Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge

Dagen i dag, med ekstremværet Hans

Vær er en av faktorene PostNord og andre logistikkselskaper alltid må forholde oss til. 

Hver dag blir fremkommeligheten vanskeliggjort på grunn av regn, vind eller snø. Med Hans har vi fått langt større utfordringer enn normalt. Det har krevd og vil kreve mer kreativitet og tålmodighet.

Selv om de siste restene av Hans nå er i ferd med å forvitre, er resultatene av store nedbørsmengder svært synlige – og det kan bli verre. I går meldte blant annet Statens vegvesen at hovedveiene mellom Oslo og Trondheim er stengt. 

For Innlandet er det gått ut en henstilling om at all tungtransport i Innlandet stanses som følge av ekstremværet. Politiet, Statsforvalteren, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune ber alle i transportbransjen vente med transport som ikke er helt nødvendig via Norges Lastebileierforbund. Det forholder vi oss til. Vi prioriterer varer som er samfunnskritiske. 

Det finnes dessverre en rekke andre eksempler på stengte veier, enten det er for kortere perioder eller det vil gjelde over noe mer tid. I tillegg er flere jernbanestrekninger blitt utsatt for av ras eller oversvømmelse. Dovrebanen og Bergensbanen vil være stengt i en periode fremover. Det har økt kompleksiteten i vår transport betydelig. Vi jobber kontinuerlig med å vurdere alternative ruter og fraktmetoder for å få pakker og gods fram til mottakerne, så godt vi kan. Men, det er knapt med tilgjengelige biler. 

Heldigvis er navene i vår infrastruktur, våre terminaler i liten grad påvirket av Hans selv om vi på Otta i dag ikke kommer frem til avdelingen, og i Drammen med omegn er det også krevende med fare for flom. 

På bil fremfører vi pakker og gods til våre avdelinger i Bergen og Trondheim, så langt det lar seg gjøre. Våre togleverandører tar sikte på delvis å kjøre tog i morgen. 

Fremføring til Ålesund, Åndalsnes, Gol og Otta vil bli utført når veien åpner igjen. Trafikker til og fra Nord-Norge vil gå via Sverige hvor lengre leveringstid må påregnes. 

Men, forutsigbarheten for når gods kommer inn og når det kan fraktes videre er blitt mindre. Derfor gjør vi hele tiden tilpasninger også på terminalene, for å sikre effektiv logistikk. 

Våre største helter akkurat nå er sjåførene, både våre egne og de som kjører for oss. Etter dager med svært vanskelig kjøreforhold, møter de nå stengte veier, omkjøringer og krevende passasjer. De må også til enhver tid forholde seg til stadig skiftende vegmeldinger og anbefalinger fra myndighetene. Det reduserer forutsigbarheten både for hvor langt de kan kjøre, hvor de kan kjøre og hvor de kan hvile. 

Vår organisasjon gjør alt vi kan for at pakker og gods skal komme fram til bestemmelsesstedet så raskt som mulig. Men, vi ber likevel om litt mer tålmodighet enn vanlig og håper at vi snart er tilbake til normale dager. 

For driftsmeldinger: Driftsmeldinger | PostNord
For vei- og trafikkinformasjon fra Statens veivesen: Vei- og trafikkinformasjon (vegvesen.no)
For varsler om naturfarer i Norge: Varsler om naturfarer i Norge | Varsom.no
For trafikkmeldinger fra Bane NOR: Trafikkmeldinger | Bane NOR