Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
Samfunnsansvar

Varsling av kritikkverdige forhold i PostNord AS

Det skal være enkelt for ansatte, underleverandører og andre som utfører arbeid knyttet til PostNords virksomheter i Norge, å varsle om kritikkverdige forhold.

PostNord har oppdatert sin rutine for varsling. Nå kan også underleverandører varsle via våre interne rutiner i henhold til kommende EU direktiv.

Varsling er både lovlig og ønsket. Dersom du melder i fra om kritikkverdige forhold kan du bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel atferd blir avdekket og opphører.

Hva er kritikkverdige forhold?
Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer. Eksempel på kritikkverdige forhold kan være:

 • fare for liv eller helse
 • fare for klima eller miljø
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • myndighetsmisbruk
 • uforsvarlig arbeidsmiljø
 • brudd på personopplysningssikkerheten
 • brudd på etiske retningslinjer (Code Of Conduct)  

Slik varsler du
Det er trygt og enkelt å varsle. Følg denne lenken, fyll ut skjemaet og send inn. Varselet blir sendt direkte inni vårt avviksbehandlingssystem.

Du kan også sende varselet i e-post til varslingsmottak.no@postnord.com.

Du kan velge å være anonym, men vi oppfordrer deg til å skrive hvem du er og hvem varselet gjelder.

Merk at rutinen gjelder ikke vanlige HMS-avvik.

Hva skjer når du har varslet?
Varslingssaker prioriteres og vurderes fortløpende. Etter at vi har mottatt varsel iverksettes undersøkelse og behandling. Saksbehandlingen følger prinsipper for konfidensialitet og habilitet

Du vil motta kvittering på at vi har fått varslet ditt.

Nøkkelpersoner eller personer i ledende stillinger
PostNord har en egen rutine for Whistleblowing. Denne er beregnet til rapportering av mistanke om ulovligheter begått, godkjent eller bevist ignorert av nøkkelpersoner eller personer i ledende stillinger.

Nøkkelpersoner er medarbeidere som tar selvstendige beslutninger som er avgjørende for virksomheten. Med personer i ledende stillinger menes medlemmer av PostNords konsernstyre eller konsernledelse, ledergruppen i forretningsområdene Meddelande Sverige, Logistikk, Strålfors og Breve Danmark, og administrerende direktører i PostNord-konsernets datterselskaper.

Eksempler på handlinger som kan rapporteres:

 • Økonomiske ulovligheter, f.eks. bestikkelse, bedrageri og forfalskning
 • Vesentlige sikkerhetsproblemer på arbeidsplassen
 • Vesentlige overtredelser av miljøregler og forurensning av miljøet
 • Alvorlige former for diskriminering og mobbing

Rapporteringsrutinen kan benyttes av ansatte i PostNords nordiske virksomheter samt kunder, leverandører og andre interessenter. Rutinen følger gjeldende lover og regler i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Rapporteringsrutinen finner du her: https://postnord.whistleblowernetwork.net.

Er det forhold som ikke omfattes av varslingsrutinene?
Det er ikke alle forhold som omfattes av rutinen for varsling eller whistleblowing. Eksempler på dette kan være interne forhold, personkonflikter, faglig uenighet eller forhold som oppleves kritikkverdige ut fra egen politisk eller etisk overbevisning.

Vil du melde fra om andre typer feil, reklamasjoner eller overtredelser kan du kontakte PostNords kundeservice:

Kontakt kundeservice​​