Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Dette kan du ikke sende

Her finner du en oversikt over varer vi ikke kan transportere for deg.

Gods vi ikke transporterer:

 • Flyttegods/utleiecontainer
 • Glass som ikke har transportemballasje
 • Levende planter og dyr
 • Uemballerte maskiner (snøskutere, motorsykler, ATV og lignende)
 • Biler og båter
 • Kunst og antikviteter
 • Edle metaller, penger og verdidokumenter
 • Mat
 • Våpen og ammunisjon

Vi frakter heller ikke farlig gods som:

 • Eksplosive stoffer og gjenstander
 • Giftige gasser
 • Desensiterte eksplosiver av klasse 3 og 4.1
 • Giftige stoffer med emballasjegruppe I
 • Infeksjonsfremmende stoffer i kategori A
 • Radioaktivt materiale

For mer informasjon se Transportørhåndbok farlig gods.​​​​​

Skulle slikt gods likevel blir innlevert til transport, frasier vi oss et hvert ansvar for eventuelle skader.

Se også Lov om vegfraktavtaler § 29 hvor det fremkommer forhold som fritar fraktfører for ansvar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundeservice.