Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2019-11-07 10:56

PostNord Norge med ny miljøstrategi: — Vi skal redusere vårt CO2 utslipp med 60 % innen 2030

PostNord Norges miljøstrategi for de neste elleve årene er spikret, og Miljø- og revisjonssjef i PostNord, May-Kristin Willoch er stolt over at lista er lagt så høyt. 

AMBISIØSE MÅL: May-Kristin Willoch legger frem PostNord Norges miljøstrategi.
 
 

— Kjennetegnene ved strategien er svært ambisiøse, men helt nødvendig – vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, sier May-Kristin.

I tillegg til en norsk strategi må også PostNord Norge forholde seg til miljøstrategien på konsernnivå.

— Vi har allerede en konsernstrategi, men vi i Norge er utålmodig – hvor vi ønsker å være i forkant og sette oss selv i førersetet. I tillegg fortjener vår administrerende direktør Robin Olsen skryt for den pådriveren han er på dette grønne skiftet, sier May-Kristin.

Stadig flere kunder etterspør nullutslippsløsninger for framføring, distribusjon og vareleveringer, noe som krever handling. I tillegg er det også et krav fra offentlige myndigheter om grønnere løsninger og helst da nullutslipp.

— Mesteparten av PostNords CO2-utslipp kommer fra veitransport. Det er bilene vi må gjøre noe med. Miljøstrategien handler om å bytte ut eksisterende biler med nullutslippsbiler. Slik teknologien er nå, er det snakk om batterielektriske varebiler som skal distribuere i byer og lastebiler som går på biogass.

— Andre tiltak som må til er å øke fyllingsgraden og øke baneandel til 70 %, sier May-Kristin.

Samtidig skal det jobbes med interne tiltak som bidrar til redusert klimagassutslipp, og som gjør vi PostNord kan spare penger. Dette går på avfallshåndtering og energieffektivisering.

Høye mål

— De nye ambisiøse målene skal resultere i at vi reduserer vårt CO2 utslipp med 20 % i 2020, 40 % i 2025 og 60 % i 2030, sammenlignet med 2009.

— Dette blir en tøff jobb, men det er helt nødvendig. Jeg er stolt av at vi har lagt lista høy. Dette er en større reduksjon i CO2 utslipp fram mot 2030 enn Norges mål på kutt i klimagassutslipp i samme periode, sier May-Kristin.

Og når det gjelder nullutslippsdistribusjon er dette allerede i gang i de største norske byene for kunden Wittusen og Jensen.

— Planen er at denne løsningen skal utvides ved at det fases inn nye kunder. Allerede neste år skal vi ha minst 40 nullutslippsbiler, så det gjelder det å fase inn mange flere fram mot 2030, avslutter May-Kristin.

 

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger