Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2019-07-09 12:38

Grønt fokus i PostNord

PostNord setter miljø svært høyt og har en egen miljøavdeling som jobber for å finne nye veier å gå mot et utslipsfritt samfunn. Miljø- og revisjonssjef i PostNord, May-Kristin Willoch har klare meninger om den grønne utviklingen vi ser. 

May-Kristin Willoch har jobbet med miljø i mange år, og syntes det er svært positivt at PostNords kunder nå stiller krav om en grønnere transport.

— PostNord ønsker å møte kundekravene, hvor vi ser at flere og flere av våre kunder stiller krav om en grønnere transport. Imøtekomme disse kravene ser vi som en sentral del av vårt samfunnsansvar. Det er en viktig utvikling at det er etterspørsel av grønne alternativer. Slik vi ser det er transportbransjen gjennom et pågående grønt skifte, hvor utfordringene om teknologisk umodenhet og usikre rammebetingelser er usikkerhetsmomenter for logistikk, sier Willoch.

— Hva menes med utslipsfritt, kan du utdype?

— Når man snakker om utslippsfritt så er det i hovedsak tre ting som gjelder i tungtransporten. Biogass, batteri elektrisk og hydrogen elektrisk. Fra 2020-2021 kommer det større biler som også er hydrogen- eller batteridrevet. Det er en helt klar trend, vi vet at disse bilene kommer, og vi vet at det kommer til å bli økt etterspørsel, så vi må tilpasse oss. Verdt å nevne er prosjektet vi satt i gang med fra 1. juli, hvor vi skal levere utslippsfritt for Wittusen & Jensen i Norges fem største byer. Våre kunders krav om en grønnere transport er gull verdt.

— Hva er utfordringen med å levere utslippsfritt?

— Hovedutfordringen er at bilene er veldig dyre. Skulle vi investert i dette trenger vi flere insentiver. Det at kunden stiller det som et absolutt krav er et insentiv i seg selv, og et steg i riktig retning. Et annet tiltak kunne vært bomavgift-fritak eller en avgiftsreduksjon på biogass. Ting går litt tregt, hvor det er umulig for oss å ta hele denne kostnaden selv. I en så marginalisert bransje så må man fordele kostnadene på ett eller annet vis. Kunden vil ikke ta hele utgiftsposten, og det har heller ikke vi mulighet til. Det må være en mye tydeligere dialog over hele linja, med politikere og næringsliv. Det er en stor kostnad, så dette må tilrettelegges.

— Hva tenker du kunne vært en løsing på utfordringene?

— Jeg tror det viktigste virkemidlet i dag ville vært å opprette CO2-fond for næringslivet. Det er et fond som vi kunne søkt om støtte til å investere i utslipsfrie biler, og det hadde virkelig fått fart på ting. Det er jo ingen som er i mot dette skiftet, det eneste er at det er veldig dyrt nå i omstillingsfasen.

— Et tilleggsmoment er infrastrukturen, som er noe begrenset. Det er ganske godt tilrettelagt i Oslo og de største byene, men når vi skal kjøre lange strekinger, som vi gjør veldig mye av, byr det på utfordringer. Vi kjører mellom byer spredd over hele vårt langstrakte land, og da er ikke infrastrukturen god nok. Det er en stor utfordring, og utviklingen går for sakte.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger