Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2020-04-21 13:30

DPDgroup og PostNord styrker sitt strategiske partnerskap

Det fornyede partnerskapet har som mål å videreutvikle en harmonisert tjeneste mellom Norden og resten av Europa for bedre å kunne møte forventningene til avsendere og mottakere med et komplett utvalg av løsninger for levering til bedrifter, hjemlevering og levering på utleveringssteder.

  • Forbedrede grensekryssende løsninger for netthandel til og fra Norden
  • Tilgang til et nettverk av 46 000 pakkebutikker over hele verden
  • 10 millioner pakker sendt over landegrensene hvert år mellom begge parter

DPDgroup, det største internasjonale pakkeleveringsnettverket i Europa, og PostNord Group, den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og i Norden, styrker sitt strategiske partnerskap innen pakkelevering og kunngjør at de har inngått en ny samarbeidsavtale for de neste fem årene.

Begge parter tilbyr det tetteste pakkebutikknettverket med over 46 000 steder både i og utenfor Europa som gir kundene unike leverings- og returløsninger i 27 land.

PostNord bruker DPDgroup til sine internasjonale pakkevolumer som sendes fra Danmark, Sverige, Norge og Finland til resten av Europa, og DPDgroup bruker PostNord til forsendelser fra sitt europeiske nettverk til Norden.

Partnerskapet ble innledet i 2002 og har vokst stabilt de siste 20 årene. I dag er det basert på et robust samarbeid som knytter begge pakkenettverk tett sammen og gir 1–2 dagers ledetid til og fra større byer i Europa. Takket være partnerskapet nyter europeiske kunder fra begge selskaper godt av et bredt spekter av forsendelses- og leveringsløsninger til og fra alle land i Norden og sender mer enn 10 millioner pakker hvert år.

Utvidelsen av begge parters pakkebutikknettverk er en sentral faktor for å akselerere netthandelen mellom de fire nordiske landene og resten av Europa. Som en del av den nye partnerskapsavtalen vil internasjonale pakkebutikkleveringer fra DPDgroup, «2Shop delivery», også bli tilgjengelig i Norge via 1600 norske 2Shop-leveringssteder. Fra og med april 2020 tilbyr alle nordiske land derfor 2Shop-levering som leveringsalternativ.

Begge parter tilbyr digital interaksjon med mottakerne for å optimalisere leveringsopplevelsen: DPDgroups «Predict»-tjeneste er tilgjengelig for europeiske kunder også for pakker som sendes fra Norden. PostNords «Flex Change»-tjeneste tilbys skandinaviske kunder for pakker som mottas via DPDgroups nettverk. Takket være disse tjenestene underrettes mottakerne på forhånd om leveringen per e-post og/eller SMS og kan velge det leveringsalternativet som passer best for dem.

- DPDgroup og PostNord har vært partnere lenge, og jeg er svært glad for at vi har forlenget avtalen oss imellom. For PostNord er det avgjørende å fortsette å utvide vår internasjonale virksomhet, og avtalen med DPDgroup bidrar til det, sier Peter Kjaer Jensen, Deputy CEO i PostNord Group.

- Vi har et langvarig og vellykket partnerskap. Vi ser med entusiasme på å utvikle vår virksomhet og vårt samarbeid med PostNord ytterligere. Vårt partnerskap tilbyr DPDgroups kunder en strømlinjeformet forbindelse til 25 millioner kunder i Norden og tilgang til 6800 lokale pakkebutikker, sier Boris Winkelmann, Executive Vice President i GeoPost/DPDgroup.

Siden 2015 har DPD-navnet vært synlig på veiene i Danmark, Sverige, Norge og Finland med DPD-branding på 170 PostNord-varebiler som gjenspeiler det tette samarbeidet mellom partene og den paneuropeiske dimensjonen på deres felles leveringstjeneste.

Om DPDgroup

DPDgroup er det største internasjonale pakkeleveringsnettverket i Europa. DPDgroup kombinerer innovativ teknologi og lokalkunnskap for å levere en fleksibel og brukervennlig tjeneste for både avsendere og kunder. Med sin bransjeledende «Predict»-tjeneste setter DPDgroup en ny standard for enkelhet ved å la kundene være tett involvert i leveringsprosessen.

Med 77 000 eksperter på levering og et nettverk med mer enn 46 000 utleveringssteder leverer DPDgroup 5,3 millioner pakker hver dag – 1,3 milliarder pakker hvert år – via merkevarene DPD, Chronopost, SEUR og BRT.
DPDgroup er pakkeleveringsnettverket til GeoPost, som hadde et salg på EUR 7,8 milliarder i 2019. GeoPost er et holdingselskap som eies av Le Groupe La Poste.

Om PostNord

PostNord er den ledende leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og i Norden. Vi sørger også for posttjenester til privatpersoner og bedrifter i Sverige og Danmark. Med vår ekspertise og vårt omfattende distribusjonsnettverk utvikler vi løsninger for morgendagens kommunikasjon, netthandel, distribusjon og logistikk i Norden.

I 2019 hadde konsernet rundt 29 000 ansatte og en omsetning på SEK 38,3 milliarder. Morselskapet, PostNord AB, er et svensk aksjeselskap med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøk oss på www.postnord.com.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger