Hopp over navigering og søk
2020-09-15 15.12

Fornyet og intensivert fokus på miljø og bærekraft

- Vi skal redusere vårt CO2-utslipp med 60 % innen 2030.

PostNord Norges bærekraftstrategi for de neste 10 årene er spikret, vår assisterende direktør for bærekraft, May-Kristin Willoch er stolt over at lista er lagt så høyt.

May-Kristin Willoch PostNord 1600x900.jpg

Bærekraftstrategien er starten på noe nytt

- Strategien er svært ambisiøs, men helt nødvendig – vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, sier May-Kristin.

Stadig flere kunder etterspør nullutslippsløsninger for framføring, distribusjon og vareleveringer, noe som krever handling. I tillegg er det også et krav fra offentlige myndigheter om grønnere løsninger og helst da nullutslipp.

- Mesteparten av PostNords CO2-utslipp kommer fra veitransport. Det er bilene vi må gjøre noe med. Bærekraftstrategien handler om å bytte ut eksisterende biler med nullutslippsbiler. Slik teknologien er nå, er det snakk om batterielektriske varebiler som skal distribuere i byer og lastebiler som går på biogass.

Samtidig jobbes det med interne tiltak som bidrar til redusert klimagassutslipp, og som gjør at vi kan spare penger. Dette går på avfallshåndtering og energieffektivisering.

Høye mål

- De nye målene skal resultere i at vi reduserer vårt CO2-utslipp med 20% i 2020, 40% i 2025 og 60% i 2030, sammenlignet med 2009.

- Dette blir en tøff jobb, men det er helt nødvendig. Jeg er stolt av at vi har lagt lista høy. Dette er en større reduksjon i CO2-utslipp fram mot 2030 enn Norges mål på kutt i klimagassutslipp i samme periode, sier May-Kristin.

Og når det gjelder nullutslippsdistribusjon er dette allerede i gang i de største norske byene for kunden Wittusen og Jensen.

- Planen er at denne løsningen skal utvides ved at det fases inn med nye kunder. Allerede neste år skal vi ha minst 40 nullutslippsbiler, så det gjelder det å fase inn mange flere fram mot 2030, avslutter May-Kristin.

Det er ikke bare i bilparken det tas grønne steg

I vår tok vi et av de første stegene mot et helgrønt skifte og bestemte oss for å kjøpe klimakvoter. Vi har valgt å kjøpe klimakvoter for å frivillig kompensere for egne klimagassutslipp knyttet til våre produkter B2B Parcel, MyPack Collect og MyPack Home, sier Willoch.

- Det å få en helgrønn bilpark er en tidkrevende prosess, og ettersom at vi ønsker å komme i gang med miljøarbeidet raskt, er kjøp av klimakvoter en fin markering på oppstarten av vår bærekraftstrategi, sier Willoch.

Drar vår del av lasset

-Kjøp av klimakvoter er omdiskutert, da en ikke løser klimautfordringen i eget hus, men vi gjør dette nå for åkomme i gang med arbeidet vårt. PostNord tar miljøet på alvor - da det både er et lokalt og globalt ansvar, avslutter Willoch.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Da vil du motta nyheter innen netthandel, logistikk og kommunikasjon.