Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2019-04-24 13:16

Sterkt første kvartal 2019 i en utfordrende tid

– Det er gledelig å kunne konstatere en resultatforbedring i første kvartal til tross for fortsatt digitalisering i brevmarkedet. Etter flere år med redusert omsetning vokser vi igjen, sier fungerende administrerende direktør og konsernsjef Annemarie Gardshol.

Første kvartal 2019*:

  • Nettoomsetning utgjorde 9.471 MSEK (9.102), noe som innebar en organisk vekst på 2%.
  • Driftsresultatet utgjorde 162 MSEK (-74)
  • Periodens resultat var 56 MSEK (-167)
  • Resultat per aksje var SEK 0,03 (-0,08)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 435 MSEK (-25)

*Sammenlikningstallene er ikke omregnet i henhold til IFSR 16. leasingavtale.

Kommentar fra Annemarie Gardshol, fungerende konsernsjef

annemarie-gardshol-ceo-postnord-900x1600_960x1707_90.jpg

Annemarie Gardshold, fungerende konsernsjef i PostNord.

 

Når PostNord i dag rapporterer resultatet for første kvartal 2019, ledes det av fungerende konsernsjef Annemarie Gardshol.

PostNord må fortsette å håndtere både markedssituasjonen for fallende brevvolumer og det voksende pakkemarkedet. Dette må skje i enda sterkere grad, uten å skade kvaliteten og servicen.

I april ble det gjort endringer i toppledelsen, og konsernsjef og finansdirektør forlot selskapet. For å møte de globale endringene i samfunnet og dermed styrke PostNords ledende posisjon i Norden, jobber den nye ledelsen nå med å utvikle en plan for å gjennomføre nødvendige endringer.

- Jeg har jobbet i selskapet i 7 år, og er veldig stolt av alle de fantastiske ansatte som går på jobb hver dag og virkelig ønsker å gjøre en forskjell. Jeg føler at det er et ønske om revansje i selskapet. Vi vil i fellesskap takle den store forandringsreisen vi befinner oss i og gjenvinne tillit hos kunder og publikum, samt vokse og få flere mennesker til å oppdage våre produkter og tjenester, sier konsernsjef Annemarie Gardshol.

Første kvartal i 2019 viser sterk inntjeningsforbedring og vekst.

- Mens det er en utfordrende tid med fortsatt digitalisering av brevmarkedet, er det gledelig å kunne etablere en sterk bedring i lønnsomheten. Etter flere år med redusert salg vokser vi igjen. Dette gjør vi hovedsakelig gjennom sterk vekst innen logistikk for netthandel, men også en noe dårligere volumnedgang på brev sammenlignet med tidligere kvartaler. Vi ser også at kunder kommer tilbake fra konkurrenter på brevsiden i Sverige, noe som selvfølgelig er gledelig, sier konsernsjef Annemarie Gardshol.

PostNords hovedfokus er å bidra til en enklere hverdag i samsvar med forbrukernes forventninger. Ambisjonen er i økende grad å tilby leveringer som er best for forbrukeren i hver enkelt situasjon. For å møte, forbedre og forenkle kundeopplevelsen ble flere netthandelsrelaterte løsninger introdusert i kvartalet.

- I mars startet vi en test i Danmark med 200 digitale pakkebokser, kalt "nærboks", sammen med firmaet SwipBox. Boksene, som vanligvis ligger innen gangavstand fra hjemmet, i kombinasjon med PostNord-appen, gir en helt ny infrastruktur for enkel, miljøvennlig og komfortabel levering. Hvis testen lykkes bra, er utrulling av pakkebokser planlagt over hele landet og på litt lengre sikt i de andre nordiske landene, sier Annemarie Gardshol.

- En annen forenkling som vi har innført, er sporbarhet av MyPack Home Small i Sverige. Nå mottar du en leveringsmelding via SMS eller appen så snart MyPack Home Small er plassert i postkassen. Et annet eksempel er levering på samme dag, som vi i Sverige lanserte i en test med butikkkjeden Lager 157 gjennom tjenesten SameDay. Vi planlegger at tjenesten blir permanent og utvidet til flere selskaper i 2019, fortsetter Annemarie Gardshol.

For å møte forventningene blir det også investert for å øke kapasiteten.

- For å håndtere pakkevekst vil PostNord investere i fremtidige pakketerminaler, senest 2 forskjellige terminaler for pakker og tredjepartslogistikk i Helsingborg, nye distribusjonsbiler og mer enn 700 flere agenter, hovedsakelig i Danmark og Sverige for økt tilgjengelighet. PostNord gjennomfører også en dialog med netthandelskunder for å tilpasse tilbud slik at terminaler og biler kan brukes mer effektivt i løpet av døgnet og uken. Dette gir økt kapasitet, redusert miljøpåvirkning og flere leveringsmuligheter, sier Annemarie Gardshol.

Den akselererte digitaliseringen i Sverige krever et tilpasset serviceutbud og en mer kostnadseffektiv produksjonsmodell. PostNords tilpasninger til fortsatt redusert etterspørsel etter brev fortsetter for å minimere negativ innvirkning på konsernets økonomiske resultater.

- Til tross for at første kvartal var et relativt sterkt kvartal samlet, er fremtiden fremdeles utfordrende for brevbransjen. Det vil være krevende kun å iverksette interne tiltak for å kompensere for brevfallet. Konverteringen av en så stor bedrift tar tid hvis det skal gjøres på en ansvarlig måte, og samtidig ikke reduserer kvaliteten. Derfor må vi ha en fleksibel og forutsigbar regulering i Danmark og Sverige, sier Annemarie Gardshol.

Gjeldende postregulering er ikke tilstrekkelig fleksibel og forutsigbar for å møte fremtidig utvikling. For at vi skal kunne opprettholde en langsiktig posttjeneste for alle i hele landet, både i Sverige og Danmark, må forskriften oppdateres. Beslutningstakerne bør avklare hvilke posttjenester som borgerne bør tilbys og hvordan de skal finansieres. Vi har en god dialog med både svenske og danske stater om dette.

Det målrettede arbeidet med å forbedre tilliten til PostNord er pågående og har høyest prioritet.

- Vi ser noen forbedringer i omdømmemålinger, men det er likevel langt til akseptable nivåer. Vi vil oppnå dette ved å fortsette å opprettholde en høy leveransekvalitet, være lydhør overfor kundenes behov og levere innovative kunde- og forbrukerrettede tjenester. PostNord-initiativet for å få direkte tilbakemeldinger fra kundene gir oss direkte tilbakemelding på våre leveranser. Vi bruker tilbakemeldingene i vårt daglige forbedringsarbeid, sier Annemarie Gardshol.

Utviklingen av leveringskvaliteten til logistikkproduktene er på et godt nivå, og kvaliteten på brevene i kvartalet er fortsatt god for både svenske og danske virksomheter.

Nylig ble PostNord navngitt av forbrukerne som det mest bærekraftige logistikkmerket i bransjen i Europas største merkevareforskning med fokus på bærekraft. Det er en bekreftelse på at konsernet er på rette vei med vårt arbeid for bærekraft.

For spørsmål, vennligst kontakt:

PostNord Media Relations
tlf. +46 (0) 10-436 10 10, 
e-mail press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman.

Denne informasjonen er slik informasjon som PostNord AB (publ) er forpliktet til å publisere i samsvar med EUs markedsmisbruksforordning og verdipapirmarkedsloven. Informasjonen ble sendt gjennom kontaktpersonen ovenfor for offentliggjøring 24. april 2019 kl. 12.30 CET.

Vi leverer! PostNord er den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og innenfor Norden. Vi sørger for posttjenesten til privatpersoner og bedrifter i Sverige og Danmark. Gjennom vår kompetanse og et sterkt distribusjonsnett utvikler vi betingelsene for morgendagens kommunikasjon, e-handel, distribusjon og logistikk i Norden. I 2018 hadde konsernet ca. 30.000 ansatte og en omsetning på godt 37 milliarder kroner. Morselskapet er et svensk offentlig selskap med konsernkontorer i Solna. Besøk oss på www.postnord.com