Hopp over navigering og søk

Dette kan du ikke sende

Her finner du en oversikt over varer vi ikke kan transportere for deg.

Dette kan du ikke sende

Her finner du en oversikt over varer vi ikke kan transportere for deg.

Gods vi ikke transporterer:

 • flyttegods/utleiecontainer
 • glass som ikke har transportemballasje
 • levende planter og dyr
 • uemballerte maskiner (snøskutere, motorsykler, ATV og lignende)
 • biler og båter
 • kunst og antikviteter
 • edle metaller, penger og verdidokumenter
 • mat

Vi frakter heller ikke farlig gods som:

 • eksplosive stoffer og gjenstander
 • giftige gasser
 • desensiterte eksplosiver av klasse 3 og 4.1
 • giftige stoffer med emballasjegruppe I
 • infeksjonsfremmende stoffer i kategori A
 • radioaktivt materiale.

For mer informasjon se Transportørhåndbok farlig gods.​​​​​

Skulle slikt gods likevel blir innlevert til transport, frasier vi oss et hvert ansvar for eventuelle skader.

Se også Lov om vegfraktavtaler § 29 hvor det fremkommer forhold som fritar fraktfører for ansvar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundeservice.