Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2020-05-29 08:00

Utlandssendinger med PostNord - status, oppdateringer og valuta

NHO har definert at norsk transportbransje er i en Force Majeure-situasjon. Samtidig opplever vi en dramatisk utvikling for norsk valuta. Kostnader ved internasjonal transportvirksomhet på land i Europa er i stor grad knyttet opp mot EURO, det samme gjelder for PostNord.

Ekstraordinært valutatillegg

PostNord innførte 23. mars et ekstraordinært valutatillegg i forbindelse at det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen av den norske kronen. Vi vil følge valutautviklingen tett, og justere valutatillegg på ukentlig basis i den perioden dette varer.

Utregning av valutatillegg baserer seg på utviklingen av norske kroner målt mot en snittberegning av NOK/EUR kurs siste 5 virkedager. (Nullnivå: valutakurs NOK/EUR pr. 31.12.2019)

Informasjon om justering i valutatillegg blir gitt her hver fredag, og iverksatt fra påfølgende mandag.

Ekstraordinært valutatillegg for uke 23, gjeldende fra og med 01.06.20: 10,5%

Denne baserer seg på snittkurs EUR/NOK 22. - 28. mai, mot nullpunkt 31.12.2019.

Ekstraordinært valutatillegg gjelder følgende eksport og EXW tjenester og produkter:

  • MyPack Collect
  • MyPack Home
  • PostNord Parcel / DPD
  • Collection Request
  • PostNord Stykkgods/Groupage
  • PostNord Paller/Pallets
  • Partisendinger grenseoverskridende (LTL/FTL)
  • Linehaul Import
  • Internasjonal post

Hvor lenge dette ekstraordinære tillegget skal vare vil vi komme tilbake til.

Status for sendinger til/fra utlandet

Leveransesituasjonen for de fleste land i Europa begynner sakte, men sikkert å nærme seg en mer normal situasjon, og driften ved PostNords utenlandsavdelinger går som normalt.

Flere og flere land har en gradvis tilnærming mot et mer åpent og normalt samfunn, med det må forsatt påregnes noe forsinkelser i leveringstid i en del land i Europa.

Leveranse situasjonen er fortsatt noe usikker, og kan endre seg raskt. Det er derfor fortsatt veldig viktig at avsender er i god dialog med sine mottakere (spesielt B2B-leveringer til bedrifter/lager).

Ved spørsmål, ta kontakt med din lokale kontaktperson i PostNord.

Her finner du flere nyheter fra PostNord.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger