Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2019-10-07 13:37

Statsbudsjettet 2020: Dyrere å være klimavennlig

Regjeringen gjør det dyrere for logistikkbransjen å være klimavennlig. Fra januar 2020 foreslås en avgiftsøkning på 3,62 kroner literen på HVO og annen biodiesel.

— Det er synd regjeringen foreslår å innføre vegbruksavgift på biodrivstoff. For PostNord betyr dette at det mest effektive klimatiltaket vi har til rådighet blir alt for dyrt å bruke, sier Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge.

I dag er det ikke vegbruksavgift på biodrivstoff utover den lovpålagte innblandingsprosenten, nå skal all biodrivstoff behandles som vanlig diesel. Samtidig settes vegbruksavgiften på vanlig diesel ned fra 3,81 kroner literen til 3,62 kroner literen, slik at fossilt drivstoff blir billigere å bruke. Regjeringen skriver at dette samlet sett vil gi en avgiftslettelse på drivstoff.

Circle Ks veiledende priser viser at HVO, som kan erstatte vanlig diesel, koster 3 kroner mer per liter enn vanlig diesel allerede i dag.

Støtteord​​ning for jernbanen

Det er for 2020 satt av 88 milliarder til en støtteordning for gods på jernbanen. Støtten utbetales til CargoNet og andre togselskap på bakgrunn av antall netto tonnkilometer gods. Ordningen er godkjent av ESA, skriver regjeringen.

Det er satt av 448 millioner kroner for å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen, herunder bedre forholdene på Alnabru godsterminal.

— Vi er ennå milevis fra de milliardene som ble lovet i NTP for inneværende periode. Nå gjelder det å sette inn nok midler på rett sted, hvis vi skal klare å snu den katastrofale situasjonen for gods på bane. For godstog var punktligheten på 73 prosent i 2018, mens løftet er 90 prosent, sier Hagen.

Det bygges veier i et tempo vi aldri før har sett, likevel ligger bevilgningene etter det som ble foreslått da inneværende NTP ble vedtatt. Etter tre år vil den samlede ressursbruken ligge på 45,1 prosent i forhold til planen for de første seks årene. Regjeringen skriver at ressursbruken tilpasses de samlede økonomiske rammer i statsbudsjettet.

Transpo​​​rtforskning

Det foreslås bevilget 144,9 millioner kroner til forskning over Samferdselsdepartementets budsjett. I 2020 settes det av 84,5 mill. kr til transportforskning og 60,4 mill. kr til Pilot-T, det er en økning fra året før. Midlene til transportforskning går til Norges Forskningsråd, mens midlene til Pilot-T fordeles mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

— Vedlikehold, drift, investeringer og utvikling av transportsystemet må skje på bakgrunn av kunnskap. Derfor er det svært viktig at midlene til transportforskning holdes på et høyt nok nivå, sier Hagen​.

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger