Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2018-08-28 20:21

Kapasitetstillegg innføres i perioden 15 november-31 desember 2018 på B2C eksportsendinger til Sverige

 Veksten på først og fremst e-handelen fortsetter å være meget sterk. Det er gledelig, men skaper samtidig utfordringer både for transportører og deres kunder under høysesongen som begynner i forbindelse med Black Friday/Week. 

Samtidig er etterspørselen etter transport veldig høy på det svenske markedet og som et resultat av sjåførmangel i markedet øker kostnadene for transportkapasitet. Dette blir ekstra forsterket i perioden Black Friday/Week til nyttår.

 Ingen virksomhet kan dimensjoneres ut i fra ekstrem høysesong. Det gjelder å finne en balanse mellom et normalnivå og det å håndtere ekstreme topper i etterspørselen. En måte å gjøre dette på er prisvariasjoner mellom sesonger noe som benyttes i mange land og bransjer.

 For å møte utfordringen med store godsmengder i løpet av kort tid og for å minimere påvirkningen for kunder og sluttkonsumenter gjør PostNord en rekke tiltak under perioden. Noen av disse er:

  • Leier inn ekstra transportkapasitet
  • Setter inn ekstrapersonale på avdelingene
  • Utvider åpningstidene på utleveringsstedene
  • Åpner midlertidige utleveringssteder i perioden
  • Hjemleveringer gjøres også i helgene

Flere av disse tiltakene blir ekstra dyre under denne perioden. Det er både vanskeligere og dyrere å leie inn ekstra transportkapasitet. For å kunne håndtere de ekstra kostnadene innfører PostNord et kapasitetstillegg i perioden 15. november til 31. desember 2018 for produktene PostNord MyPack Collect, PostNord MyPack Home, PostNord Return Drop Off og PostNord Return Pickup. Tillegget er på 4 NOK per kolli for tjenestene. Dette gjelder for alle sendinger som eksporteres til Sverige.

 

 

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger