Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2022-03-24 11:04

Arbeidsforhold i PostNord

PostNord er opptatt av å sikre lønnsom drift for leverandører – som sikrer lønn til sjåfører som er i henhold til norsk lønnsnivå.

PostNord har oppfølging av kvalitet og produktivitet som alle bedrifter i Norge – og er godt innenfor arbeidsreglementet og kjøre- og hviletid bestemmelsene. Vi har fokus på kvalitet og produktivitet, men innenfor rammene av både lover, forskrifter og tariffavtaler. Det gjelder både våre egne sjåfører og sjåfører som kjører for våre underleverandører.

Likevel har vi i enkelttilfeller oppdaget at underleverandører har forfalsket dokumentasjon – og ikke bare svindlet oss, men også sine egne sjåfører. Dessverre er slik svindel vanskelig å oppdage. I kontroller av dem har vi blitt forelagt timelister og lønnsslipper som er i tråd med norske regler. Men, dokumentasjonen har vært forfalsket. De har ført dobbelt regnskap, ett reelt for seg og ett for oss.

Det er viktig å presisere at disse sjåførene ikke er ansatt hos oss, men har et ansettelsesforhold med leverandører vi tar i bruk – og dersom vi oppdager forfalskning av dokumentasjon eller at regler ift. arbeidsvilkår ikke blir fulgt avslutter vi alt samarbeid umiddelbart. Slikt har vi nulltoleranse for!

Vi står for trygge arbeidsplasser og har vært på det norske markedet siden 1926, med sterk tradisjon på leverandører som kjører lenge for oss. I gjennomsnitt varer avtalene med våre transportører i syv år. De er norske og de kjører for 96,3 prosent av alle transporter for oss.

Vi opplever gode arbeidsforhold for våre sjåfører, kjøreledere og underleverandører. Vi har et tett samarbeid med tillitsvalgte – hvor vi årlig forhandler med arbeidstakerorganisasjoner om betingelser og arbeidsforhold.

PostNord jobber aktivt for å sikre forsvarlig lønn og anseelse både for våre sjåfører og våre leverandørers sjåfører gjennom blant annet NHO Logistikk & Transport, Tariffutvalget og i dialog med kontrolletatene. Vi tar vårt ansvar for å unngå sosial dumping i næringen vår, både fordi vi vil skape trygge arbeidsplasser for våre ansatte og leverandører – og fordi vårt omdømme som seriøs aktør er viktig for å hevde oss i markedet.

Vi er kjent for å være en proaktiv og seriøs aktør med tillit i markedet og ser alvorlig på når brudd i forhold til sjåførenes arbeidsvilkår ikke overholdes – og dette vil vi fortsette med. Vi gjennomfører møter og oppfølging med særlig fokus på lønns- og arbeidsvilkår samt HMS (påseplikten). Som et ledd i dette og som følge av at vi er ISO-sertifisert (kvalitet og miljø) gjennomføres det en årlig ISO-revisjon (Nemco) og med et særlig fokus på hvordan PN etterlever påseplikten.

I juli 2020 ble EUs Mobilitetspakke vedtatt. Mobilitetspakken er et regelverk for veitransport besluttet av EU. Ordningen har som formål å bedre sjåførenes vilkår.
De nye reglene skal styrke kontrollen og bidra i kampen mot usunn konkurranse i transport- og logistikkbransjen, Europa, Norden og i Norge. Reglene fører til strengere straff ved regelbrudd, og bedrer sjåførenes vilkår.

Siden 2019 har PostNord vært medlem av «Responsible Trucking Platform» og utviklet sosiale retningslinjer sammen med andre medlemmer, som blant annet IKEA, Volvo og Scania. Det er en felles innsats for industriens interessenter for å lette implementeringen av mobilitetspakken.

PostNord er opptatt av at sjåførene i bransjen skal verdsettes. De gjør en utrolig viktig jobb, hvor samtlige under Covid-19 har gjort et samfunnskritisk oppdrag, og sikret varelevering under hele pandemien. Siden 2019 og frem til i dag har vi i PostNord en netthandelsvekst på 70 %. Igjennom hele pandemien har det vært store volumsvingninger som et resultat av nedstengning og stadige endringer med varierte smittevernstiltak. I tillegg har vi sammen med resten av landet opplevd et økt sykefravær som en følge av Covid-19 med høyt smittetrykk og karanteneregler. Takk til alle sjåfører igjennom en krevende og utfordrende tid!