Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2020-06-04 15:44

Koronakrisen har gjort oss mer sammensveiset og flinkere til å spille på hverandres styrker

COVID-19 har snudd hverdagen på hodet for oss alle, også for små og store avdelinger i PostNord. I Mo i Rana har de også fått merke effektene av denne perioden, både på godt og vondt.

- Vi har vært heldige i denne spesielle tiden. Godsmengden ramlet litt til å begynne med. Men etter noen dager var vi tilbake til normalen for denne tiden på året. Vi driver heldigvis i et område med svært mye tung industri som aldri stopper opp. Det hjelper også at privatpersoner har handlet mye på nett i denne perioden, forteller avdelingssjef i Mo i Rana, Audun Grande.

audun-grande-postnord-900x1600_960x1707_90.jpg

Audun Grande, avdelingssjef i Mo i Rana.

- Vi har jo hatt en periode hvor vi har hatt permitteringer på terminalen, samt også stengte skoler og barnehager som helt klart har vanskeligjort mye for oss. Men med dyktige ansatte som stiller opp og som har vært fleksible så berget vi mye. Heldigvis er vi nå tilbake til å kunne bruke det personell vi har behov for på terminalen. Vi har jo fremdeles noen utfordringer med at skoler og barnehager har reduserte åpningstider. Her må vi alle trå til når det trengs for å kunne drifte så normalt som mulig. For eksempel så har det blitt normalt at enkelte går rundt og gjør terminalarbeid i skjorte og slips. Hvem vet, kanskje det blir den nye standarden på bekledning for terminal i fremtiden? sier Grande med et smil om munnen.

Når avdelingssjefen skal trekke frem den viktigste lærdommen av perioden som har vært, er det følgende:

- Det viktigste vi sitter igjen med er at når vi må, så er det utrolig hva vi klarer å få til. Samholdet blir jo styrket på mange måter. Man blir enda mer sammensveiset som enhet og flinkere til å spille på hverandres styrker.

Endrede leveringsrutiner midlertidig p.g.a. covid-19

For å redusere risikoen for smitte vil vi ikke kreve signatur fra mottaker ved levering. Vi vil også gi mottaker muligheten til å angi leveringspunkt i vår mottakerportal.
 

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger