Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2019-09-09 16:04

Linn Bjørgan gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer

Totalt har hun syv år bak seg i PostNord, hvor Bjørgan i seks av årene har tilhørt HR-avdelingen. Nå venter nye arbeidsoppgaver, da hun fra 1. juli tok over som direktør for enheten, freight.

Linn begynte sin karriere i PostNord på kundesenteret, som er en tid hun aldri ville vært foruten.

— Perioden på kundesenteret var svært lærerik, hvor man lærer ekstremt mye om våre produkter og får en unik innsikt i selskapet. Dette er en erfaring jeg ikke ville vært foruten. Deretter begynte jeg i HR-avdelingen, hvor jeg har vært helt frem organisasjonsendringene tredde i kraft. Nå startes et nytt kapittel og jeg er klar, forteller Bjørgan.

Tar med seg erfaringen fra HR

Nye utfordringer venter da hun fra 1. juli tok over som direktør for avdelingen, freight. Linn er klar over hva som venter henne, og gleder seg til å ta med erfaringen fra HR inn i en helt ny rolle.

— Jeg tar over et område med mange dyktige og fantastiske mennesker, hvor mange har lang erfaring både fra bransjen, men også selskapet. For min del vil det handle om å sy sammen enheten til et totalt sluttprodukt, og utfordre de flinke medarbeiderne jeg skal ha med meg på laget. Utfordre de på områder som muligens har et forbedringspotensial, som for eksempel ren businessforretning. Jeg vil også ta med meg min erfaring fra HR inn i enheten, hvor jeg vil ha fokus på medarbeidperspektivet. De som er overordnet ansvarlige skal ha ansvar for sine områder, også blir min hovedoppgave å utfordre de på å drive det videre, sier Bjørgan.

— Hva gleder du deg mest til i ny stilling?

—Det jeg gleder meg mest til er den bratte læringskurven. Da jeg begynte i HR-avdelingen, kunne jeg svært lite om HR, men jeg var omgitt av flinke mennesker. Muligheten for å innhente kompetanse og kunnskap er noe du kan ta til deg ganske raskt, og det samme vil gjelde nå som jeg er direktør for freight - som blir et helt nytt kapittel for min del. Du vil aldri bli ferdig utlært, ettersom det skjer nye ting hele tiden som utfordrer deg. Jeg gleder meg virkelig til det å komme innunder huden på bedriften, forteller Bjørgan.

— Hva var dine umiddelbare tanker da du forstod at du skulle bli direktør for freight?

— Jeg så overhodet ikke dette komme, så jeg ble litt satt ut for å være ærlig. Min første tanke var at dette er noe jeg ikke kan, men etter litt tid i tenkeboksen ser jeg nå at jeg kan tilføre denne enheten noe nytt. Robin sitt utgangspunkt etter hva jeg har forstått er at han ønsket å få inn noen som ikke kan fag, men som kan noe annet, eksempelvis HR og ledelse. Når det gjelder kunnskap og fag har vi ledere og mellomledere som er ekstremt sterke på dette området, så det er jo et annerledes valg enn hva man kanskje hadde trodd på forhånd. Jeg var litt skeptisk i begynnelsen, men jeg ser nå at det er mye jeg kan bidra med – og ikke minst lære. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Bjørgan.

Ikke utfordringer, men muligheter

Med en ny stilling venter også nye arbeidsoppgaver, hvor Linn velger å se på mulighetene, fremfor utfordringene.


— Vi har mange utfordringer, men snur vi på det kan det også være en unik mulighet og eller noe med et stort potensial. Vår største trussel er kostnadsbildet vårt. Kostnadene våre er veldig sårbare, som gjør at vi hele tiden må jage inntekter. Kostnadsbildet er veldig bredt, hvor vi har leverandørsiden som påvirkes av mange faktorer. Hvilke priser kan vi få av underleverandørene våre? Her kan det plutselig skjer dreininger i markedet som gjør at leverandørmakten blir større, slik at vi befinner oss i en svakere posisjon. Sett med andre øyne er det også en mulighet om vi ser det fra den andre siden, fordi i et annet konkurransevinnende forhold er det vi som har makten og muligheten til å hente ut våre marginer fra dette ståstedet, sier Bjørgan

— Har du noe forhold til det du nå skal arbeide med fra før, eller blir det en helt ny tilværelse?

- Jeg kjenner ikke Freight på noen annen måte enn at jeg har et godt forhold til lederne i denne enheten, hvor vi har jobbet mye sammen. I HR-avdelingen er vi så heldige at vi har muligheten til å jobbe bredt, og vi jobber stort sett med ledere. Jeg har en god formening og forståelse om hva Freight driver med, men ikke helt ned på detaljnivå - det kommer med tiden, forteller Bjørgan.

Optimistisk for fremtiden

Med syv år på baken i PostNord kan Linn se tilbake på noen fantastiske øyeblikk, hvor hun skryter av sine tidligere ledere og alt henne har lært på veien.

— Innenfor HR har jeg hatt to veldig dyktige ledere. Kariann Ellefsen har vært et forbilde, hvor hun er ekstremt fokusert på det å bygge opp folk – så det å ha fått muligheten til å lære av henne har absolutt vært et høydepunkt for meg, sier Bjørgan.

— Hvordan ser du på fremtidsutsiktene til PostNord som selskap? Hva tror du vi kan forvente oss i tiden som kommer?

— For å bruke noen av mine tidligere medstudenter som et eksempel har mange av de byttet jobb etter at vi ble ferdig utdannet. Jeg på min side kom til PostNord i 2012, og hadde aldri sett for meg den gang at jeg skulle være her i syv år. Det skjer så utrolig mye i dette selskapet. Endringstakten er høy, og endringene som forekommer er spennende å være en del av. Det er en ufattelig styrke for PostNord i forhold til det å tiltrekke seg mennesker i fremtiden – og ikke minst beholde de flinke menneskene vi har i selskapet. Det skjer mye, og mulighetene er så mangt. Jeg har klokketro på at vi er et selskap som kommer til å levere i fremtiden, avslutter Bjørgan.