Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2022-03-24 11:04

Samarbeidet med Auksjonshuset er avsluttet

PostNords samarbeid med auksjonshuset ble avsluttet høsten 2021. Nå har PostNord fått en ny samarbeidspartner i Fretex, som mottar umerket gods vederlagsfritt.

Umerket gods, pakker der vi ikke lykkes med å finne korrekt mottaker eller avsender ble mellom 2014 og 2019 enten sendt til destruksjon, eller til Auksjonshuset for videresalg. Samarbeidet med Auksjonshuset er nå avsluttet, og høsten 2021 inngikk vi et samarbeid med Fretex som nå mottar vårt umerkete gods som ikke skal destrueres. Vi ønsket å fjerne all tvil om at vi tjener på hittegods, derfor har vi nå inngått avtale med Fretex, som får salgbare varer vederlagsfritt.

Å sende en pakke med PostNord er en tillitserklæring vi ikke tar lett på. I 2021 hadde vi ansvar for over 33 millioner forsendelser til butikker og forbrukere i Norge. 8000 av disse endte opp som umerket gods – det utgjør en andel på 1 av 4000 pakker. Det er en liten andel av alle våre sendinger, men vi ønsker selvsagt å redusere denne andelen og det jobber vi med.

PostNord vil alltid være økonomisk tjent med å finne rett eier, fremfor å auksjonere bort pakker. Ikke minst fordi bortkomne pakker gir misfornøyde kunder – og det er dårlig business.

Umerket gods lagres hos PostNord over en lengre periode, mens vi forsøker å spore opp både avsender og mottaker. Vi har begrenset lagringsplass for å lagre slike varer over lang tid. Dersom vi ikke klarer å spore opp avsender eller mottaker i løpet av denne tiden, vil vi derfor enten destruere pakkene eller levere dem til Fretex.

Det er også viktig å merke seg at alle pakker som blir borte, hvor det foreligger et erstatningskrav utbetaler vi selvsagt erstatning. Hovedårsaken til at pakker oftest blir borte er dårlig merking. Etiketter som faller av under transport – og da står vi der uten noen form for informasjon om hvem er rett avsender eller mottaker.

Vi oppfordrer våre forbrukere som sender pakker med oss til tre ting:

1. Merk pakken godt - dette er ekstremt viktig. Når merkelapper faller av er det vanskelig for oss å spore opp korrekt avsender / mottaker. Etter erfaringer med tilfeller av dårlig merking, har vi derfor innført mulighet for utskrift av standardiserte transportetikker på våre utleveringssteder, hvor du innleverer pakker for å sende. Erfaringene med dette er svært god, hvor nærmest ingen merkelapper faller av.

2. Legg en pakkseddel eller navn, adresse og telefonnummer til både avsender og mottaker i pakken.

3. Betaling mellom privatpersoner før pakken er utlevert eller annen type byttehandel anbefales ikke for å unngå svindel og uklarhet i forhold til erstatningsansvar. Som privatperson anbefales det heller å benytte postoppkrav når pakker skal sendes – det vil si betaling når mottaker henter ut pakken.