Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

PostNords Personvernerklæring

PostNord AS (publ) og dets konsernselskaper (heretter kalt PostNord eller vi) respekterer din personlige integritet. I denne personvernerklæringen forklares det hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Hvilke rettigheter du har overfor oss, og hvordan du kan gjøre dem gjeldende, beskrives også.

Personvernerklæringen gjelder for deg som

 • er kunde hos oss,
 • er mottaker av elektroniske eller fysiske forsendelser (brev, pakker og gods) som vi formidler.
 • besøker våre nettsider, apper, plattformer og sosiale medier (digitale kanaler),
 • deltar i markedsaktiviteter, konkurranser og kundeundersøkelser, eller
 • på annen måte kommer i kontakt med oss, f.eks. via vår kundetjeneste.

For personvernerklæring vedrørende kameraovervåking, les mer på denne siden.

Vårt mål er at du skal føle deg trygg på at ditt personvern respekteres, og at dine personopplysninger behandles på riktig måte. All behandling av personopplysninger i PostNord skjer i henhold til gjeldende personvernlovgivning. I EU/EØS gjelder personvernforordningen (GDPR)1 og utfyllende nasjonal lovgivning.

Denne personvernerklæringen gjelder generelt for vår behandling av personopplysninger. Dersom du ved kjøp av våre tjenester eller i en annen forbindelse mottar annen informasjon om behandling av personopplysninger, har slik informasjon forrang foran denne generelle personvernerklæringen.

Hva er personopplysninger, og hva menes med behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte, eller indirekte sammen med andre opplysninger, kan kobles til en levende person. Det innebærer at mange forskjellige typer opplysninger som f.eks. navn og kontaktopplysninger, IP-adresser, konkurransebidrag, gjennomførte valg og preferanser er personopplysninger.

Behandling av personopplysninger er alt som gjøres med personopplysningene, f.eks. innsamling, lagring, bearbeiding, bruk for forskjellige formål, endring eller tilintetgjøring.

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg og for hvilke formål?

Når du kjøper våre tjenester

Når du kjøper våre tjenester, behandler vi f.eks. ditt navn, din postadresse, din e-postadresse, ditt telefonnummer, opplysninger om innhold i en forsendelse (brev eller pakke) og mottakerinformasjon. I noen tilfeller behandles også personnummer, preferanser, atferdsmønster og informasjon om at du har fullmakt eller er verge.

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

 • For å kunne levere tjenesten du har bestilt, i henhold til avtalen med deg, inkludert tjenestebeskrivelsen og de særskilte vilkårene for tjenesten.
 • For å kunne tilby tilleggstjenester, f.eks. tilgang til PostNords kundeportal der du kan få informasjon om dine forsendelser og administrere fullmakter for henting av post.
 • For å administrere reklamasjoner og returer eller når du ellers kommuniserer med oss via vår kundetjeneste.
 • For markedsføringsformål, bl.a. for markedsføring via post, e-post og SMS/MMS. Du kan velge bort ytterligere utsendelser via en lenke i hver utsendelse som sendes via e-post eller SMS/MMS, eller ved å kontakte oss (se kontaktopplysningene nedenfor).
 • For å analysere og gruppere de besøkende i våre digitale kanaler etter utvalg, prioritering og preferanser (såkalt profilering) med det formål å tilby relevant og tilpasset informasjon, anbefalinger, annonser og tilbud.
 • For å gjennomføre kundeundersøkelser.
 • For å forebygge, oppdage og rettsforfølge bedragerier og misbruk av PostNords tjenester.
 • For å utarbeide avidentifisert statistikk over hvordan PostNords tjenester brukes.
 • For å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre PostNords tjenester og de tekniske plattformene de gjøres tilgjengelig på.
 • Forutsatt at du har samtykket i det – for å skape tilpassede målgrupper med henblikk på å kunne målrette tilpassede tilbud og annonser til deg på PostNords digitale kanaler. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke ved å bruke reservasjonsverktøyene som tilbys på den digitale kanalen som inneholder målrettet markedsføring og annonsering. Dersom det ikke finnes slike reservasjonsverktøy, kan du trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss (se kontaktopplysningene nedenfor).

Når du er mottaker av forsendelser (brev og pakker) som vi formidler

Som mottaker av forsendelser som PostNord formidler, behandler vi f.eks. ditt navn, din adresse, opplysninger om forsendelsen, opplysninger om innhold i forsendelsen (brev eller pakke) og mottakerinformasjon.

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

 • For å kunne formidle forsendelser (brev og pakker) til riktig mottaker.
 • For å håndtere reklamasjoner og returer eller når du ellers kommuniserer med oss via vår kundetjeneste.
 • For markedsføringsformål, bl.a. for markedsføring via post, e-post og SMS/MMS. Du kan velge bort ytterligere utsendelser via en lenke i hver utsendelse som sendes via e-post eller SMS/MMS, eller ved å kontakte oss (se kontaktopplysningene nedenfor).
 • For å gjennomføre kundeundersøkelser.
 • For å utarbeide avidentifisert statistikk over hvordan PostNords tjenester brukes.
 • For å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre PostNords tjenester og de tekniske plattformene de gjøres tilgjengelig på.

Når du besøker våre digitale kanaler, og når vi bruker informasjonskapsler («cookies»)

Når du besøker/bruker våre digitale kanaler, samler vi inn opplysninger som du selv velger å gi oss, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og andre identifikasjonsopplysninger.

Vi kan også behandle informasjon om din bruk av digitale kanaler, f.eks. transaksjonshistorikk og tekniske data om de enhetene du bruker for å få tilgang til PostNords digitale kanaler, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID og typen nettleser.

PostNord leverer også visse tjenester der bruken avhenger av at PostNord får tilgang til informasjon fra din mobile enhet, f.eks. mobiltelefon eller nettbrett. Det kan dreie seg om bilder, kontakter, lydopptak og stedsinformasjon. PostNord samler aldri inn slik informasjon dersom du ikke uttrykkelig har gitt oss tillatelse til å gjøre det.

PostNord har plassert såkalte informasjonskapsler («cookies») i flere av selskapets digitale kanaler. Gjennom disse informasjonskapslene samles det inn opplysninger om hvordan du bruker den digitale kanalen. Mer informasjon om hvilke informasjonskapsler PostNord har plassert i selskapets digitale kanaler, og om hvordan du fjerner disse, finner du i PostNords erklæring om informasjonskapsler.

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

 • For å stille til rådighet, vedlikeholde, teste og forbedre våre digitale kanaler.
 • For å gi deg support ved eventuelle problemer med våre digitale plattformer.
 • For markedsføringsformål, bl.a. for markedsføring via post, e-post og SMS/MMS. Du kan velge bort ytterligere utsendelser via en lenke i hver utsendelse som sendes via e-post eller SMS/MMS, eller ved å kontakte oss (se kontaktopplysningene nedenfor).
 • For å analysere og gruppere de besøkende etter utvalg, prioritering og preferanser, noe som innebærer at det skjer en såkalt profilering, med det formål å kunne tilby relevant og tilpasset informasjon, anbefalinger, annonser og tilbud. Det er også mulig at data som stammer fra bruk av forskjellige digitale kanaler fra PostNord og fra PostNords konsernselskap, samkjøres for dette formål, samt for å utvikle produkter og tjenester.
 • For å utarbeide rapporter, følge opp markedsføringskampanjer og utarbeide avidentifisert statistikk over bruken av våre digitale kanaler. For forvaltning, utvikling og testing av våre IT-systemer med det formål å sikre at våre digitale kanaler holder høy kvalitet, samt for å oppdage og forhindre sikkerhetsangrep, f.eks. virusangrep.
 • Forutsatt at du har samtykket i det – for å skape tilpassede målgrupper med henblikk på å kunne målrette tilpassede tilbud og annonser til deg på PostNords digitale kanaler. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke ved å bruke reservasjonsverktøyene som tilbys på den digitale kanalen som inneholder målrettet markedsføring og annonsering. Dersom det ikke finnes slike reservasjonsverktøy, kan du trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss (se kontaktopplysningene nedenfor).

Når du deltar i markedsaktiviteter, konkurranser og kundeundersøkelser

Dersom du deltar i konkurranser, kundeundersøkelser og andre markedsføringsaktiviteter som vi arrangerer, behandler vi f.eks. kontaktopplysninger, konkurransebidrag, synspunkter, preferanser og andre personopplysninger som du velger å gi oss.

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • For å administrere markedsaktiviteten, konkurransen eller kundeundersøkelsen, inkludert for å kunne kontakte deg og utbetale eventuelle premier.
 • For å informere om og tilby deg nye markedsaktiviteter, konkurranser og kundeundersøkelser.
 • For markedsføringsformål, bl.a. for markedsføring via post, e-post og SMS/MMS. Du kan velge bort ytterligere utsendelser via en lenke i hver utsendelse som sendes via e-post eller SMS/MMS, eller ved å kontakte oss (se kontaktopplysningene nedenfor).
 • Utarbeide avidentifisert statistikk fra markedsaktiviteter, konkurranser og kundeundersøkelser med det formål å forbedre våre tjenester.
 • For å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre PostNords tjenester og de tekniske plattformene de gjøres tilgjengelig på.

Når du på annen måte kommer i kontakt med oss og kommuniserer med oss

Når du er i kontakt med oss via f.eks. kundeservicefunksjoner, behandler vi opplysninger som gjelder din kundesak. Dersom du besøker eller kommuniserer med oss via våre kontoer i sosiale medier (dvs. tredjepartsplattformer som f.eks. Facebook og Twitter), kan PostNord også motta informasjon om din profil og din interaksjon på tredjepartsplattformen fra leverandøren av denne.

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

 • For at vi skal kunne kommunisere med deg og administrere din sak ved kontakt via kundeservice, e-postskjema og våre kontoer i sosiale medier.
 • For å analysere samtaler og chatter med det formål å forbedre vår kommunikasjon samt for din og vår sikkerhet.
 • For å utarbeide avidentifisert statistikk over hvordan PostNords kommunikasjonsfunksjoner brukes.
 • For å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre PostNords tjenester og de tekniske plattformene de gjøres tilgjengelig på.

Sletting av personopplysninger

Dine personopplysninger behandles av oss bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller PostNords rettslige forpliktelser. Deretter sletter vi dine personopplysninger i henhold til vår erklæring for sletting eller interne retningslinjer for sletting av data.

Rettslig grunnlag for vår behandling av dine personopplysninger

PostNord behandler alltid dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller svare på spørsmål som du stiller til kundeservice, og når vi har en annen legitim og berettiget interesse av å behandle dine personopplysninger, f.eks. av å markedsføre oss overfor besøkende i våre digitale kanaler eller utvikle og forbedre våre tjenester. Vi behandler også dine personopplysninger når vi har en rettslig plikt til å gjøre det.

Dersom PostNord har behov for å behandle dine personopplysninger for et annet formål som i henhold til gjeldende lovgivning krever at du samtykker, vil vi på forhånd innhente samtykke til dette fra deg, noe som vanligvis skjer ved at du aktivt må klikke i en rute.

Sikkerhet for vern av personopplysninger

PostNord sikrer et høyt vern av dine personopplysninger og treffer egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller tilintetgjøring.

PostNords taushetsplikt er i henhold til den norske postlovens § 30 og gjelder postsendinger definert i § 4, men også annen informasjon om PostNords kunder behandles konfidensielt.

Utlevering av personopplysninger

PostNord kan benytte eksterne samarbeidspartnere og leverandører til å utføre oppgaver på vegne av PostNord, f.eks. for å levere IT-tjenester, betalingsløsninger eller hjelpe til med markedsføring, analyser eller statistikk. Utføringen av disse tjenestene kan innebære at PostNords samarbeidspartnere, både i og utenfor EU/EØS, får tilgang til dine personopplysninger.

Selskaper som håndterer personopplysninger på vegne av PostNord, undertegner alltid en avtale med PostNord for å sikre et høyt nivå for vern av dine personopplysninger. Når det gjelder samarbeidspartnere utenfor EU/EØS, treffes det særlige beskyttelsestiltak, f.eks. ved at vi inngår avtaler som inkluderer standardavtalevilkårene for dataoverføring som er vedtatt av EU-kommisjonen, og som er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettsted.

PostNord kan utlevere personopplysninger til en tredjepart, f.eks. politiet eller en annen myndighet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd eller dersom vi i henhold til loven eller en myndighetsbeslutning plikter å utlevere slike opplysninger.

Eksterne lenker

Denne personvernerklæringen gjelder bl.a. for informasjon som PostNord behandler om deg i våre digitale kanaler. PostNords digitale kanaler kan noen ganger inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som vi ikke kontrollerer. Dersom du følger en lenke til et eksternt nettsted, bør du gjøre deg kjent med prinsippene for behandling av personopplysninger og informasjon om informasjonskapsler som gjelder for det aktuelle nettstedet.

Behandling av personopplysninger om barn

PostNords digitale kanaler er ikke rettet mot barn, og PostNord foretar derfor ikke en bevisst innsamling av personopplysninger om barn. Dersom du er forelder eller verge og oppdager at ditt barn har gitt personopplysninger til PostNord, ber vi deg om å kontakte oss på adressen nedenfor for å utøve dine barns rettigheter med hensyn til f.eks. sletting eller fjerning.

Kontaktinformasjon

Den behandlingsansvarlige for behandling av dine personopplysninger er det PostNord-selskapet som angis i vilkårene for den tjenesten du bruker, i den digitale kanalen du besøker, eller ved annen kontakt med oss. Dersom du har spørsmål om hvordan PostNord behandler dine personopplysninger, eller ønsker informasjon om og kontaktopplysninger til behandlingsansvarlige i andre selskaper i PostNord-konsernet, kan du kontakte PostNords personvernombud via e-post eller post:

PostNord AS
Data Protection Officer
Postboks 6441, Etterstad
0605 Oslo
E post: personvernombud.no@postnord.com

Er du bedriftskunde, kan du kontakte PostNords kundeservice eller ansvarlig selger.

Dine rettigheter i forbindelse med vår behandling

Du har følgende rettigheter overfor det selskapet som behandler dine personopplysninger:

 • Rett til innsyn (registerutdrag) – rett til å få en bekreftelse på og informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.
 • Rett til retting – rett til å få rettet feilaktige opplysninger.
 • Rett til sletting – rett til å få slettet opplysninger. Denne retten er begrenset til opplysninger som i henhold til loven bare må behandles med ditt samtykke, dersom du trekker tilbake samtykket og motsetter deg behandlingen.
 • Rett til å protestere – rett til å protestere mot vår behandling dersom den skjer på grunnlag av en interesseavveining eller for direkte markedsføring.
 • Rett til begrenset behandling – rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses, f.eks. dersom du bestrider opplysningenes riktighet. Mens riktigheten undersøkes, er PostNords tilgang til opplysningene begrenset.
 • Rett til dataportabilitet – rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra en behandlingsansvarlig til en annen. Denne retten er begrenset til opplysninger som du selv har gitt oss.

Dersom du mener at PostNords behandling ikke skjer i henhold til gjeldende personvernlovgivning, har du også rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet.

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, eller dersom du ønsker å få vite mer om noen av rettighetene, og forutsetningene for å utøve dem, kan du kontakte oss via kontaktopplysningene ovenfor.

Endring av denne personvernerklæringen

PostNord kan fra tid til annen foreta endringer i denne personvernerklæringen. Den siste versjonen av personvernerklæringen er alltid tilgjengelig på PostNords nettsider.

1I EU og EØS gjelder europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) («GDPR»).