Hopp over navigering og søk

Åpenhetsredegjørelse

PostNord AS - redegjørelse for aktsomhetsvurderingen 2022 – Åpenhetsloven

PostNord er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022. Etter dette regelverket skal virksomheten systematisk ivareta grunnleggende menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er basert på FNs bærekraftsmål og OECDs retningslinjer. Åpenhetsloven forplikter PostNord til å utføre aktsomhetsvurderinger, besvare innsynshenvendelser samt redegjøre for arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Du kan lese mer om PostNord AS’ redegjørelse etter Åpenhetsloven for 2022 her.