:

  • Økonomiske ulovligheter, f.eks. bestikkelse, bedrageri og forfalskning
  • Vesentlige sikkerhetsproblemer på arbeidsplassen
  • Vesentlige overtredelser av miljøregler og forurensning av miljøet
  • Alvorlige former for diskriminering og mobbing

Rapporteringsrutinen kan benyttes av ansatte i PostNords nordiske virksomheter samt kunder, leverandører og andre interessenter med tilknytning til disse virksomheter og følger gjeldende love og regler i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Rapporteringsrutinen er tilgjengelig via internettportalen: https://postnord.whistleblowernetwork.net.


Du kan alltid kontakte PostNords kundeservice angående andre typer feil, reklamasjoner og overtredelser:

Kontakt kundeservice​​