Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2019-03-26 06:00

Ny pilot: Digitale pakkebokser rett ved kundens bosted

På grunn av den eksplosive økningen i netthandelsutsendinger, innser vi at det er behov for leveringsløsninger som har kapasitet til å håndtere kundenes behov for raske og fleksible leveringer til riktig tid. Sammen med selskapet SwipBox, som utvikler programvare og maskinvare for selvbetjente maskiner, tester vi nå ut en helt ny infrastruktur for levering av pakker.

Pilotprosjektet omfatter 200 digitale pakkebokser og startet 21. mars 2019 i Kolding i Danmark. Hvis forsøket gir positive resultater, vil det utplasseres pakkebokser i hele Danmark. Pilotprosjektet og mulig utrulling vil danne grunnlaget for ekspansjon også til de andre nordiske landene.

Mottakere av leveringer fra PostNord skal kunne bruke PostNord-appen (en smarttelefonapp som kommuniserer med pakkeboksen via Bluetooth) til å åpne boksen og hente ut pakken når det passer dem.

- Vi har i lengre tid innsett at det er behov for ny infrastruktur ved pakkelevering. Vi ønsker å øke tilgjengelighet og fleksibilitet for mottakerne og supplere de eksisterende leveringsstedene, dvs. levering via partnerfilialer og hjemlevering, sier Håkan Ericsson, adm. direktør og konsernsjef i PostNord.

Han fortsetter:
- De siste årene har PostNord testet ut ulike typer framtidige leveringsalternativ, som levering til kundens bil og hjemleveringer til låste kontainere. Pilotprosjektet i Danmark er et av trinnene i denne utprøvingen.

I Danmark har pakkeboksene fått navnet «Nærboks» og skal installeres av selskapet Nordic Infrastructure, som PostNord og SwipBox eier i fellesskap. Nordic Infrastructure drives som et åpent pakkenettverk, som betyr at alle postdistributører og logistikkaktører kan levere pakker til «Nærboks».

I løpet av prøveperioden på seks måneder skal danske mottakere kunne hente pakker i pakkeboksene fra både PostNord og andre postdistributører og logistikkaktører.
Dette framtidsrettede pakkenettverket ønsker å gjøre det enkelt og praktisk for kundene å hente pakker rett ved der de bor.

Formålet med digitale pakkebokser er å sørge for praktiske tjenester for mottakerne, men det er også en bærekraftig produktløsning der leveringer kan utføres døgnet rundt.

Spørsmål og svar om digitale pakkebokser

Hvordan vil det danske pilotprosjektet med digitale pakkebokser rett ved der kundene bor påvirke de øvrige nordiske landene?
Pilotprosjektet i Danmark er et eksempel på hvordan PostNord aktivt griper fatt i den framtidige pakkeleveringen. For oss er pilotprosjektet viktig for å kunne utrede og få mer kunnskap om dette leveringsalternativet og hva som er kundenes behov.

For noen år siden gjennomførte PostNord i Sverige lignende forsøk. Da ble det besluttet at initiativet skulle avsluttes. Hva er annerledes denne gangen?
Tidspunktet for disse forsøkene var på et tidlig stadium. Det har skjedd flere ting de siste årene. Volumet på netthandel har økt og teknologien bak pakkeboksene og netthandelsplattformer/-betaling er blitt bedre.

Når skal pilotprosjektet avsluttes og evalueres? Hva er det som avgjør om pilotprosjektet skal bli en permanent løsning?
Pilotprosjektet skal vare i 6 måneder. Evalueringen skjer fortløpende og blir grunnlaget for de videre avgjørelsene om fortsatt utrulling.

Lignende bokser for levering er allerede tilgjengelige for leveringer fra DHL – på hvilken måte er initiativet fra PostNord annerledes? Hva er nytt?
Vi tar ansvar for å etablere neste generasjons pakkenettverk, et åpent nettverk for alle distributører som er opptatt av kundenes behov for tilgjengelighet og fleksibilitet.

Når kan innbyggerne i de nordiske landene forvente utplassering av bokser for leveringer fra PostNord?
Avgjørelsen om fortsatt utrulling blir tatt etter evalueringen av pilotprosjektet i Kolding.

Hva er den logiske begrunnelsen for initiativet med pakkebokspiloter?
Den hurtige framveksten av netthandel krever nye og innovative leveringsløsninger. Denne løsningen gir brukervennlige leveringer til rett tid rett ved kundens bosted, i tillegg til at den siste etappen av leveringen blir mer fleksibel for firmaet som leverer.

Brukes denne løsningen bare for leveringer fra PostNord?
PostNord er overbevist om at svaret er et åpent pakkeboksnettverk. Alle pakkedistributørene er (etter forretningsavtale) velkomne til å bruke den samme infrastrukturen for å kunne tilby den best tilrettelagte og mest brukervennlige løsningen til mottakeren. På samme måte som vi alle leverer post til de samme postboksene.

Når vil løsningen rulles ut i de andre nordiske landene?
For å avhjelpe veksten evaluerer vi fortløpende nye leveringsalternativer. Det foregår en kontinuerlig dialog med markedsaktører som grunneiere og boksleverandører / leverandører av låste enheter. Vi venter på evalueringen av pilotprosjektet i Kolding før vi bestemmer oss for neste trinn.

Er det planlagt å inngå avtale med samme partner (SwipBox) i Sverige og de andre nordiske landene?
Fordi vi venter på evalueringen av pilotprosjektet i Kolding, er det for tidlig å svare på dette.

Hvor mange bokser er det behov for i de ulike nordiske landene?
Det er helt avhengig av kanalstrategi og fortsatt netthandelsvekst.

Hvilke andre leveringsløsninger til låste enheter eksisterer i dag, eller skal snarlig komme i bruk?
Vi har og har hatt en rekke mindre pilotprosjekter, som billevering, hjemlevering og levering til pakkeboks i borettslag.

Hvor mange av pakkene som er kjøpt gjennom netthandel, regner man med skal leveres til boksene i Danmark?
Det vil pilotprosjektet gi svar på.