Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2018-12-03 13:00

Nordic Channel Compass

PostNords nye rapport Nordic Channel Compass ser på hvordan forbrukere ønsker å kommunisere med bedrifter og myndigheter i Norden.

«Gamle fremgangsmåter blir stadig mer ineffektive, derfor ønsker vi å bidra til å skape nye,» sier Henrik Kihlberg, leder for Commercial Market Support, Communication Services, PostNord.

Innbyggerne i Norden stiller høyere krav enn noen gang. De ønsker selv å bestemme hvordan de skal motta informasjon fra myndigheter og bedrifter, og hele 81 prosent av dem mener at dette aspektet er ganske eller svært viktig. Dette går tydelig frem av PostNords nylig publiserte undersøkelse Nordic Channel Compass 2018, som er gjennomført i samarbeid med Kantar Sifo i Sverige, Finland, Danmark og Norge.

«Hensikten med Nordic Channel Compass er å hjelpe bedrifter og myndigheter i Norden å forstå hvilke behov forbrukerne har når det gjelder kommunikasjon. Hvordan de ønsker å motta informasjon fra bedriften, når de vil ha den og hvordan ulike typer informasjon bør henge sammen i alle tilgjengelige kanaler,» sier Henrik Kihlberg.

Forbrukeratferden er forholdsvis lik i hele Norden. Det er imidlertid noen forskjeller. Grovt sett er Danmark og Norge de mest digitaliserte landene, etterfulgt av Sverige. Finland er det mest tradisjonelle landet.
De mest populære kanalene for å motta informasjon generelt, enten det dreier seg om offentlig informasjon eller fakturaer, er i de fleste tilfeller den fysiske postkassen og e-post. Men dette varierer, avhengig av kommunikasjonens art og formål. Og digital postkasse blir stadig mer populært i både Sverige og Norge. I Danmark har dette vært vanlig helt siden 2014, da det ble obligatorisk å motta alle brev fra offentlig sektor digitalt. Det betyr at 98 prosent av befolkningen i Danmark har en digital postkasse.

Rapporten viser også at forbrukere og bedrifter har forskjellig syn på visse kanaler. Bedrifter og myndigheter bruker f.eks. sosiale medier i ca. 14 prosent av kommunikasjonen. Men nesten ingen kunder i Norden ønsker å motta informasjon via sosiale medier. I Danmark, Norge og Sverige vil kundene heller motta informasjonen via e-post eller en digital postkasse. I Finland vil de ha informasjonen via e-post eller den fysiske postkassen.
Mellom 70 og 90 prosent av innbyggerne i Norden legger også stor vekt på at informasjonen i alle kanaler skal være tilpasset dem spesifikt som enkeltpersoner – og at all kontakt med bedrifter og myndigheter skal være koordinert og sammenhengende.

I denne konteksten har nesten halvparten av de nordiske bedriftene og myndighetene mellom fem og åtte kontaktpunkter med forbrukerne i løpet av kundereisen. Det stiller selvsagt høye krav til kommunikasjon og at bedriftene er samkjørt internt i sin kontakt med kunden:
«Dette er ikke enkelt å oppnå. Forbrukerne har individuelle preferanser, og kommunikasjonstypen bestemmer kanalen. Bedriftens markedsføringstiltak kan miste gjennomslagskraft hvis den administrative informasjonen ikke innfrir kundenes forventninger. Gamle fremgangsmåter blir stadig mer ineffektive, derfor ønsker vi å bidra til å skape nye,» sier Henrik Kihlberg.

Om Nordic Channel Compass

De siste fire årene har PostNord og Kantar Sifo publisert en svensk rapport kalt Mottagarmakt (mottakermakt). I år har den endret navn til Nordic Channel Compass og fått et nordisk omfang. Rapporten fokuserer spesielt på disse tre temaene: kompleksitet, betalingsløsninger og digitale postkasser. 
Se hele rapporten her.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger