Prisjustering 1. desember 2021

2021-10-29 01.00

Vi opererer i et utfordrende marked med økt pris- og kostnadspress.


Med bakgrunn i dette vil PostNord AS foreta en prisjustering for alle produkter fra 1. desember 2021, med en økning på 6,8 %.

Høsten er preget av den høyeste prisveksten siden 2016 og det er forventet at den forblir høy. Dette resulterer i kostnadsøkninger fra underleverandører, og områder som drivstoff, elektrisitet, bompengeavgifter og lønn etc.

Endringene i godsstrukturen forsterker effekten av kostnadspresset, og øker
samtidig behov for investeringer i nye terminaler, samt krav og behov til
miljøinvesteringer.
 
Dersom du har spørsmål knyttet til prisjusteringen, ta kontakt med din kontaktperson hos oss

Her finner du gjeldende prisliste for våre tjenester.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi blir veldig glad om du melder deg på nyhetsbrevet vårt! Da vil du motta nyheter innen e-handel, logistikk og kommunikasjon.

Få nyhetsbrev fra oss