Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
Inspirajon og innsikt

Seminarer og konferanser

Vi i PostNord ønsker å bidra til å oppdatere deg på trender og markedsendringer, nye og mer rasjonelle logistikkløsninger og muligheter skapt av ny teknologi. Vi ønsker å inspirere og styrke bransjenettverket inne logistikk, netthandel og kommunikasjon.

Vi arrangerer derfor flere ulike konferanser og seminarer i året, med dyktige foredragsholdere og gode nettverkingsarenaer.

Les mer om våre events som gir deg unike bransjekunnskaper og mulighet til å knytte nye kontakter.

Våre events

Fullt hus på Futurum

Mer enn 100 personer var med under Futurum for region Oslo og Øst der Robin Olsen og Tone Lundgaard orienterte om den omfattende omleggingen av driftsmodellen i Oslo og Langhus.

Les mer om Futurum

Netthandelstimen

Bli med oss for å lære om fremtidens netthandlere, nye PostNord-tjenester og måter disse tjenestene muliggjør innovasjon for en rekke nye nettbutikker og bransjer.

Les mer om Netthandelstimen

Rekordhøy FUTURUM-deltakelse i Region Oslo

Futurum er en samlingsarena for hele bransjen der det deles erfaringer og inspirasjon for å drive utvikling. Fredag 19. mars var det 73 deltakende på konferansen, noe som er en rekord for regional Futurum!

Les mer om Futurum-konferansene

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger