Hopp over navigering og søk

Dette kan du ikke sende

Her finner du en oversikt over varer vi ikke kan transportere for deg.

Gods vi ikke transporterer:

 • flyttegods/utleiecontainer
 • glass som ikke har transportemballasje
 • levende planter og dyr
 • uemballerte maskiner (snøskutere, motorsykler, ATV og lignende)
 • biler og båter
 • kunst og antikviteter
 • edle metaller, penger og verdidokumenter
 • mat

Vi frakter heller ikke farlig gods som:

 • eksplosive stoffer og gjenstander
 • giftige gasser
 • desensiterte eksplosiver av klasse 3 og 4.1
 • giftige stoffer med emballasjegruppe I
 • infeksjonsfremmende stoffer i kategori A
 • radioaktivt materiale.

For mer informasjon se Transportørhåndbok farlig gods.​​​​​

Skulle slikt gods likevel blir innlevert til transport, frasier vi oss et hvert ansvar for eventuelle skader.

Se også Lov om vegfraktavtaler § 29 hvor det fremkommer forhold som fritar fraktfører for ansvar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundeservice.