Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2021-04-30 09:24

Fortsatt noe forsinkelse på grunn av ekstraordinære volum

Sammenkopling av sorteringsmaskiner er gjennomført på Langhus. Vi er i full drift og ser at vi produserer mer og bedre fra dag til dag. Vi er fortsatt i en oppstartsfase med opplæring av nytt personell og justering av driften, men vi er godt i rute.

Vi har og vil ha noe forsinkelse fremover. Det er mest knyttet opp mot ekstraordinære volum fra kundene våre. Restriksjoner innført av myndighetene på grunn av pandemien og nedstenging av butikker har gitt en ekstraordinær situasjon for hele bransjen.

– Vi gjør det vi kan for å komme à jour og får godset frem til avtalt tid. Fortløpende tiltak blir vurdert, og det gjelder alle våre terminaler som opplever store volummengder for øyeblikket, sier Tone Lundgaard, direktør for Pakker og Stykkgods i PostNord.

Med eksisterende og forventet økning i pakkevolum, har PostNord gjennomført betydelig investeringer for å øke kapasiteten og forbedre produksjonsoppsettet på Langhus.

Det siste året har vist oss at handlemønsteret er endret og dette legger vi nå til rette for med å dele produksjonen på Østlandet mellom B2B og B2C.

– Dette vil øke kvaliteten for alle kundene våre, og er den største endringen siden oppstarten av Alfaset i 1992, sier Tone.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger