Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
PostNord bygger ut flere terminaler: 2021-08-27 07:12

- Den økte investeringsviljen bidrar til større kapasitet

Langhus-terminalen stod ferdig i 2020, og på trappene i 2022 ligger Bergen og Drammen – mens Trondheim vil være utvidet i løpet av 2023.

PostNord har innført en ny produksjonsmodell i Oslo, og PostNords direktør for produksjonsutvikling, Pål Eier mener at denne innføringen er svært viktig:

Den nye produksjonsmodellen i Oslo er basert på en utvidelse av Langhus-terminalen på 10.000 m2. Med en ny sorteringsmaskin i Oslo vil vi øke kapasiteten med opptil 150 000 pakker per dag – i tillegg vil vi også øke kostnadseffektiviteten på 50 MNOK per år. Dette er lønnsomt for oss, men også våre kunder, sier Pål.

Viktig investering

PostNord har de siste årene kartlagt for en større kapasitet i årene som kommer med utvidelse av flere terminaler. Pål mener det er en svært viktig investering for økt konkurransekraft for selskapet, som vil bidra til at man blir ovenpå og i forkant kapasitetsmessig.

— Å komme ovenpå kapasitetsmessig gjør at våre kunder og krav til lønnsomhet ikke blir kraftig berørt hver gang vi er nødt til å gjøre oppgraderinger i vår infrastruktur. Omleggingen og ny produksjonsmodell i Oslo frigjør kapasitet på Alfaset som nå er en B2B-terminal, og det samme på Langhus som kan takle en god vekst på B2C.

Omleggingen på Langhus var helt nødvendig for PostNord Norge, da kapasiteten hadde nådd sine grenser.

— Vi hadde allerede utfordringer med ikke nok sorteringskapasitet i perioden før innføringen av ny produksjonsmodell. Det kan man se på kvaliteten allerede fra slutten av mars og april, sier Pål.

Overkapasitet i PostNords nettverk

Med leveringskvaliteten på Langhus etter omleggingen av ny produksjonsmodell tilbake på normalt nivå, mener Pål det er avgjørende at man har egne hovedterminaler for de ulike segmentene.

— Det er helt avgjørende for å vi skal kunne opprettholde fokus på B2B og B2C, at vi har egne hovedterminaler som fokuserer på disse produktene. Historisk sett så har B2B hatt en lav kvalitet på høsten og opp mot jul, da volumene vi har fått fra netthandel har forstyrret B2B og leveringskvaliteten – dette vil vi nå unngå.

Nå de kommende årene er det flere spennende terminalprosjekter på gang, som vil gi PostNord en overkapasitet sett opp mot volum-prognosene som ligger til grunn.  

— Vi starter opp Bergen i februar 2022, Drammen i oktober 2022, og senere utvidelse av Trondheim i medio 2023. Det gjør at vi får en overkapasitet i vårt nettverk, opp mot de prognoser vi har på volumer, avslutter Pål.