Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2020-08-25 11:03

PostNord leverer medisin til fantastisk kvalitet over hele Østlandet

Transportsjef i PostNord Solution, Thomas Weigård har ansvaret for teamet som organiserer medisinkjøringen. Han kan fortelle om en bratt læringskurve og en rekke utfordringer i oppstartsfasen.

Daglig leverer PostNord til 15 ulike sykehus på østlandsområdet, og Weigård kan fortelle at alle sjåfører som leverer til sykehusene må ha politiattest.

— Ja, alle våre sjåfører må ha politiattest. Slik er kjørereglene! Dette fordi at medikamenter kan ha ekstremt høy verdi og er lett omsettelige om de kommer i gale hender. Da ønsker kunden å være forsikret mot at ansatte som er i nærheten av sendingene deres hverken har vært i politiets fokus selv, eller har familie og venner med kriminelle anmerkninger, sier Thomas. 

— Når det gjelder leveransene våre til sykehusene har vi et leveransetidsvindu på pluss/minus 15 minutter, noe som betyr at vi ikke har mye å gå på – så vi må være punktlige og levere til avtalt tid. Vi laster opp egne ruter, og kjører rett ut til sykehusene selv, så det finnes ingen mellomledd. For at alt skal gå som planlagt har vi to PostNord-ansatte, også kalt formenn som har stasjoneringssted ute hos kunden og går på skift. Disse passer på at sjåførene får med seg riktige varer – og påser at alt går så sømløst som overhodet mulig, fortsetter Thomas.

— Hva skjer ved eventuelle forsinkelser til sykehusene? 

— Vi har en løpende dialog med sykehusene om noe skulle oppstå, men vi gjør alt vi kan for å unngå dette. Vi er opptatt av kontinuitet og at alle kjenner oppgavene. Så vi setter ikke ukjente sjåfører på ruter dem ikke har tidligere. Kort oppsummert betyr dette at de samme sjåførene kjører de samme rutene, hvor de blir kjent med veiene, folkene og ikke minst leveringsprosessen fra A til Å, forteller Weigård.

Lange dager i oppstartsfasen 

Da PostNord startet å frakte medisin bød dette selvsagt på utfordringer, og ikke minst en læringsprosess med learning-by-doing. 

— Når vi startet opp så lærte vi av våre egne feil. De første månedene jobbet vi livet av oss med Alliance, hvor vi var nødt til å gå opp en løype og en ny arbeidsmetodikk. Vi har lært hele veien – og har brukt mye tid på å få like ruter hver dag, med samme sjåfører på hver rute. Slik at man hele tiden vet hva man skal. Samtidig er det viktig å treffe rett på tidsvinduet. At vi treffer nøyaktig på å levere når vi skal. Ikke et minutt for tidlig – og heller ikke noen minutter for sent. De første 3 månedene var en innkjøringsperiode som bød på mye overtid, og lange dager. 

— Det snakkes om minimalt med tempavvik. Hva kreves for å oppnå dette? 

— Sjåfør må påse å stille inn skapet på riktig temp (8-25 grader). Dette følges svært nøye. Vi får varslinger per e-post om det er noen avvik. I 2020 har vi kun hatt et tempavvik, og vi kjører opp mot 2500 kolli med temperert gods per dag – så her er vi ekstremt nøye. Det måles temperatur kontinuerlig. Er ikke temperaturen der den skal være ved opplast, må vi vente med å laste bil til temperaturen er riktig. Vi følger også med på temperaturene hele tiden underveis i leveringene. Hvor sjåfør kan lese av temperatur i skapet fra førerhus, befrakter overvåker fra PC og varslinger blir oversendt på sms/e-post om temperatur nærmer seg maks- eller minusgrenser. – så dette har en høy prioritet, avslutter Weigård.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger