Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Åpning av Svinesund Transportsenter

Åpning av Svinesund Tranpsortsenter
Fra venstre: Kenneth Hansen, assisterende direktør for utlandsavdelingen, Reidun Olsen, fortoller, Ronny E. Hansen, kontorsjef, Astrid Nilsen, fortoller, Joanna Sierakowska, fortoller.

PostNord er del av noe unikt: Tirsdag 20. juni klippet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen båndet til unike Svinesund Transportsenter. Vårt nye fortollingskontor er lokalisert i de nye lokalene til transportsenteret og Samferdselsministeren skrøt uhemmet av initiativet.

Solvik-Olsen understreket betydningen av at bensinstasjonkjeder, oljeselskaper, speditører og andre har funnet sin plass ved senteret.

- Uten lastebilen funker ikke landet. Dette senteret er et knutepunkt for transport over grensen og jeg vil ønske lykke til, sa samferdselsministeren i åpningstalen.

Vårt fortollingskontor på Svinesund har opprinnelse fra JetPak Borg som ble fusjonert med PostNord i mai 2015. Arbeidet med transportsenteret startet etter sommerferien 2016 og lokalene var innflyttingsklare allerede 1.april 2017.

- Vi er 4 personer som sitter ved grensen med kun 3 minutter til den norske tollen, forteller Office manager Ronny E. Hansen ved fortollingskontoret i Halden.

- Vi vil gjerne også få presisert at vårt kontor kan tilby stort sett det samme som alle de andre fortollingsselskapene som er på grensen i dag. Jeg vil oppfordre alle som har transporter over EU-grensen til å kontakte oss for mulighet til fortolling av egne sendinger, oppfordrer Ronny E. Hansen.

Alle lastebiltjenester samlet på ett sted

Foruten eget speditørsenter, hvor 6 speditørselskaper er samlet under samme tak, er det etablert lastebiltjenester i et større anlegg med truckdiesel, nytt moderne serviceverksted/dekkverksted, samt storbilvask og redningstjeneste. Vi finner kjente merkenavn som Viking redningsselskap, ESSO og Deli de Luca, hvor det også er egen lounge til tungtransportsjåfører.

Over 3000 vogntog passerer riksgrensen på E6 daglig og over 1400 av disse kommer inn til Norge over Svinesund hvert døgn. Lasten må tolldeklareres og godkjennes av Tollvesenet før de får kjøre inn i Norge.

Fortolling 24 timer i døgnet

Som grensespeditør og fortollingspartner er målet å levere så effektive løsninger til kundene som mulig. Dette gjelder ikke minst ved grensepassering av transporter med korte tidsfrister.

Speditørenes frakt- og spedisjonsvirksomhet omfatter i hovedsak fortollinger av fraktenheter som passerer Svinesund. Speditøravdelingen fortolles alle typer gods, alle varer som importeres/eksporteres til/fra Norge.

Speditørsenteret har en svært sentral beliggenhet nær grensen, og er bemannet og tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet båndet til Svinesund Transportsenter, hvor vårt nye fortollingskontor er lokalisert.