Prisjustering 1. august 2021

2021-05-31 13.00

Vi opererer i et utfordrende marked med økt kostnadspress og restriksjoner knyttet til pandemi.

Med bakgrunn i dette vil PostNord AS foreta en prisjustering for alle produkter og tjenester fra 1. august 2021, med en økning på 2,9 %.

Restriksjonene påvirker våre merkostnader for nødvendige omlegginger av samfunnskritisk infrastruktur; overføring av gods mellom terminaler, grenseoverganger, arbeidstidsorganisering av sjåfører og arbeidstakere på terminal. Høye drivstoffpriser forventes å øke ytterligere de nærmeste månedene, samt krav og behov til miljøinvesteringer og endringer i godsstruktur.
 
Dersom du har spørsmål knyttet til prisjusteringen, ta kontakt med din kontaktperson hos oss

Her finner du gjeldende prisliste for våre tjenester.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi blir veldig glad om du melder deg på nyhetsbrevet vårt! Da vil du motta nyheter innen e-handel, logistikk og kommunikasjon.

Få nyhetsbrev fra oss