Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2021-05-07 08:17

Fullt hus på Futurum

Mer enn 100 personer var med under Futurum for region Oslo og Øst der Robin Olsen og Tone Lundgaard orienterte om den omfattende omleggingen av driftsmodellen i Oslo og Langhus.

 

– Dette er den største endringen siden 1992 for selskapet – og med denne vil vi øke kvaliteten for alle kundene våre, sa Tone Lundgaard.

Hun viste til tiltakene som er iverksatt med blant annet økt kapasitet på terminal, fremføring og distribusjon, spesielt på Alfaset og Langhus. De kommer på bakgrunn av ekstraordinære volum som følge av restriksjoner innført av myndighetene og nedstenging av butikker.

– Første kvartal 2021 har vi en volumvekst på 70 prosent på netthandelen. Slik er det for hele bransjen, og ikke bare oss i PostNord. Netthandelen har forsterket seg under pandemien, og volumveksten vil fortsette i årene fremover, sa administrerende direktør Robin Olsen. 

Tredoble kapasiteten mot 2023

For å møte denne utviklingen skal PostNord tredoble kapasiteten mot 2023. Ny integrert sorteringsmaskin på Langhus kommer i tillegg til flere terminalprosjekter i Drammen, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

– Den viktigste forutsetningen for å klare veksten og konkurransen med andre aktører, er å kunne sortere pakker på en effektiv måte. Derfor investerer vi nå, sa Olsen som la til at Alfaset som hub for både B2C og B2B har nådd sine kapasitetsgrenser.

Etter at pandemien satte en stopper for de opprinnelige planene om å endre produksjonsmodellen i forkant av fjorårets julesesong, ble det nye sorteringsanlegget satt i drift på Langhus 26. april.

Robin Olsen la ikke skjul på at en så omfattende endring vil gi en innkjøringsperiode der det vil oppstå kvalitetsutfordringer.

– Innføring og tilpassing av nye rutiner i en tre-skiftordning med kompetanseoverføring er tidkrevende. I tillegg endrer vi rutiner for sjåfører i et nytt distribusjonsoppsett. Den erfaringsbaserte kompetansen skal bygges opp i alle ledd, inkludert endring i samhandlingsprosessen mellom ulike operative funksjoner, sa Olsen som også delte PostNords offensive klimaplaner med de fremmøtte på Teams.

Mens PostNord-konsernet skal fjerne klimagassutslipp innen 2030, er målet i de store byene å bli utslippsfrie allerede i 2025.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger