Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2020-03-25 15:00

PostNord innfører et midlertidig tillegg på 5% fra 1. april 2020

PostNord innfører et midleridig tillegg på alle produkter og tjenester på 5% fra 1. april som følge av merkostnader knyttet til dagens markedssituasjon.

Regjeringen iverksatte den 12. mars de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stenges. Kultur- og idrettsarrangement avlyses, og en rekke virksomheter har fått forbud mot drift, som servering, treningssentre, frisør, m.v. Grensene er stengt, knutepunkter som havner og flyplasser er stoppet. Det er videre lagt en rekke restriksjoner på reise- og bevegelsesfrihet for individer i Norge.

Dette innebærer at markedssituasjonen og rammebetingelsene har endret seg på meget kort tid. På denne bakgrunn er det åpenbart at transport- og logistikkbransjen er inne i en Force Majeure-situasjon som også NHO Logistikk og Transport varslet om. For oss i PostNord betyr dette:

  • Tilbudet av transport reduseres gjennom økt sykefravær, samt at det er vesentlig vanskeligere å benytte sjåfører fra andre land for å avlaste.
  • Økte restriksjoner og risiko i distribusjonsoppdragene og derav mer krevende leveranser til bedrifter og forbrukere.
  • Lavere transportmengder grunnet lavere etterspørsel som gir lavere volumutnyttelse på distribusjonsrutene og derav økte kostnader.
  • Økte restriksjoner på terminalene og administrasjonen for å unngå Corona-smitte som reduserer effektiviteten.
  • Økt sykefravær både innen terminaler og administrasjon grunnet smitte, karantene eller hjemme med barn som øker kostnadene.
  • Sterkt svekket norsk valuta som øker priser på utenlandske transportører og generelt innkjøp.

Dette betyr at det er behov for å endre driftsopplegget for å sikre mer effektiv distribusjon, og vi vil derfor fra 1. april redusere frekvensene på visse områder, men opprettholde en normal frekvens i byer og tettsteder. Krav til tidsvindu vil også oppheve, som det har blitt informert om tidligere. Kvalitetsmålinger vil vi fortsatt utføres som normalt, men vi vil ikke sende ut til kunder med bakgrunn av majeure-situasjon hvor kvalitetskrav til leveransene frafaller.

Med de restriksjoner som er innført, redusert tilbud av transport og et forventet lavere volum fremover, vil dette øke kostnadene vesentlig for transport. Vi ser oss derfor nødt til å innføre et midlertidig tillegg på 5 % på alle produkter og tjenester f.o.m. 1. april 2020.

PostNord har selv tatt store grep for å redusere kostnader; permitteringer, innkjøpsstopp, lønnskutt. mm. Vi er inne i en fase der alle parter må bidra, og dette tillegget skal dekke deler av våre ekstra kostnader.

Vennlig hilsen
PostNord